JavaEE 7

Udviklingsmiljøet: JavaEE 7

JavaEE 7: Generelt

Java EE er en teknologi, der er særlig velegnet til udvikling af webapplikationer. Den tilbyder forskellige API'er og rammer, der er specielt udviklet til udvikling af webapplikationer. Nogle af de vigtigste komponenter i Java EE i forbindelse med webapplikationer er servlets, JSP (JavaServer Pages), EJB (Enterprise Java Beans), JPA (Java Persistence API) og JSF (JavaServer Faces). Servlets er grundlaget for Java-baserede webapplikationer. De modtager en forespørgsel fra en webbrowser, foretager en behandling og sender et svar tilbage til webbrowseren. JSP giver udviklere mulighed for at oprette HTML-sider med indlejret Java-kode, der udføres på køretid. EJB'er er komponenter, der anvendes i en Java EE-applikation til at behandle kompleks forretningslogik og dataadgangsoperationer. JPA gør det lettere at administrere data i en Java EE-applikation ved hjælp af en objektorienteret datamodel. JSF er en ramme til at skabe brugergrænseflader til webapplikationer. JSF indeholder komponenter, som gør det muligt for udviklere at skabe brugergrænseflader hurtigt og nemt.

JavaEE 7: HTTP Konstanter

HttpServletResponse.SC_CONTINUE
HttpServletResponse.SC_SWITCHING_PROTOCOLS