494

Request header too large

Uofficiel (nginx)
Klienten har enten sendt en for stor HTTP-anmodning, eller de overførte HTTP-headere er for lange.

Generel forklaring af 494-statuskoden

igangværende arbejde

Specifikation af HTTP-statuskode 494

igangværende arbejde

Kilde / citat fra: HTTP-statuskoden 494 Request header too large er specificeret i afsnit Module ngx_http_core_module i HTTP NGINX.

Hvordan får man en 494-statuskode med PHP?

Hvis du vil have HTTP-statuskoden 494 på en webside, kan du bruge PHP-funktionen http_response_code. Syntaksen er som følger: http_response_code(494) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

Test 494 HTTP-statuskoden

For at kunne vise HTTP-statuskoden (i dette tilfælde 494 Request header too large) og andre oplysninger på klientsiden skal udviklingskonsollen åbnes med F12. Naviger derefter til fanen "Network" (netværk). Nu kan siden åbnes, hjemmesiden (eksempel index.php) skal være synlig i fanen netværk. Denne skal vælges, og derefter skal Herder-sektionen vælges. Brugeren vil derefter se følgende resultat:

Statuskode 494 Request header too large
Oversigt
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=494
Status: 494 Request header too large
Disse: Network
IP-adresse: XX.XX.XX.XX
Statuskode 494 Request header too large

Browserkompatibilitet for 494-statuskoden

Chrome no data
Edge no data
Firefox no data
Opera no data
Safari no data
Chrome Android no data
Firefox for Android no data
Opera Android no data
Safari on iOS no data
Internet no data
WebView Android no data
Forfatter: Tony Brüser
Forfatter: Tony Brüser

Tony Brüser er en entusiastisk webudvikler med en forkærlighed for HTTP-statuskoder.

LinkedInGitHub