Symfony

Середовище розробки: Symfony

Symfony: Генерал

Symfony - це PHP-фреймворк, який надає розробникам набір компонентів та інструментів для створення та управління надійними, масштабованими та безпечними веб-додатками. Важливою особливістю Symfony є вбудована підтримка протоколу HTTP. Це означає, що розробники можуть отримувати доступ до HTTP-запитів і відповідей та маніпулювати ними. Щоб полегшити ці завдання, Symfony надає набір констант. Ці константи дозволяють розробникам отримати доступ до важливих кодів стану HTTP, таких як HTTP_OK, HTTP_NOT_FOUND, HTTP_INTERNAL_SERVER_ERROR і HTTP_METHOD_NOT_ALLOWED, щоб належним чином реагувати на HTTP запити і відповіді. Тому використання констант у Symfony є важливою практикою, оскільки вони допомагають зробити код більш узгодженим і легшим для розуміння, а також підвищують читабельність і ремонтопридатність коду. Крім того, константи допомагають зробити код легшим для розширення та налаштування, що полегшує розробку масштабованих та гнучких додатків.

Symfony: HTTP Константи

Response::HTTP_CONTINUE
Response::HTTP_SWITCHING_PROTOCOLS
Response::HTTP_PROCESSING
Response::HTTP_EARLY_HINTS
Response::HTTP_OK
Response::HTTP_CREATED
Response::HTTP_ACCEPTED
Response::HTTP_NON_AUTHORITATIVE_INFORMATION
Response::HTTP_NO_CONTENT
Response::HTTP_RESET_CONTENT
Response::HTTP_PARTIAL_CONTENT
Response::HTTP_MULTI_STATUS
Response::HTTP_ALREADY_REPORTED
Response::HTTP_IM_USED
Response::HTTP_MULTIPLE_CHOICES
Response::HTTP_MOVED_PERMANENTLY
Response::HTTP_FOUND
Response::HTTP_SEE_OTHER
Response::HTTP_NOT_MODIFIED
Response::HTTP_USE_PROXY
Response::HTTP_RESERVED
Response::HTTP_TEMPORARY_REDIRECT
Response::HTTP_PERMANENTLY_REDIRECT
response::HTTP_BAD_REQUEST
Response::HTTP_UNAUTHORIZED
Response::HTTP_PAYMENT_REQUIRED
Response::HTTP_FORBIDDEN
response::HTTP_NOT_FOUND
Response::HTTP_METHOD_NOT_ALLOWED
Response::HTTP_NOT_ACCEPTABLE
Response::HTTP_PROXY_AUTHENTICATION_REQUIRED
Response::HTTP_REQUEST_TIMEOUT
Response::HTTP_CONFLICT
Response::HTTP_GONE
Response::HTTP_LENGTH_REQUIRED
Response::HTTP_PRECONDITION_FAILED
Response::HTTP_REQUEST_ENTITY_TOO_LARGE
Response::HTTP_REQUEST_URI_TOO_LONG
Response::HTTP_UNSUPPORTED_MEDIA_TYPE
Response::HTTP_REQUESTED_RANGE_NOT_SATISFIABLE
Response::HTTP_EXPECTATION_FAILED
Response::HTTP_I_AM_A_TEAPOT
Response::HTTP_MISDIRECTED_REQUEST
Response::HTTP_UNPROCESSABLE_ENTITY
Response::HTTP_LOCKED
Response::HTTP_FAILED_DEPENDENCY
Response::HTTP_TOO_EARLY
Response::HTTP_UPGRADE_REQUIRED
Response::HTTP_PRECONDITION_REQUIRED
Response::HTTP_TOO_MANY_REQUESTS
Response::HTTP_REQUEST_HEADER_FIELDS_TOO_LARGE
Response::HTTP_UNAVAILABLE_FOR_LEGAL_REASONS
Response::HTTP_INTERNAL_SERVER_ERROR
Response::HTTP_NOT_IMPLEMENTED
Response::HTTP_BAD_GATEWAY
Response::HTTP_SERVICE_UNAVAILABLE
Response::HTTP_GATEWAY_TIMEOUT
Response::HTTP_VARIANT_ALSO_NEGOTIATES_EXPERIMENTAL
Response::HTTP_INSUFFICIENT_STORAGE
Response::HTTP_LOOP_DETECTED
Response::HTTP_NOT_EXTENDED
Response::HTTP_NETWORK_AUTHENTICATION_REQUIRED