504

Gateway Timeout

Hivatalos
A szülői szerver nem válaszolt időben.

Általános magyarázat a 504 státuszkódra

A HTTP 504 Gateway Timeout-es hiba akkor fordul elő, amikor a kiszolgáló megpróbál válaszolni egy ügyfél kérésére, de nem tudja ezt ésszerű időn belül megtenni. Ezt a hibát általában "átjáró időkorlátnak" nevezik, mivel gyakran akkor fordul elő, amikor az ügyfél és a kiszolgáló között közvetítő proxy-kiszolgáló vagy átjáró nem tud csatlakozni vagy választ kapni a kiszolgálótól. Ennek különböző okai lehetnek, például a kiszolgáló túlterhelése, hálózati problémák vagy a proxy vagy átjáró nem megfelelő konfigurációja.

.

A 504-es HTTP státuszkód megadása

Az 504 Gateway Timeout-es állapotkód azt jelzi, hogy a kiszolgáló, miközben átjáróként vagy proxyként működik, nem kapott időben választ egy olyan upstream kiszolgálótól, amelyhez a kérés befejezéséhez hozzá kellett férnie.

Forrás / Idézet: A 504 Gateway Timeout HTTP státuszkódot a 6.6.5 szakasz RFC7231 szakasza határozza meg.

Hogyan dobhatok 504 státuszkódot PHP-vel?

A 504-es HTTP státuszkódot egy weboldalon a PHP http_response_code függvényével adhatjuk meg. A szintaxis a következő: http_response_code(504) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

A 504 HTTP státuszkód tesztelése

Ahhoz, hogy a HTTP státuszkódot (ebben az esetben 504 Gateway Timeout) és egyéb információkat meg tudjon jeleníteni az ügyféloldalon, a fejlesztői konzolt az F12 billentyűvel kell megnyitni. Ezután navigáljon a "Hálózat" fülre. Most már megnyitható az oldal, a weboldalnak (példa index.php) láthatónak kell lennie a hálózat fülön. Ezt ki kell választani, majd a Herder szekciót kell kiválasztani. A felhasználó ezután a következő eredményt fogja látni:

Állapot kód 504 Gateway Timeout
Áttekintés
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=504
Állapot: 504 Gateway Timeout
Azok: Network
IP-cím: XX.XX.XX.XX
Állapot kód 504 Gateway Timeout

Hogyan oldhatom meg a 504-es státuszkóddal kapcsolatos problémát?

Az 504 Gateway Timeout "Gateway Timeout" HTTP-hiba több lehetséges oka is lehet, például:

  1. Szerver túlterheltsége: Ha egy kiszolgáló túl sok kérést kap, és nem képes ésszerű időn belül megválaszolni azokat, akkor időkorlátos hiba léphet fel. Ez a kiszolgáló méretezésével vagy erőforrások, például CPU, RAM vagy tároló hozzáadásával orvosolható.
  2. Hálózati problémák: Időtúllépési hiba akkor is előfordulhat, ha az ügyfél és a kiszolgáló közötti hálózati kapcsolattal problémák vannak. Ez a hálózati kapcsolat ellenőrzésével, az útválasztó vagy tűzfal konfigurációjának ellenőrzésével vagy a hálózati komponensek újraindításával javítható.
  3. Proxy- vagy átjáróproblémák: Az ügyfél és a kiszolgáló között közvetítő átjáró vagy proxy szintén okozhat időtúllépési hibát. Ez a proxy vagy az átjáró beállításainak ellenőrzésével és módosításával javítható.
  4. Lassú alkalmazás vagy adatbázis: Ha egy alkalmazás vagy adatbázis lassan fut, az szintén okozhat időtúllépési hibát. Ez az alkalmazás vagy az adatbázis optimalizálásával javítható.

A probléma megoldásához a következő intézkedések hozhatók:

  1. A szerver állapotának ellenőrzése, és győződjön meg arról, hogy nincs túlterhelve.
  2. A hálózati kapcsolat ellenőrzése, és győződjön meg arról, hogy stabil és megbízható.
  3. Ellenőrizze a proxyk vagy átjárók konfigurációját, és szükség esetén állítsa be.
  4. Az alkalmazás vagy az adatbázis optimalizálása a teljesítmény javítása érdekében.
  5. A hálózati komponensek vagy kiszolgálók újraindítása szintén segíthet a probléma megoldásában.

Sok esetben ezen intézkedések kombinációja is megoldhatja a problémát.

Hogyan hozzon létre saját hibaoldalt a 504-es státuszkódhoz?

Saját 504 Gateway Timeout-es hibaoldal létrehozása viszonylag egyszerű mind az "Apache", mind az "NGINX" webszerverek esetében.

Apache Webserver

Az "Apache" webszerver az egyik legelterjedtebb webszerver az interneten. A saját 504 Gateway Timeout-es hibaoldal létrehozásához az "Apache"-ban a következő változtatást kell elvégezni a következő fájlban.

File: .htaccess
ErrorDocument 504 /errors/504.html

NGINX Webserver

Az "Apache" webszerverhez hasonlóan az "NGINX" is széles körben használatos az interneten. A saját 504 Gateway Timeout-es hibaoldal létrehozásához az "NGINX"-ben a következő változtatást kell elvégezni az alábbi fájlban.

File: sites-enabled/default
error_page 504 /504.html;
location = /504.html {
    root /usr/share/nginx/html;
    internal;
}

A 504 státuszkód böngésző kompatibilitása

Chrome no data
Edge no data
Firefox no data
Opera no data
Safari no data
Chrome Android no data
Firefox for Android no data
Opera Android no data
Safari on iOS no data
Internet no data
WebView Android no data

Állandók a programozási nyelvekben

HttpStatusCode.GatewayTimeout
http.StatusGatewayTimeout
Response::HTTP_GATEWAY_TIMEOUT
httplib.GATEWAY_TIMEOUT
http.client.GATEWAY_TIMEOUT
http.HTTPStatus.GATEWAY_TIMEOUT
:gateway_timeout

Szórakoztató mémek a 504-es HTTP státuszkódról

Szerző: Tony Brüser
Szerző: Tony Brüser

Tony Brüser lelkes webfejlesztő, aki előszeretettel használja a HTTP státuszkódokat.

LinkedInGitHub