503

Service Unavailable

Офіційний Коди підстатусів
послуга недоступна

Специфікація коду стану HTTP 503

Код стану 503 Service Unavailable вказує на те, що сервер наразі не може обробити запит через тимчасове перевантаження або планове технічне обслуговування, яке, ймовірно, буде усунуто через деякий час. Сервер МОЖЕ надіслати поле заголовка Retry-After, щоб запропонувати клієнту почекати певний час перед повторною спробою виконання запиту. Примітка: Існування коду стану 503 Service Unavailable не означає, що сервер повинен використовувати його, коли стає перевантаженим. Деякі сервери можуть просто відмовити у з'єднанні.

Джерело / Цитата з: Код статусу 503 Service Unavailable HTTP визначається розділом 6.6.4 у RFC7231.

Як згенерувати код статусу 503 за допомогою PHP?

Щоб передати на веб-сторінці код статусу HTTP 503, можна використовувати PHP-функцію http_response_code. Синтаксис наступний: http_response_code(503) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

Перевірте код стану 503 HTTP

Щоб мати можливість відображати код статусу HTTP (в даному випадку 503 Service Unavailable) та іншу інформацію на стороні клієнта, необхідно відкрити консоль розробки за допомогою клавіші F12. Потім перейдіть на вкладку "Мережа". Тепер сторінку можна відкрити, веб-сайт (наприклад, index.php) повинен бути видимим у вкладці "Мережа". Його потрібно вибрати, а потім вибрати розділ Herder. Після цього користувач побачить наступний результат:

Код стану 503 Service Unavailable
Огляд
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=503
Статус: 503 Service Unavailable
Ці: Network
IP-адреса: XX.XX.XX.XX
Код стану 503 Service Unavailable

Як створити власну сторінку помилок для коду стану 503

Створити власну сторінку помилки 503 Service Unavailable відносно легко як на веб-серверах "Apache", так і на "NGINX".

Apache Webserver

Веб-сервер "Apache" є одним з найпоширеніших веб-серверів в Інтернеті. Щоб створити власну сторінку помилки 503 Service Unavailable в "Apache", необхідно внести наступні зміни в наступний файл.

File: .htaccess
ErrorDocument 503 /errors/503.html

NGINX Webserver

Подібно до веб-сервера "Apache", "NGINX" також широко використовується в Інтернеті. Щоб створити власну сторінку помилки 503 Service Unavailable в "NGINX", необхідно внести наступні зміни в наступний файл.

File: sites-enabled/default
error_page 503 /503.html;
location = /503.html {
    root /usr/share/nginx/html;
    internal;
}

Сумісність коду стану 503 з браузерами

Chrome no data
Edge no data
Firefox no data
Opera no data
Safari no data
Chrome Android no data
Firefox for Android no data
Opera Android no data
Safari on iOS no data
Internet no data
WebView Android no data

Константи в мовах програмування

HttpStatusCode.ServiceUnavailable
http.StatusServiceUnavailable
Response::HTTP_SERVICE_UNAVAILABLE
httplib.SERVICE_UNAVAILABLE
http.client.SERVICE_UNAVAILABLE
http.HTTPStatus.SERVICE_UNAVAILABLE
:service_unavailable

Коди підстатусів коду стану 503

Підкоди статусу є суто технічними і ніколи не повинні надсилатися користувачеві. Наприклад, якщо згенеровано код стану 503.1, він може бути зареєстрований, але користувачеві буде надіслано код стану 503.:
503.0 Application pool unavailable.
HTTP IIS, Неофіційно.
503.2 Concurrent request limit exceeded
HTTP IIS, Неофіційно.
503.3 ASP.NET queue full
HTTP IIS, Неофіційно.
503.4 FastCGI queue full
HTTP IIS, Неофіційно.

Зовнішні посилання з додатковою інформацією про код стану HTTP 503:

Цікаві меми про код статусу HTTP 503

Статті в блозі

Коди статусів SEO та HTTP: Комплексний аналіз

Оптимізація веб-сайту для пошукових систем (SEO) є складним завданням. Одним з часто ігнорованих, але дуже важливих аспектів для хорошого ранжування є коди статусу HTTP. Ці невеликі тризначні коди ...

Автор: Tony Brüser
Автор: Tony Brüser

Тоні Брюзер - захоплений веб-розробник, який має схильність до кодів стану HTTP.

LinkedInGitHub