200

OK

Hivatalos
A kérés sikeres volt

Általános magyarázat a 200 státuszkódra

Ez a szövegblokk sajnos csak angol nyelven érhető el.

The HTTP status code 200 OK signals that the server has successfully processed the client's request and returned a correct response. This means that the web page or resource that the client requested was found and successfully transmitted. It is a standard status code used for successful requests.

A 200-es HTTP státuszkód megadása

A 200 OK-as állapotkód azt jelzi, hogy a kérés sikeres volt. A 200 OK-as válaszban küldött hasznos adat a kérési módszertől függ. Az ebben a specifikációban meghatározott módszerek esetében a hasznos teher tervezett jelentése a következőképpen foglalható össze:

GET a cél erőforrás reprezentációja;

HEAD a GET-tel megegyező reprezentáció, de a reprezentációs adatok nélkül;

POST a művelet állapotának vagy a műveletből kapott eredményeknek a reprezentációja;

PUT, DELETE a művelet állapotának a reprezentációja;

OPTIONS a kommunikációs opciók reprezentációja;

TRACE a kérési üzenetnek a végkiszolgáló által kapott reprezentációja.

A CONNECT-re adott válaszoktól eltekintve a 200 OK-as válasz mindig tartalmaz hasznos terhet, bár a kiindulási kiszolgáló NULLA hosszúságú hasznos testet generálhat.Ha nem kívánunk hasznos terhet, a kiindulási kiszolgálónak ehelyett 204-es (Nincs tartalom) üzenetet kell küldenie. A CONNECT esetében nem megengedett a hasznos teher, mivel a sikeres eredmény egy alagút, amely közvetlenül a 200 OK-as válasz fejléc része után kezdődik. A 200 OK-as válasz alapértelmezés szerint gyorsítótárba helyezhető, azaz hacsak a módszer definíciója vagy a gyorsítótár explicit vezérlése másként nem jelzi (lásd az [RFC7234] 4.2.2. szakaszát).

Forrás / Idézet: A 200 OK HTTP státuszkódot a 6.3.1 szakasz RFC7231 szakasza határozza meg.

Hogyan dobhatok 200 státuszkódot PHP-vel?

A 200-es HTTP státuszkódot egy weboldalon a PHP http_response_code függvényével adhatjuk meg. A szintaxis a következő: http_response_code(200) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

A 200 HTTP státuszkód tesztelése

Ahhoz, hogy a HTTP státuszkódot (ebben az esetben 200 OK) és egyéb információkat meg tudjon jeleníteni az ügyféloldalon, a fejlesztői konzolt az F12 billentyűvel kell megnyitni. Ezután navigáljon a "Hálózat" fülre. Most már megnyitható az oldal, a weboldalnak (példa index.php) láthatónak kell lennie a hálózat fülön. Ezt ki kell választani, majd a Herder szekciót kell kiválasztani. A felhasználó ezután a következő eredményt fogja látni:

Állapot kód 200 OK
Áttekintés
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=200
Állapot: 200 OK
Azok: Network
IP-cím: XX.XX.XX.XX
Állapot kód 200 OK

A 200 státuszkód böngésző kompatibilitása

Chrome Yes
Edge Yes
Firefox Yes
Opera Yes
Safari Yes
Chrome Android Yes
Firefox for Android Yes
Opera Android Yes
Safari on iOS Yes
Internet Yes
WebView Android Yes

Állandók a programozási nyelvekben

http.StatusOK
Response::HTTP_OK
:ok
$this->response($data, HTTP_OK);

Szórakoztató mémek a 200-es HTTP státuszkódról

Blog cikkek

HTTP státuszkódok 200 OK és 201 Created: Sikeres, de eltérő jelentésűek

A HTTP státuszkódok történeteA HTTP státuszkódok története 1996-ig nyúlik vissza, amikor a HTTP 1.0 bevezetésével a 200 OK státuszkódot bevezették. Akkoriban ez a kód a sikeres kérés jelzésére szol...

Szerző: Tony Brüser
Szerző: Tony Brüser

Tony Brüser lelkes webfejlesztő, aki előszeretettel használja a HTTP státuszkódokat.

LinkedInGitHub