499

Client Closed Request

Uofficiel (nginx)
klienten lukkede anmodningen, før serveren kunne sende et svar

Generel forklaring af 499-statuskoden

HTTP-statuskoden 499 Client Closed Request er en uofficiel statuskode, som bruges specifikt af nginx-webserveren. Den opstår, når klienten (dvs. browseren eller et andet klientprogram) afslutter forbindelsen til serveren, før serveren har været i stand til at behandle anmodningen fuldt ud og sende et svar. Det kan ske af forskellige årsager, f.eks. hvis brugeren annullerer anmodningen ved at genindlæse siden eller klikke på et andet link, før serveren har svaret. Det kan også skyldes netværksproblemer eller timeouts på klienten. Da det er en uofficiel statuskode, er den ikke en del af standard HTTP-protokollen, men en specifik implementering af nginx til at markere sådanne hændelser.

Specifikation af HTTP-statuskode 499

igangværende arbejde

Kilde / citat fra: HTTP-statuskoden 499 Client Closed Request er specificeret i afsnit 499 i HTTP NGINX.

Hvordan får man en 499-statuskode med PHP?

Hvis du vil have HTTP-statuskoden 499 på en webside, kan du bruge PHP-funktionen http_response_code. Syntaksen er som følger: http_response_code(499) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

Test 499 HTTP-statuskoden

For at kunne vise HTTP-statuskoden (i dette tilfælde 499 Client Closed Request) og andre oplysninger på klientsiden skal udviklingskonsollen åbnes med F12. Naviger derefter til fanen "Network" (netværk). Nu kan siden åbnes, hjemmesiden (eksempel index.php) skal være synlig i fanen netværk. Denne skal vælges, og derefter skal Herder-sektionen vælges. Brugeren vil derefter se følgende resultat:

Statuskode 499 Client Closed Request
Oversigt
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=499
Status: 499 Client Closed Request
Disse: Network
IP-adresse: XX.XX.XX.XX
Statuskode 499 Client Closed Request

Hvordan løser jeg problemet med 499-statuskoden?

HTTP-statuskoden 499 Client Closed Request, en uofficiel statuskode, der bruges af webserveren nginx, signalerer, at klienten har afbrudt forbindelsen, før serveren kunne behandle anmodningen fuldt ud. Der kan være flere årsager til dette fænomen, som både kan være på klient- og serversiden.

Mulige årsager:

  • Brugerhandling: Brugeren annullerer anmodningen ved at genindlæse siden, navigere til en anden side eller lukke browseren, før serveren kan svare.
  • Timeout på klientsiden: Klienten sender en anmodning og venter et vist tidsrum på et svar. Hvis serveren ikke svarer inden for denne tid, annullerer klienten anmodningen.
  • Netværksproblemer: Ustabile netværksforbindelser eller fejl kan medføre, at forbindelsen mellem klient og server afbrydes.
  • Serveroverbelastning: Høj serverudnyttelse kan øge behandlingstiden for forespørgsler, hvilket igen kan føre til timeouts på klientsiden.

Løsninger:

  • Optimering af serverens ydeevne: Forbedringer af serverkonfigurationen og hardwaren kan hjælpe med at reducere svartiderne. Det omfatter skalering af serverressourcer, caching af indhold og optimering af databaseforespørgsler.
  • Justering af klientens timeout: Ved at udvide timeout-værdierne på klientsiden kan serveren få mere tid til at svare på forespørgsler, hvilket reducerer risikoen for en 499 Client Closed Request-fejl.
  • Stabilisering af netværksforbindelsen: Kontrol og forbedring af netværksinfrastrukturen mellem klient og server kan hjælpe med at minimere forbindelsesafbrydelser.
  • Overvågning og logning: Implementering af overvågnings- og logningsværktøjer kan hjælpe med at identificere årsager til 499 Client Closed Request-fejl. Ved at analysere serverlogfiler kan flaskehalse eller fejlkilder afsløres og løses.

Det er vigtigt at bemærke, at 499 Client Closed Request-statuskoden er specifik for nginx og derfor kræver særlig håndtering, der er skræddersyet til det respektive servermiljø og de specifikke krav til webapplikationen. Et tæt samarbejde mellem webudviklere, netværksadministratorer og serveradministratorer er afgørende for at finde en effektiv løsning på problemet og forbedre brugeroplevelsen.

Browserkompatibilitet for 499-statuskoden

Chrome no data
Edge no data
Firefox no data
Opera no data
Safari no data
Chrome Android no data
Firefox for Android no data
Opera Android no data
Safari on iOS no data
Internet no data
WebView Android no data
Forfatter: Tony Brüser
Forfatter: Tony Brüser

Tony Brüser er en entusiastisk webudvikler med en forkærlighed for HTTP-statuskoder.

LinkedInGitHub