422

Unprocessable Content

Officiel
På grund af en semantisk fejl kunne anmodningen ikke behandles.

Generel forklaring af 422-statuskoden

Denne tekstblok findes desværre kun på engelsk.

The HTTP status code 422 Unprocessable Content is usually returned when the server received the client's request but could not process it due to a semantic error.

This essentially means that the client's request was not understood or accepted by the server because it may have been incomplete or incorrect. A common example of this is when the client attempts to send a form request to the server, but the form field was not filled in correctly.

The server will usually also send back a message in the body of the response giving more details about why the request is unprocessable. It is then up to the client to read and correct this information in order to make a successful request to the server.

Specifikation af HTTP-statuskode 422

Statuskoden 422 Unprocessable Content betyder, at serveren forstår indholdstypen for anmodningsenheden (derfor er en 415 (Unsupported Media Type) statuskode uhensigtsmæssig), og at syntaksen for anmodningsenheden er korrekt (derfor er en 400 (Bad Request) statuskode uhensigtsmæssig), men at den ikke kunne behandle de indeholdte instruktioner. Denne fejltilstand kan f.eks. opstå, hvis en XML-anmodningskrop indeholder velformede (dvs. syntaktisk korrekte), men semantisk fejlagtige XML-instruktioner.

Kilde / citat fra: HTTP-statuskoden 422 Unprocessable Content er specificeret i afsnit 11.2 i RFC4918.

Hvordan får man en 422-statuskode med PHP?

Hvis du vil have HTTP-statuskoden 422 på en webside, kan du bruge PHP-funktionen http_response_code. Syntaksen er som følger: http_response_code(422) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

Test 422 HTTP-statuskoden

For at kunne vise HTTP-statuskoden (i dette tilfælde 422 Unprocessable Content) og andre oplysninger på klientsiden skal udviklingskonsollen åbnes med F12. Naviger derefter til fanen "Network" (netværk). Nu kan siden åbnes, hjemmesiden (eksempel index.php) skal være synlig i fanen netværk. Denne skal vælges, og derefter skal Herder-sektionen vælges. Brugeren vil derefter se følgende resultat:

Statuskode 422 Unprocessable Content
Oversigt
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=422
Status: 422 Unprocessable Content
Disse: Network
IP-adresse: XX.XX.XX.XX
Statuskode 422 Unprocessable Content

Sådan opretter du din egen fejlside for statuskode 422

Det er relativt nemt at oprette din egen 422 Unprocessable Content-fejlside med både Apache- og NGINX-webservere.

Apache Webserver

Webserveren "Apache" er en af de mest almindelige webservere på internettet. For at oprette din egen 422 Unprocessable Content-fejlside i "Apache" skal du foretage følgende ændring i følgende fil.

File: .htaccess
ErrorDocument 422 /errors/422.html

NGINX Webserver

I lighed med webserveren "Apache" er "NGINX" også meget udbredt på internettet. For at oprette din egen 422 Unprocessable Content-fejlside i "NGINX" skal du foretage følgende ændring i følgende fil.

File: sites-enabled/default
error_page 422 /422.html;
location = /422.html {
    root /usr/share/nginx/html;
    internal;
}

Browserkompatibilitet for 422-statuskoden

Chrome no data
Edge no data
Firefox no data
Opera no data
Safari no data
Chrome Android no data
Firefox for Android no data
Opera Android no data
Safari on iOS no data
Internet no data
WebView Android no data

Konstanter i programmeringssprog

http.StatusUnprocessableEntity
Response::HTTP_UNPROCESSABLE_ENTITY
http.HTTPStatus.UNPROCESSABLE_ENTITY
:unprocessable_entity
Forfatter: Tony Brüser
Forfatter: Tony Brüser

Tony Brüser er en entusiastisk webudvikler med en forkærlighed for HTTP-statuskoder.

LinkedInGitHub