405

Method Not Allowed

Hivatalos Al-státuszkódok
A kérelemhez használt módszer nem engedélyezett

A 405-es HTTP státuszkód megadása

A 405 Method Not Allowed-ös státuszkód azt jelzi, hogy a kéréssorozatban kapott módszert az eredeti kiszolgáló ismeri, de a célerőforrás nem támogatja. A 405 Method Not Allowed-ös válaszban a kiindulási kiszolgálónak egy Allow fejlécmezőt KELL generálnia, amely tartalmazza a célerőforrás jelenleg támogatott módszereinek listáját. A 405 Method Not Allowed-ös válasz alapértelmezés szerint gyorsítótárba helyezhető, azaz hacsak a módszer definíciója vagy a gyorsítótár explicit vezérlése másként nem jelzi.

Forrás / Idézet: A 405 Method Not Allowed HTTP státuszkódot a 6.5.5 szakasz RFC7231 szakasza határozza meg.

Hogyan dobhatok 405 státuszkódot PHP-vel?

A 405-es HTTP státuszkódot egy weboldalon a PHP http_response_code függvényével adhatjuk meg. A szintaxis a következő: http_response_code(405) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

A 405 HTTP státuszkód tesztelése

Ahhoz, hogy a HTTP státuszkódot (ebben az esetben 405 Method Not Allowed) és egyéb információkat meg tudjon jeleníteni az ügyféloldalon, a fejlesztői konzolt az F12 billentyűvel kell megnyitni. Ezután navigáljon a "Hálózat" fülre. Most már megnyitható az oldal, a weboldalnak (példa index.php) láthatónak kell lennie a hálózat fülön. Ezt ki kell választani, majd a Herder szekciót kell kiválasztani. A felhasználó ezután a következő eredményt fogja látni:

Állapot kód 405 Method Not Allowed
Áttekintés
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=405
Állapot: 405 Method Not Allowed
Azok: Network
IP-cím: XX.XX.XX.XX
Állapot kód 405 Method Not Allowed

Hogyan oldhatom meg a 405-es státuszkóddal kapcsolatos problémát?

A 405 Method Not Allowed-ös HTTP státuszkóddal kapcsolatos probléma megoldása a szükséges változtatások elvégzése az ügyfél- vagy a kiszolgálóoldalon. A következőkben különböző megközelítéseket ismertetek, amelyek segíthetnek a probléma megoldásában:

  1. A támogatott HTTP-módszerek ellenőrzése: A 405 Method Not Allowed-ös állapotkód akkor jelenik meg, ha az ügyfél olyan HTTP-módszert használ, amelyet a kiszolgáló nem támogat. Győződjön meg róla, hogy a megfelelő módszert használja, pl. GET, POST, PUT vagy DELETE, attól függően, hogy milyen műveletet szeretne végrehajtani. A kérdéses erőforrás támogatott módszereinek meghatározásához ellenőrizze az API vagy a kiszolgáló dokumentációját.
  2. Ellenőrizze az URL-címet: Lehetséges, hogy az URL helytelenül van formázva vagy érvénytelen, ami 405 Method Not Allowed-ös hibát eredményez. Győződjön meg róla, hogy az URL helyes, és a megfelelő erőforrásra mutat a kiszolgálón.
  3. A hozzáférési jogosultságok ellenőrzése: 405 Method Not Allowed-ös hiba léphet fel, ha az ügyfél nem rendelkezik a kért művelet erőforráson történő végrehajtásához szükséges jogosultságokkal. Ellenőrizze a kiszolgálón lévő hozzáférés-szabályozási mechanizmusokat, és győződjön meg arról, hogy az ügyfél rendelkezik a szükséges jogosultságokkal.
  4. A kiszolgáló konfigurációjának ellenőrzése: A kiszolgálót úgy lehet beállítani, hogy bizonyos erőforrások esetében bizonyos HTTP-módszereket blokkoljon. Ellenőrizze a kiszolgáló konfigurációját, hogy a kívánt módszer engedélyezett-e a kérdéses erőforráshoz. Ha hozzáféréssel rendelkezik a kiszolgáló konfigurációjához, akkor azt ennek megfelelően módosíthatja.
  5. Tűzfalak és proxyk ellenőrzése: Lehetséges, hogy tűzfalak vagy proxyk korlátozzák a HTTP-forgalmat, és ez okozza a 405 Method Not Allowed-ös hibát. Győződjön meg róla, hogy a tűzfalak vagy proxyk megfelelően vannak-e konfigurálva, és engedélyezik-e a kommunikációhoz szükséges HTTP-módszereket.
  6. Frissítse a használt szoftvert: Néha a szoftverek (például a webböngészők vagy az API-kliensek) elavult vagy hibás verziói okozhatnak hibát. Frissítse a használt szoftvert a legújabb stabil verzióra, és ellenőrizze, hogy a probléma továbbra is fennáll-e.
  7. Konzultáljon a dokumentációval vagy a támogatással: Ha a fenti megoldások egyike sem oldja meg a problémát, akkor konzultáljon a kiszolgáló vagy az API hivatalos dokumentációjával. Ott találhat konkrét információkat vagy további hibaelhárítási lépéseket. Szükség esetén a kiszolgáló vagy az API technikai támogatásához is fordulhat további segítségért.

Megjegyzendő, hogy a 405 Method Not Allowed-ös hiba megoldása az adott környezettől és kontextustól függhet.

.

Hogyan hozzon létre saját hibaoldalt a 405-es státuszkódhoz?

Saját 405 Method Not Allowed-es hibaoldal létrehozása viszonylag egyszerű mind az "Apache", mind az "NGINX" webszerverek esetében.

Apache Webserver

Az "Apache" webszerver az egyik legelterjedtebb webszerver az interneten. A saját 405 Method Not Allowed-es hibaoldal létrehozásához az "Apache"-ban a következő változtatást kell elvégezni a következő fájlban.

File: .htaccess
ErrorDocument 405 /errors/405.html

NGINX Webserver

Az "Apache" webszerverhez hasonlóan az "NGINX" is széles körben használatos az interneten. A saját 405 Method Not Allowed-es hibaoldal létrehozásához az "NGINX"-ben a következő változtatást kell elvégezni az alábbi fájlban.

File: sites-enabled/default
error_page 405 /405.html;
location = /405.html {
    root /usr/share/nginx/html;
    internal;
}

A 405 státuszkód böngésző kompatibilitása

Chrome no data
Edge no data
Firefox no data
Opera no data
Safari no data
Chrome Android no data
Firefox for Android no data
Opera Android no data
Safari on iOS no data
Internet no data
WebView Android no data

Állandók a programozási nyelvekben

HttpStatusCode.MethodNotAllowed
http.StatusMethodNotAllowed
Response::HTTP_METHOD_NOT_ALLOWED
httplib.METHOD_NOT_ALLOWED
http.client.METHOD_NOT_ALLOWED
http.HTTPStatus.METHOD_NOT_ALLOWED
:method_not_allowed

A 405 státuszkód alállapot kódjai

Az alállapotkódok tisztán technikai jellegűek, és soha nem szabad elküldeni őket a felhasználónak. Például, ha 405.1 státuszkódot dob, azt naplózni lehet, de a felhasználónak 405-es státuszkódot kell küldeni.:
405.0 Method not allowed
HTTP IIS, Nem hivatalos

Szórakoztató mémek a 405-es HTTP státuszkódról

Szerző: Tony Brüser
Szerző: Tony Brüser

Tony Brüser lelkes webfejlesztő, aki előszeretettel használja a HTTP státuszkódokat.

LinkedInGitHub