PHP

Γλώσσα προγραμματισμού

Το PHP είναι η κύρια στήριξη πολλών διαδικτυακών εφαρμογών εδώ και περισσότερο από δύο δεκαετίες. Επομένως, δεν είναι περίεργο ότι έχουν αναπτυχθεί μεθόδοι και τεχνικές για τη διαχείριση των λεπτομερειών της επικοινωνίας στον ιστό, συμπεριλαμβανομένων των κωδικών κατάστασης HTTP.

Η σημασία των κωδικών κατάστασης HTTP

Πριν ασχοληθούμε λεπτομερέστερα με το PHP, θα πρέπει να διευκρινίσουμε τον σκοπό και τη σημασία των κωδικών κατάστασης HTTP. Αυτοί είναι ουσιαστικοί για την επικοινωνία μεταξύ του διακομιστή και του προγράμματος περιήγησης (browser), δίνοντας πληροφορίες για το τι συνέβη με μια αίτηση.

Υπάρχουν αρκετές κλάσεις κωδικών κατάστασης:

 • 2xx (Επιτυχία): Δείχνουν ότι η αίτηση επεξεργάστηκε με επιτυχία.
 • 3xx (Ανακατεύθυνση): Υποδεικνύουν ότι απαιτούνται περαιτέρω ενέργειες για την ολοκλήρωση της αίτησης.
 • 4xx (Σφάλμα πελάτη): Αυτοί οι κωδικοί δείχνουν ότι υπάρχει ένα πρόβλημα με την αίτηση, συχνά λόγω σφάλματος του χρήστη.
 • 5xx (Σφάλμα διακομιστή): Αυτοί οι κωδικοί δείχνουν ότι ο διακομιστής αναγνώρισε ότι έχει πραγματοποιήσει ένα σφάλμα ή δεν είναι σε θέση να εκπληρώσει την αίτηση.

Το PHP και οι κωδικοί κατάστασης: Μια ιστορική επισκόπηση

Στις αρχές του PHP, πολύ πριν από τις πλατφόρμες και τις εκτεταμένες βιβλιοθήκες που γνωρίζουμε σήμερα, οι προγραμματιστές έπρεπε να βασίζονται στις πιο βασικές λειτουργίες της γλώσσας για να ορίσουν κωδικούς κατάστασης HTTP. Η συνάρτηση header() διαδραμάτιζε εδώ κεντρικό ρόλο.

Η συνάρτηση header() επιτρέπει την αποστολή ακατέργαστων κεφαλίδων HTTP. Η ρύθμιση των κωδικών κατάστασης ήταν ως εξής:

header('HTTP/1.0 404 Not Found');

Ένας άλλος συχνός κωδικός κατάστασης που ορίζονταν χειροκίνητα είναι ο κωδικός ανακατεύθυνσης 301, που χρησιμοποιείται συχνά για σκοπούς SEO:

header('HTTP/1.0 301 Moved Permanently');
header('Location: /new-url.php');

Ωστόσο, αυτή η προσέγγιση είχε διάφορα μειονεκτήματα:

 • Ευάλωτο σε σφάλματα: Ένα κενό που λείπει, ...
 • Ανεποικοδομητικότητα: Οι προγραμματιστές έπρεπε να θυμούνται ή να αναζητούν τη σωστή ακριβή συμβολοσειρά HTTP για κάθε κωδικό κατάστασης.
 • Ασυνέπεια: Διάφοροι διακομιστές ή ρυθμίσεις PHP μπορεί να συμπεριφέρονταν διαφορετικά αν οι κεφαλίδες δεν ήταν σωστά μορφοποιημένες.

Η εξέλιξη: Εισαγωγή της συνάρτησης http_response_code()

Με τον χρόνο και την περαιτέρω ανάπτυξη της μηχανής PHP, η κοινότητα του PHP αναγνώρισε την ανάγκη να απλοποιήσει αυτήν τη διαδικασία και να την κάνει λιγότερο ευάλωτη σε σφάλματα. Αυτό οδήγησε στην εισαγωγή της συνάρτησης http_response_code().

Αυτή η συνάρτηση επιτρέπει τον ορισμό του κωδικού κατάστασης HTTP απλώς παρέχοντας τον αριθμητικό κωδικό:

http_response_code(404);

Τα πλεονεκτήματα αυτής της μεθόδου είναι προφανή:

 • Απλότητα: Είναι πολύ πιο φυσιολογικό και λιγότερο ευάλωτο σε ανθρώπινα σφάλματα.
 • Ευελιξία: Οι προγραμματιστές δεν χρειάζεται πλέον να ανησυχούν για την ακριβή έκδοση του πρωτοκόλλου HTTP ή τον ακριβή κείμενο του μηνύματος κατάστασης. Η PHP φροντίζει για αυτό εσωτερικά.
 • Ευανάγνωστος κώδικας: Ο κώδικας γίνεται πιο καθαρός και ευανάγνωστος, ειδικά για προγραμματιστές που είναι νέοι σε ένα έργο ή έχουν λιγότερη εμπειρία με κωδικούς κατάστασης HTTP.

Επιπλέον βοήθειες στο σύγχρονο PHP

Ενώ η http_response_code() αποτελεί μια σαφή βελτίωση, πολλά σύγχρονα πλαίσια και βιβλιοθήκες PHP έχουν εισαγάγει τις δικές τους εργαλειοθήκες και μεθόδους για τη διαχείριση των κωδικών κατάστασης HTTP. Αυτές προσφέρουν συχνά ακόμη πιο υψηλά επίπεδα αφαιρετικότητας και πρόσθετες χρήσιμες λειτουργίες.

Για παράδειγμα, στο πλαίσιο Laravel:

return response('Not Found', 404);

Ή στο πλαίσιο Symfony:

return new Response('Not Found', 404);

Αυτά τα σύγχρονα πλαίσια και οι μέθοδοί τους προσφέρουν ακόμη μεγαλύτερη συνέπεια, βελτιωμένες δυνατότητες δοκιμής και στενότερη ένταξη με άλλα μέρη της διαδικτυακής εφαρμογής.

Συνοψίζοντας, το PHP έχει υποστεί σημαντική ανάπτυξη κατά τα χρόνια: από ευάλωτες και χειροκίνητες τεχνικές για την ορισμό κωδικών κατάστασης HTTP σε πολύ πιο φυσιολογικές και σταθερές μεθόδους.

Καλές πρακτικές

 • Κρατήστε τη λογική καθαρή: Βεβαιωθείτε ότι η λογική που χρησιμοποιείται για την αποστολή κωδικών κατάστασης είναι καθαρή και κατανοητή. Αποφύγετε βαθιά εμπλοκή συνθηκών που μπορεί να οδηγήσουν σε πολλούς διαφορετικούς κωδικούς κατάστασης.
 • Αποφύγετε τη μαγεία: Μην εξαρτάστε από πλαίσια ή βιβλιοθήκες για να ορίσετε αυτόματα κωδικούς κατάστασης, εκτός αν κατανοείτε ακριβώς πώς και γιατί το κάνουν αυτό.
 • Τεκμηρίωση: Διατηρήστε εσωτερική τεκμηρίωση που εξηγεί πότε και γιατί στέλνονται συγκεκριμένοι κωδικοί κατάστασης.

Συχνά προβλήματα και λύσεις

 • Οι κεφαλίδες έχουν ήδη αποσταλεί: Αυτό το σφάλμα προκύπτει όταν προσπαθείτε να στείλετε μια κεφαλίδα ή έναν κωδικό κατάστασης αφού έχει ήδη αποσταλεί περιεχόμενο εξόδου. Η λύση είναι να βεβαιωθείτε ότι όλες οι κλήσεις header() ή http_response_code() γίνονται πριν από οποιαδήποτε έξοδος περιεχομένου.
 • Λανθασμένος κωδικός: Ειδικά όταν χρησιμοποιείτε παλαιότερες εκδόσεις του PHP χωρίς την http_response_code(), είναι εύκολο να ορίσετε λανθασμένα έναν κωδικό κατάστασης. Είναι σημαντικό να γνωρίζετε την ακριβή σύνταξη και τη σημασία κάθε κωδικού κατάστασης.

Δημιουργία δικών σας κωδικών κατάστασης

Το πρωτόκολλο HTTP ορίζει μια σειρά από καθορισμένους κωδικούς κατάστασης που προορίζονται για συγκεκριμένες καταστάσεις. Ωστόσο, τι συμβαίνει αν νιώθετε ότι κανένας από αυτούς τους κωδικούς δεν περιγράφει ακριβώς αυτό που θέλετε να μεταδώσετε; Εδώ προκύπτει το ερώτημα αν και πώς μπορείτε να δημιουργήσετε δικούς σας κωδικούς κατάστασης στο PHP.

Πώς να το κάνετε:

Τεχνικά, μπορείτε να στείλετε οποιονδήποτε τριψήφιο κωδικό κατάστασης μαζί με ένα μήνυμα χρησιμοποιώντας την συνάρτηση header():

header('HTTP/1.1 599 Custom Status Message');

Σε αυτό το παράδειγμα, ο κωδικός κατάστασης "599" στέλνεται με το μήνυμα "Custom Status Message".

Θα πρέπει να το κάνετε;

Γενικά, η δημιουργία δικών σας κωδικών κατάστασης δεν συνίσταται. Υπάρχουν αρκετοί λόγοι για αυτό:

 • Τυποποίηση: Οι τυποποιημένοι κωδικοί κατάστασης HTTP έχουν σχεδιαστεί για να καλύπτουν μια ευρεία γκάμα σεναρίων. Είναι αναγνωρίσιμοι παγκοσμίως και κατανοούνται από πολλά εργαλεία, διαμεσολαβητές, robots και φυσικά προγράμματα περιήγησης (browsers). Ένας δικός σας κωδικός κατάστασης είναι πιθανό να μην αναγνωρίζεται ή να παρερμηνεύεται από την πλειονότητα αυτών των εργαλείων.
 • Σύγχυση: Δικοί σας κωδικοί κατάστασης μπορούν να προκαλέσουν σύγχυση σε άλλους προγραμματιστές ή συστήματα που αλληλεπιδρούν με την εφαρμογή σας.
 • Μελλοντικές συγκρούσεις: Είναι πιθανό να προκύψει κάποια στιγμή τον ορισμός ενός δικού σας κωδικού κατάστασης σε μια μελλοντική προδιαγραφή HTTP, αλλά με διαφορετική σημασία. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε απρόβλεπτα προβλήματα.
 • Έλλειψη υποστήριξης: Ορισμένα συστήματα μπορεί να μην αντιμετωπίζουν σωστά μη τυποποιημένους κωδικούς κατάστασης και να τους αντιληφθούν απλώς ως "500 Internal Server Error" ή να εμφανίσουν άλλες απροσδόκητες συμπεριφορές.

Εάν ωστόσο νιώθετε ότι οι υπάρχοντες κωδικοί κατάστασης δεν περιγράφουν ακριβώς την κατάσταση που θέλετε να μεταδώσετε, θα πρέπει να εξετάσετε τη χρήση προσαρμοσμένων κεφαλίδων ή ενός λεπτομερέστερου μηνύματος στο σώμα της απάντησης. Αυτό σας παρέχει τη δυνατότητα να παρέχετε επιπλέον πληροφορίες, χωρίς να επηρεάζετε τη σημασία και τη σαφήνεια των τυποποιημένων κωδικών κατάστασης.

Συμπεράσματα

Η σωστή διαχείριση των κωδικών κατάστασης HTTP στο PHP είναι τόσο τέχνη όσο και επιστήμη. Ενώ τα τεχνικά ζητήματα με τη σωστή σύνταξη και τις σωστές συναρτήσεις είναι σχετικά απλά, η σωστή διαχείριση των κωδικών κατάστασης σε πολύπλοκες εφαρμογές απαιτεί βαθύτερη κατανόηση τόσο του HTTP όσο και των συγκεκριμένων απαιτήσεων της εφαρμογής. Οι προγραμματιστές που αφιερώνουν τον χρόνο να κατανοήσουν και να μάθουν τα λεπτά της διαχείρισης κωδικών κατάστασης θα βρίσκονται σε καλύτερη θέση για να δημιουργήσουν αξιόπιστες, χρήσιμες ιστοσελίδες.

PHP: header

header('HTTP/1.0 404 Not Found‘);   
header('HTTP/1.0 301 Moved Permanently‘);
header('Location: /new-url.php‘);

PHP: http_response_code