412

Precondition Failed

Hivatalos Al-státuszkódok
Az előfeltételek nem voltak kielégítőek, a kérelem nem volt sikeres.

A 412-es HTTP státuszkód megadása

A 412 Precondition Failed státuszkód azt jelzi, hogy a kérés fejlécében megadott egy vagy több feltétel hamisnak bizonyult a kiszolgálón végzett tesztelés során. Ez a válaszkód lehetővé teszi az ügyfél számára, hogy előfeltételeket állítson az erőforrás aktuális állapotára (annak aktuális reprezentációira és metaadataira), és így megakadályozza a kérési módszer alkalmazását, ha a célerőforrás váratlan állapotban van.

Forrás / Idézet: A 412 Precondition Failed HTTP státuszkódot a 4.2 szakasz RFC7232 szakasza határozza meg.

Hogyan dobhatok 412 státuszkódot PHP-vel?

A 412-es HTTP státuszkódot egy weboldalon a PHP http_response_code függvényével adhatjuk meg. A szintaxis a következő: http_response_code(412) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

A 412 HTTP státuszkód tesztelése

Ahhoz, hogy a HTTP státuszkódot (ebben az esetben 412 Precondition Failed) és egyéb információkat meg tudjon jeleníteni az ügyféloldalon, a fejlesztői konzolt az F12 billentyűvel kell megnyitni. Ezután navigáljon a "Hálózat" fülre. Most már megnyitható az oldal, a weboldalnak (példa index.php) láthatónak kell lennie a hálózat fülön. Ezt ki kell választani, majd a Herder szekciót kell kiválasztani. A felhasználó ezután a következő eredményt fogja látni:

Állapot kód 412 Precondition Failed
Áttekintés
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=412
Állapot: 412 Precondition Failed
Azok: Network
IP-cím: XX.XX.XX.XX
Állapot kód 412 Precondition Failed

Hogyan oldhatom meg a 412-es státuszkóddal kapcsolatos problémát?

1. Az ok megértése

Az előfeltétel fejlécének ellenőrzése: Először azonosítsa, hogy a kérés fejlécében melyik előfeltétel volt beállítva, és nem teljesült. Ez lehet egy If-Match, If-None-Match, If-Modified-Since, If-Unmodified-Since vagy egy If-Range fejléc.

2. Az erőforrás metaadatainak ellenőrzése

E-Tag és Last-Modified fejléc: Ellenőrizze a kért erőforrás metaadatait. Hasonlítsa össze az erőforrás E-Tag értékét vagy Last-Modified dátumát a kérésben megadott értékkel az eltérések azonosítása érdekében.

3. A kérés korrigálása

A fejlécek beállítása: Ha az ellenőrzés azt mutatja, hogy a kérés feltételes fejlécében szereplő értékek nem egyeznek meg az erőforrás aktuális állapotával, igazítsa ki azokat ennek megfelelően.

A nem szükséges fejlécek eltávolítása: Bizonyos esetekben hasznos lehet bizonyos feltételes fejlécek eltávolítása, ha azok nem feltétlenül szükségesek a kéréshez.

4. Cache-kezelés

Cache-ellenőrzés: Győződjön meg arról, hogy a kérést nem befolyásolja az erőforrás gyorsítótárazott állapota. Szükség esetén törölje a gyorsítótárat, vagy használja a Cache-Control fejléceket a gyorsítótár megkerülésére.

5. Kiszolgáló konfigurációja

Konfiguráció ellenőrzése: Ellenőrizze, hogy vannak-e olyan speciális szabályok vagy konfigurációk a kiszolgálón, amelyek a problémához vezethetnek, különösen a feltételes kérések feldolgozásával kapcsolatban.

6. Kommunikáció az API/szerver fejlesztőjével

Dokumentáció és támogatás: Ha a probléma továbbra is fennáll, nézze meg az API vagy a kiszolgáló dokumentációját, és szükség esetén forduljon a támogatáshoz vagy a fejlesztői közösséghez további segítségért.

7. Hibakezelés az alkalmazásban

Robusztus hibakezelés: Implementáljon robusztus hibakezelést az alkalmazásban, hogy megfelelően reagáljon a 412 Precondition Failed-es státuszkódra, például a kérés újraküldésével, testreszabott fejlécekkel vagy a felhasználó hibáról való értesítésével.

8. Tesztelés és felügyelet

Körű tesztelés: Tesztelje az alkalmazást különböző körülmények között, hogy az megfelelően reagáljon a 412 Precondition Failed-es hibára.

Monitorozás: Használjon felügyeleti eszközöket az ilyen hibák észlelésére és elemzésére, hogy proaktívan tudjon reagálni a problémákra.

Hogyan hozzon létre saját hibaoldalt a 412-es státuszkódhoz?

Saját 412 Precondition Failed-es hibaoldal létrehozása viszonylag egyszerű mind az "Apache", mind az "NGINX" webszerverek esetében.

Apache Webserver

Az "Apache" webszerver az egyik legelterjedtebb webszerver az interneten. A saját 412 Precondition Failed-es hibaoldal létrehozásához az "Apache"-ban a következő változtatást kell elvégezni a következő fájlban.

File: .htaccess
ErrorDocument 412 /errors/412.html

NGINX Webserver

Az "Apache" webszerverhez hasonlóan az "NGINX" is széles körben használatos az interneten. A saját 412 Precondition Failed-es hibaoldal létrehozásához az "NGINX"-ben a következő változtatást kell elvégezni az alábbi fájlban.

File: sites-enabled/default
error_page 412 /412.html;
location = /412.html {
    root /usr/share/nginx/html;
    internal;
}

A 412 státuszkód böngésző kompatibilitása

Chrome no data
Edge no data
Firefox no data
Opera no data
Safari no data
Chrome Android no data
Firefox for Android no data
Opera Android no data
Safari on iOS no data
Internet no data
WebView Android no data

Állandók a programozási nyelvekben

HttpStatusCode.PreconditionFailed
http.StatusPreconditionFailed
Response::HTTP_PRECONDITION_FAILED
httplib.PRECONDITION_FAILED
http.client.PRECONDITION_FAILED
http.HTTPStatus.PRECONDITION_FAILED
:precondition_failed

A 412 státuszkód alállapot kódjai

Az alállapotkódok tisztán technikai jellegűek, és soha nem szabad elküldeni őket a felhasználónak. Például, ha 412.1 státuszkódot dob, azt naplózni lehet, de a felhasználónak 412-es státuszkódot kell küldeni.:
412.0 Precondition failed
HTTP IIS, Nem hivatalos

Szórakoztató mémek a 412-es HTTP státuszkódról

Szerző: Tony Brüser
Szerző: Tony Brüser

Tony Brüser lelkes webfejlesztő, aki előszeretettel használja a HTTP státuszkódokat.

LinkedInGitHub