507

Insufficient Storage

Officiel
Ingen hukommelse til rådighed

Specifikation af HTTP-statuskode 507

Statuskoden 507 Insufficient Storage betyder, at metoden ikke kunne udføres på ressourcen, fordi serveren ikke kan lagre den repræsentation, der er nødvendig for at gennemføre anmodningen med succes. Denne tilstand anses for at være midlertidig. Hvis den anmodning, der fik denne statuskode, var resultatet af en brugerhandling, må anmodningen IKKE gentages, før der er anmodet om den ved en separat brugerhandling.

Kilde / citat fra: HTTP-statuskoden 507 Insufficient Storage er specificeret i afsnit 11.5 i RFC4918.

Hvordan får man en 507-statuskode med PHP?

Hvis du vil have HTTP-statuskoden 507 på en webside, kan du bruge PHP-funktionen http_response_code. Syntaksen er som følger: http_response_code(507) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

Test 507 HTTP-statuskoden

For at kunne vise HTTP-statuskoden (i dette tilfælde 507 Insufficient Storage) og andre oplysninger på klientsiden skal udviklingskonsollen åbnes med F12. Naviger derefter til fanen "Network" (netværk). Nu kan siden åbnes, hjemmesiden (eksempel index.php) skal være synlig i fanen netværk. Denne skal vælges, og derefter skal Herder-sektionen vælges. Brugeren vil derefter se følgende resultat:

Statuskode 507 Insufficient Storage
Oversigt
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=507
Status: 507 Insufficient Storage
Disse: Network
IP-adresse: XX.XX.XX.XX
Statuskode 507 Insufficient Storage

Hvordan løser jeg problemet med 507-statuskoden?

HTTP-statuskoden 507 Insufficient Storage står for (Insufficient memory) og bruges til at indikere, at serveren ikke er i stand til at opfylde anmodningen, fordi den mangler den nødvendige hukommelse. Denne statuskode bruges typisk af webservere til at indikere, at de ikke er i stand til at gemme de data, der kræves for at kunne behandle anmodningen.

For at rette HTTP-statuskode 507 Insufficient Storage er der flere mulige tilgange, du kan prøve:

  1. Tjek den tilgængelige hukommelse: Sørg for, at der er nok hukommelse på serveren til at gemme de krævede data. Du kan tjekke dette ved at oprette forbindelse til serveren og tjekke den ledige plads. Hvis pladsen er knap, bør du slette unødvendige filer eller tilføje ekstra plads.
  2. Tjek databasen: Hvis din server bruger en database, bør du sørge for, at databasen har nok plads. Tjek databasens størrelse og, om nødvendigt, den ledige plads på databaseserveren. Hvis databasen begrænser lagerpladsen, kan du fjerne gamle eller unødvendige data eller øge databasens lagerplads.
  3. Tjek konfigurationen af serversoftwaren: Nogle gange kan visse konfigurationsindstillinger medføre, at serveren ikke har tilstrækkelig lagerplads. Tjek konfigurationsfilerne i din serversoftware for at sikre, at alle indstillinger er korrekte, og at der er tildelt tilstrækkelig hukommelse.
  4. Tjek kvotagrænserne: I nogle tilfælde kan statuskode 507 Insufficient Storage forekomme, når kvotagrænserne for din server er nået. Det kan f.eks. være tilfældet, hvis din hostingudbyder har sat visse grænser for lagerplads eller dataoverførsel. Kontakt din hostingudbyder for at tjekke, om det er tilfældet, og spørg om mulighederne for at øge grænserne.
  5. Implementer mere effektiv lagerbrug: Tjek, hvordan du kan bruge den tilgængelige lagerplads mere effektivt. Du kan f.eks. slette ubrugte filer, komprimere filer eller optimere databasen for at spare plads. Effektiv brug af hukommelsen kan hjælpe med at forhindre, at statuskode 507 Insufficient Storage opstår igen.

Det er vigtigt at bemærke, at de nøjagtige trin til at rette HTTP-statuskode 507 Insufficient Storage kan variere afhængigt af din specifikke serverkonfiguration og de anvendte teknologier. Det tilrådes at konsultere dokumentationen til din serversoftware eller kontakte din hostingudbyders tekniske support for yderligere specifik vejledning, der er skræddersyet til din situation.

Sådan opretter du din egen fejlside for statuskode 507

Det er relativt nemt at oprette din egen 507 Insufficient Storage-fejlside med både Apache- og NGINX-webservere.

Apache Webserver

Webserveren "Apache" er en af de mest almindelige webservere på internettet. For at oprette din egen 507 Insufficient Storage-fejlside i "Apache" skal du foretage følgende ændring i følgende fil.

File: .htaccess
ErrorDocument 507 /errors/507.html

NGINX Webserver

I lighed med webserveren "Apache" er "NGINX" også meget udbredt på internettet. For at oprette din egen 507 Insufficient Storage-fejlside i "NGINX" skal du foretage følgende ændring i følgende fil.

File: sites-enabled/default
error_page 507 /507.html;
location = /507.html {
    root /usr/share/nginx/html;
    internal;
}

Browserkompatibilitet for 507-statuskoden

Chrome no data
Edge no data
Firefox no data
Opera no data
Safari no data
Chrome Android no data
Firefox for Android no data
Opera Android no data
Safari on iOS no data
Internet no data
WebView Android no data

Konstanter i programmeringssprog

http.StatusInsufficientStorage
Response::HTTP_INSUFFICIENT_STORAGE
:insufficient_storage
Forfatter: Tony Brüser
Forfatter: Tony Brüser

Tony Brüser er en entusiastisk webudvikler med en forkærlighed for HTTP-statuskoder.

LinkedInGitHub