Μέθοδος HTTP

Μέθοδος HTTP

Οι κωδικοί κατάστασης HTTP και οι μέθοδοι είναι κρίσιμα στοιχεία του οικοσυστήματος του Διαδικτύου και αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της επικοινωνίας μεταξύ διακομιστών ιστού και πελατών. Όποιος έχει επισκεφθεί ποτέ έναν ιστότοπο έχει αλληλεπιδράσει με αυτούς τους μηχανισμούς, συχνά χωρίς να το καταλάβει. Για παράδειγμα, όταν μια σελίδα δεν μπορεί να βρεθεί, συναντά κανείς τον γνωστό κωδικό κατάστασης "404 Not Found". Σε μια τέτοια στιγμή, γίνεται σαφές πόσο στενά συνδεδεμένες είναι οι διαδικτυακές μας εμπειρίες με αυτούς τους κωδικούς. Στην πολύπλοκη χορογραφία της διαδικτυακής κίνησης, οι μέθοδοι HTTP χρησιμεύουν ως οδηγοί κατεύθυνσης που υποδεικνύουν ποια ενέργεια πρέπει να εκτελεστεί, ενώ οι κωδικοί κατάστασης HTTP μας ενημερώνουν για την επιτυχία ή την αποτυχία αυτών των ενεργειών. Αυτό το διπλό σύστημα παρέχει σαφήνεια και αποτελεσματικότητα στην κίνηση του ιστού, επιτρέποντας στους ιστότοπους και τις εφαρμογές ιστού να αλληλεπιδρούν ομαλά με ένα ευρύ φάσμα συσκευών και χρηστών. Πρόκειται για μια γλώσσα που παραμένει ως επί το πλείστον αόρατη, ωστόσο διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στον ψηφιακό κόσμο που μας περιβάλλει.

#GET

Η μέθοδος HTTP GET έχει καθοριστεί στην ενότητα 4.3.1 του εγγράφου RFC 7231 από την Internet Engineering Task Force (IETF) και το World Wide Web Consortium (W3C).

#HEAD

Η μέθοδος HTTP HEAD έχει καθοριστεί στην ενότητα 4.3.2 του εγγράφου RFC 7231 από την Internet Engineering Task Force (IETF) και το World Wide Web Consortium (W3C).

#POST

Η μέθοδος HTTP POST έχει καθοριστεί στην ενότητα 4.3.3 του εγγράφου RFC 7231 από την Internet Engineering Task Force (IETF) και το World Wide Web Consortium (W3C).

#PUT

Η μέθοδος HTTP PUT έχει καθοριστεί στην ενότητα 4.3.4 του εγγράφου RFC 7231 από την Internet Engineering Task Force (IETF) και το World Wide Web Consortium (W3C).

#DELETE

Η μέθοδος HTTP DELETE έχει καθοριστεί στην ενότητα 4.3.5 του εγγράφου RFC 7231 από την Internet Engineering Task Force (IETF) και το World Wide Web Consortium (W3C).

#CONNECT

Η μέθοδος HTTP CONNECT έχει καθοριστεί στην ενότητα 4.3.6 του εγγράφου RFC 7231 από την Internet Engineering Task Force (IETF) και το World Wide Web Consortium (W3C).

#OPTIONS

Η μέθοδος HTTP OPTIONS έχει καθοριστεί στην ενότητα 4.3.7 του εγγράφου RFC 7231 από την Internet Engineering Task Force (IETF) και το World Wide Web Consortium (W3C).

#TRACE

Η μέθοδος HTTP TRACE έχει καθοριστεί στην ενότητα 4.3.8 του εγγράφου RFC 7231 από την Internet Engineering Task Force (IETF) και το World Wide Web Consortium (W3C).

#PROPFIND

Η μέθοδος HTTP PROPFIND έχει καθοριστεί στην ενότητα 9.1 του εγγράφου RFC 4918 από την Internet Engineering Task Force (IETF) και το World Wide Web Consortium (W3C).

#PROPPATCH

Η μέθοδος HTTP PROPPATCH έχει καθοριστεί στην ενότητα 9.2 του εγγράφου RFC 4918 από την Internet Engineering Task Force (IETF) και το World Wide Web Consortium (W3C).

#MKCOL

Η μέθοδος HTTP MKCOL έχει καθοριστεί στην ενότητα 9.3 του εγγράφου RFC 4918 από την Internet Engineering Task Force (IETF) και το World Wide Web Consortium (W3C).

#COPY

Η μέθοδος HTTP COPY έχει καθοριστεί στην ενότητα 9.8 του εγγράφου RFC 4918 από την Internet Engineering Task Force (IETF) και το World Wide Web Consortium (W3C).

#MOVE

Η μέθοδος HTTP MOVE έχει καθοριστεί στην ενότητα 9.9 του εγγράφου RFC 4918 από την Internet Engineering Task Force (IETF) και το World Wide Web Consortium (W3C).

#LOCK

Η μέθοδος HTTP LOCK έχει καθοριστεί στην ενότητα 9.10 του εγγράφου RFC 4918 από την Internet Engineering Task Force (IETF) και το World Wide Web Consortium (W3C).

#UNLOCK

Η μέθοδος HTTP UNLOCK έχει καθοριστεί στην ενότητα 9.11 του εγγράφου RFC 4918 από την Internet Engineering Task Force (IETF) και το World Wide Web Consortium (W3C).

Μέθοδος HTTPCacheableIdempotentSafeRequest has payload bodyResponse has payload body
GETYesYesYesΠροαιρετικόYes
HEADYesYesYesΠροαιρετικόΌχι
POSTYesΌχιΌχιYesYes
PUTΌχιYesΌχιYesYes
DELETEΌχιYesΌχιΠροαιρετικόYes
CONNECTΌχιΌχιΌχιΠροαιρετικόYes
OPTIONSΌχιYesYesΠροαιρετικόYes
TRACEΌχιYesYesΌχιYes