100-199

Informational responses

HTTP-statuskoderne i intervallet 100-199 er informationskoder. De bruges af serveren til at fortælle klienten, at anmodningen er modtaget, og at der vil følge flere oplysninger. Disse koder er normalt ikke af særlig interesse for de fleste brugere, da de kun angiver, at anmodningen er modtaget, og at der skal tages yderligere skridt, før der returneres et fuldstændigt svar. De bruges dog af applikations- og webudviklere til at overvåge status for anmodninger og svar og til at diagnosticere problemer, der kan opstå under kommunikationen mellem klient og server.

<100/> Continue

Klienten kan fortsætte anmodningen
Officiel

<101/> Switching Protocols

Overførselsprotokollen ændres efter anmodning fra klienten
Officiel

<102/> Processing

en tidskrævende anmodning behandles
Officiel Deprecated

<103/> Early Hints

Serveren forbereder et svar
Officiel

<110/> Response is Stale

svaret fra en cache er forældet
Officiel Deprecated

<111/> Revalidation Failed

Cachen kunne ikke validere svaret, fordi der ikke kunne opnås adgang til origin-serveren.
Officiel Deprecated

<112/> Disconnected Operation

Cachen er bevidst adskilt fra resten af netværket.
Officiel Deprecated

<113/> Heuristic Expiration

Cachen har heuristisk valgt en friskhedstid på mere end 24 timer, og svarets alder er større end 24 timer.
Officiel Deprecated

<199/> Miscellaneous Warning

Enhver uspecifik advarsel
Officiel Deprecated