400-499

Client error responses

A 400 és 499 közötti HTTP státuszkódok ügyfélhibakódok. Ezeket a kiszolgáló arra használja, hogy tájékoztassa az ügyfelet arról, hogy a kérés az ügyfél hibája miatt sikertelen volt. Maga a kérés érvénytelen volt, vagy az ügyfél nem rendelkezett a kért erőforrás eléréséhez szükséges jogosultságokkal. Ezeket gyakran használják a webes alkalmazások és API-k a kérések feldolgozásával kapcsolatos problémák jelzésére. Fontos megjegyezni, hogy e kódok némelyike az ügyfélnek is segíthet a hiba diagnosztizálásában és kijavításában. A 400-as kód például azt jelzi, hogy az ügyfél kérése hibás, és segíthet az ügyfélnek meghatározni a hiba okát. A 401-es kód azt jelzi az ügyfél számára, hogy a kért erőforrás eléréséhez hitelesítésre van szükség, míg a 403-as kód azt jelzi, hogy az ügyfélnek nincs jogosultsága az erőforrás eléréséhez.

<400/> Bad Request

A kérelem érvénytelen
Hivatalos Al-státuszkódok

<401/> Unauthorized

A kérelem jogosulatlan volt
Hivatalos Al-státuszkódok

<402/> Payment Required

fizetés szükséges
Hivatalos

<403/> Forbidden

Ez a kérés nem engedélyezett
Hivatalos Al-státuszkódok

<404/> Not Found

A webszerver nem találta a kért erőforrást
Hivatalos Al-státuszkódok

<405/> Method Not Allowed

A kérelemhez használt módszer nem engedélyezett
Hivatalos Al-státuszkódok

<406/> Not Acceptable

A felhasználói ügynök nem rendelkezik elfogadott ábrázolással
Hivatalos Al-státuszkódok

<407/> Proxy Authentication Required

Hitelesítés szükséges a proxyval
Hivatalos

<408/> Request Timeout

A kérelem benyújtásának ideje lejárt
Hivatalos

<409/> Conflict

Konfliktus volt a Ressouce jelenlegi állapotában
Hivatalos

<410/> Gone

A forrás már véglegesen nem elérhető, és valószínűleg törölték.
Hivatalos

<411/> Length Required

A kérés nem került feldolgozásra, mert a tartalom hossza elvárt volt.
Hivatalos

<412/> Precondition Failed

Az előfeltételek nem voltak kielégítőek, a kérelem nem volt sikeres.
Hivatalos Al-státuszkódok

<413/> Payload Too Large

A hasznos teher túl nagy a kiszolgáló számára
Hivatalos

<414/> URI Too Long

Az URL túl hosszú, a kiszolgáló nem áll készen a kiértékelésére
Hivatalos

<415/> Unsupported Media Type

A payload formátum nem áll rendelkezésre a ressouce számára
Hivatalos

<416/> Range Not Satisfiable

A kért területek nem biztosíthatók
Hivatalos

<417/> Expectation Failed

Az elvárások nem teljesülhettek
Hivatalos

<418/> I'm a teapot

A kávét nem lehetett teáskannával készíteni.
Hivatalos

<421/> Misdirected Request

A kérést félreirányították
Hivatalos

<422/> Unprocessable Content

Szemantikai hiba miatt a kérést nem lehetett feldolgozni.
Hivatalos

<423/> Locked

A ressouce zárva van
Hivatalos

<424/> Failed Dependency

Nincs nélkülözhetetlen függőség
Hivatalos

<425/> Too Early

A szerver még nem akarja feldolgozni a kérést
Hivatalos

<426/> Upgrade Required

A protokoll frissítése szükséges
Hivatalos

<428/> Precondition Required

A kérelem feldolgozásához előfeltétel szükséges
Hivatalos

<429/> Too Many Requests

A kiszolgáló túl sok kérést kapott
Hivatalos

<431/> Request Header Fields Too Large

A kérés fejléc túl nagy
Hivatalos

<440/> Login Time-out

az ügyfél HTTP-munkamenete lejárt, és újra be kell jelentkeznie.
Nem hivatalos (Microsoft Internet Information Services)

<444/> No Response

Belsőleg arra szolgál, hogy utasítsa a kiszolgálót, hogy ne küldjön vissza semmilyen információt az ügyfélnek, és azonnal zárja le a kapcsolatot.
Nem hivatalos (nginx)

<449/> Retry With

A státuszkód azt jelzi, hogy a kérés nem teljesíthető, mert az ügyfél nem adott meg elegendő információt.
Nem hivatalos (Microsoft Internet Information Services)

<451/> Unavailable For Legal Reasons

Jogi okokból a kérelmet elutasították
Hivatalos

<451/> Redirect

a felhasználó postafiókja nem volt elérhető
Nem hivatalos (Microsoft Internet Information Services)

<494/> Request header too large

Az ügyfél vagy túl nagy HTTP-kérelmet küldött, vagy a továbbított HTTP-fejlécek túl hosszúak.
Nem hivatalos (nginx)

<495/> SSL Certificate Error

Hiba történt az ügyféltanúsítvány ellenőrzése során
Nem hivatalos (nginx)

<496/> SSL Certificate Required

Olyan kérés, amely nem tartalmaz SSL tanúsítványt, pedig az szükséges lenne
Nem hivatalos (nginx)

<497/> HTTP Request Sent to HTTPS Port

a HTTPS-portra egy normál HTTP-kérést küldtünk
Nem hivatalos (nginx)

<499/> Client Closed Request

az ügyfél lezárta a kérést, mielőtt a kiszolgáló választ tudott volna küldeni.
Nem hivatalos (nginx)