302

Found

Επίσημο
προσωρινά ο πόρος είναι διαθέσιμος με νέα διεύθυνση URL

Καθορισμός του κωδικού κατάστασης HTTP 302

Ο κωδικός κατάστασης 302 Found υποδεικνύει ότι ο πόρος-στόχος βρίσκεται προσωρινά σε διαφορετικό URI. Δεδομένου ότι η ανακατεύθυνση μπορεί να τροποποιηθεί περιστασιακά, ο πελάτης θα πρέπει να συνεχίσει να χρησιμοποιεί το πραγματικό URI αίτησης για μελλοντικές αιτήσεις.

Ο διακομιστής ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ να δημιουργήσει ένα πεδίο επικεφαλίδας Τοποθεσία στην απόκριση που περιέχει μια αναφορά URI για το διαφορετικό URI. Ο πράκτορας χρήστη ΜΠΟΡΕΙ να χρησιμοποιεί την τιμή του πεδίου Location για αυτόματη ανακατεύθυνση. Το ωφέλιμο φορτίο της απάντησης του διακομιστή περιέχει συνήθως μια σύντομη σημείωση υπερκειμένου με υπερσύνδεσμο προς το(α) διαφορετικό(α) URI(s).

Σημείωση: Για ιστορικούς λόγους, ένας πράκτορας χρήστη ΜΠΟΡΕΙ να αλλάξει τη μέθοδο αίτησης από POST σε GET για την επόμενη αίτηση. Εάν αυτή η συμπεριφορά δεν είναι επιθυμητή, μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντ' αυτού ο κωδικός κατάστασης 307 (Προσωρινή ανακατεύθυνση).

Πηγή / Απόσπασμα από: Ο κωδικός κατάστασης HTTP 302 Found καθορίζεται από την ενότητα 6.4.3 του RFC7231.

Πώς να πετάξετε έναν κωδικό κατάστασης 302 με την PHP;

Για την εμφάνιση του κωδικού κατάστασης HTTP 302 σε μια ιστοσελίδα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η συνάρτηση http_response_code της PHP. Η σύνταξη έχει ως εξής: http_response_code(302) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

Δοκιμάστε τον κωδικό κατάστασης HTTP 302

Για να είναι δυνατή η εμφάνιση του κωδικού κατάστασης HTTP (στην προκειμένη περίπτωση 302 Found) και άλλων πληροφοριών στην πλευρά του πελάτη, η κονσόλα ανάπτυξης πρέπει να ανοίξει με το F12. Στη συνέχεια, μεταβείτε στην καρτέλα "Δίκτυο". Τώρα μπορεί να ανοίξει η σελίδα, ο ιστότοπος (παράδειγμα index.php) θα πρέπει να είναι ορατός στην καρτέλα δικτύου. Αυτή πρέπει να επιλεγεί και στη συνέχεια πρέπει να επιλεγεί το τμήμα Herder. Στη συνέχεια, ο χρήστης θα δει το ακόλουθο αποτέλεσμα:

Κωδικός κατάστασης 302 Found
Επισκόπηση
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=302
Κατάσταση: 302 Found
Αυτά τα: Network
Διεύθυνση IP: XX.XX.XX.XX
Κωδικός κατάστασης 302 Found

Συμβατότητα του κωδικού κατάστασης 302 με το πρόγραμμα περιήγησης

Chrome Yes
Edge Yes
Firefox Yes
Opera Yes
Safari Yes
Chrome Android Yes
Firefox for Android Yes
Opera Android Yes
Safari on iOS Yes
Internet Yes
WebView Android Yes

Τι επιπτώσεις έχει ο κωδικός κατάστασης 302 στο SEO;

Ο ψηφιακός κόσμος της βελτιστοποίησης μηχανών αναζήτησης (SEO) είναι γεμάτος αποχρώσεις, καθεμία από τις οποίες έχει τη δική της επιρροή στην κατάταξη ενός ιστότοπου. Μία από αυτές τις αποχρώσεις είναι ο συχνά παρεξηγημένος κωδικός κατάστασης HTTP 302 Found. Αυτός ο κωδικός, ο οποίος σημαίνει "Found" (βρέθηκε), παλαιότερα ονομαζόταν "Moved Temporarily" (μεταφέρθηκε προσωρινά). Σηματοδοτεί ότι ένας συγκεκριμένος διαδικτυακός πόρος είναι προσωρινά διαθέσιμος αλλού. Τι σημαίνει όμως αυτό για το SEO;

Καταρχάς, είναι σημαντικό να τονιστεί ότι δεν είναι όλες οι ανακατευθύνσεις ίδιες. Ενώ ο κωδικός κατάστασης 302 Found αντιπροσωπεύει μια προσωρινή ανακατεύθυνση, ο κωδικός κατάστασης 301 υποδηλώνει μια μόνιμη μετατόπιση. Αυτή η διάκριση έχει βαθιές συνέπειες για το SEO ενός ιστότοπου.

Μεγάλο μέρος της απόδοσης SEO ενός ιστότοπου προέρχεται από το "link juice" ή το "link authority" του. Όταν μια σελίδα ανακατευθύνεται μόνιμα με τη χρήση μιας ανακατεύθυνσης 301, αυτή η εξουσία συνδέσμου μεταφέρεται σε μεγάλο βαθμό στη νέα διεύθυνση URL. Ωστόσο, αυτό δεν συμβαίνει στον ίδιο βαθμό με μια ανακατεύθυνση 302 Found. Δεδομένου ότι οι μηχανές αναζήτησης θεωρούν την ανακατεύθυνση 302 Found ως προσωρινή, υποθέτουν ότι η αρχική διεύθυνση URL θα είναι σύντομα και πάλι ενεργή. Αυτό μπορεί να οδηγήσει στο να παραμείνει το κύρος συνδέσμου στην αρχική διεύθυνση URL, ακόμη και αν το περιεχόμενο μπορεί στην πραγματικότητα να βρεθεί αλλού.

Ένα άλλο πρόβλημα με τον κωδικό κατάστασης 302 Found όσον αφορά το SEO είναι το ζήτημα της ευρετηρίασης. Οι μηχανές αναζήτησης ενδέχεται να διατηρήσουν την αρχική διεύθυνση URL στο ευρετήριο λόγω της προσωρινής φύσης του κωδικού κατάστασης 302 Found. Αυτό μπορεί να τις κάνει να διστάζουν να ευρετηριάσουν τη νέα διεύθυνση URL, καθώς θεωρείται λιγότερο σταθερή ή μόνιμη.

Αν μια τέτοια προσωρινή ανακατεύθυνση επιμένει για μεγάλο χρονικό διάστημα, μπορεί να αποτελέσει πρόκληση για τις μηχανές αναζήτησης. Μπορεί να δυσκολεύονται να αποφασίσουν ποια έκδοση - η παλιά ή η νέα - να εμφανίσουν στα αποτελέσματα αναζήτησης. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε απρόβλεπτη και συχνά ανεπιθύμητη συμπεριφορά στις κατατάξεις αναζήτησης.

Αυτό δεν σημαίνει, ωστόσο, ότι ο κωδικός κατάστασης 302 Found δεν δικαιολογείται. Σε περιπτώσεις όπου το περιεχόμενο μετακινείται πραγματικά μόνο για σύντομο χρονικό διάστημα, όπως κατά τη διάρκεια συντήρησης ή δοκιμών A/B, είναι απολύτως ενδεδειγμένος.

Συνοπτικά, η επιλογή μεταξύ μιας ανακατεύθυνσης 302 Found και 301 δεν πρέπει να λαμβάνεται ελαφρά τη καρδία. Κάθε ανακατεύθυνση έχει τις δικές της επιπτώσεις στο SEO και οι διαχειριστές ιστοσελίδων θα πρέπει να εξετάζουν προσεκτικά ποιον κωδικό κατάστασης θα χρησιμοποιήσουν και πότε. Για μόνιμες αλλαγές, θα πρέπει σχεδόν πάντα να προτιμάται η ανακατεύθυνση 301 για τη διατήρηση της ακεραιότητας του SEO. Το 302 Found είναι ένα ισχυρό εργαλείο, αλλά μόνο αν χρησιμοποιείται σωστά.

Σταθερές στις γλώσσες προγραμματισμού

HttpStatusCode.Found
http.StatusFound
Response::HTTP_FOUND
httplib.FOUND
http.client.FOUND
http.HTTPStatus.FOUND
:found

Εξωτερικοί σύνδεσμοι με περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον κωδικό κατάστασης HTTP 302:

Διασκεδαστικά μιμίδια για τον κωδικό κατάστασης HTTP 302

Άρθρο στο ιστολόγιο

SEO και κωδικοί κατάστασης HTTP: Μια ολοκληρωμένη ανάλυση

Η βελτιστοποίηση ενός ιστότοπου για τις μηχανές αναζήτησης (SEO) είναι ένα πολύπλοκο εγχείρημα. Μία από τις συχνά παραγνωρισμένες αλλά κρίσιμες πτυχές για μια καλή κατάταξη είναι οι κωδικοί κατάστα...

Συγγραφέας: Tony Brüser
Συγγραφέας: Tony Brüser

Ο Tony Brüser είναι ένας ενθουσιώδης προγραμματιστής ιστοσελίδων με προτίμηση στους κωδικούς κατάστασης HTTP.

LinkedInGitHub