405

Method Not Allowed

Officiel Understatuskoder
Den metode, der er anvendt til anmodningen, er ikke tilladt

Specifikation af HTTP-statuskode 405

Statuskoden 405 Method Not Allowed angiver, at den metode, der er modtaget i anmodningslinjen, er kendt af origin-serveren, men ikke understøttes af målressourcen. Origin-serveren SKAL generere et Allow-headerfelt i et 405 Method Not Allowed-svar, der indeholder en liste over målressourcens aktuelt understøttede metoder. Et 405 Method Not Allowed-svar kan som standard anvendes i cache, dvs. medmindre andet er angivet i metodefinitionen eller eksplicitte cache-kontroller.

Kilde / citat fra: HTTP-statuskoden 405 Method Not Allowed er specificeret i afsnit 6.5.5 i RFC7231.

Hvordan får man en 405-statuskode med PHP?

Hvis du vil have HTTP-statuskoden 405 på en webside, kan du bruge PHP-funktionen http_response_code. Syntaksen er som følger: http_response_code(405) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

Test 405 HTTP-statuskoden

For at kunne vise HTTP-statuskoden (i dette tilfælde 405 Method Not Allowed) og andre oplysninger på klientsiden skal udviklingskonsollen åbnes med F12. Naviger derefter til fanen "Network" (netværk). Nu kan siden åbnes, hjemmesiden (eksempel index.php) skal være synlig i fanen netværk. Denne skal vælges, og derefter skal Herder-sektionen vælges. Brugeren vil derefter se følgende resultat:

Statuskode 405 Method Not Allowed
Oversigt
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=405
Status: 405 Method Not Allowed
Disse: Network
IP-adresse: XX.XX.XX.XX
Statuskode 405 Method Not Allowed

Hvordan løser jeg problemet med 405-statuskoden?

Løsningen på problemet med HTTP-statuskode 405 Method Not Allowed er at foretage de nødvendige ændringer på klient- eller serversiden. I det følgende vil jeg forklare forskellige tilgange, der kan hjælpe med at løse problemet:

  1. Tjek de understøttede HTTP-metoder: Statuskoden 405 Method Not Allowed opstår, når klienten bruger en HTTP-metode, der ikke understøttes af serveren. Sørg for, at du bruger den korrekte metode, f.eks. GET, POST, PUT eller DELETE, afhængigt af den handling, du vil udføre. Tjek API'en eller serverens dokumentation for at finde ud af, hvilke metoder der understøttes for den pågældende ressource.
  2. Tjek URL'en: Det er muligt, at URL'en er forkert formateret eller ugyldig, hvilket resulterer i en 405 Method Not Allowed-fejl. Sørg for, at URL'en er korrekt og peger på den rigtige ressource på serveren.
  3. Tjek adgangstilladelserne: En 405 Method Not Allowed-fejl kan opstå, hvis klienten ikke har de nødvendige tilladelser til at udføre den ønskede handling på ressourcen. Tjek adgangskontrolmekanismerne på serveren, og sørg for, at klienten har de nødvendige tilladelser.
  4. Tjek serverkonfigurationen: Serveren kan være konfigureret til at blokere visse HTTP-metoder for visse ressourcer. Tjek serverkonfigurationen for at sikre, at den ønskede metode er tilladt for den pågældende ressource. Hvis du har adgang til serverkonfigurationen, kan du justere den i overensstemmelse hermed.
  5. Tjek firewalls og proxyer: Det er muligt, at firewalls eller proxyer begrænser HTTP-trafikken og forårsager 405 Method Not Allowed-fejlen. Sørg for, at firewalls eller proxyer er konfigureret korrekt og tillader de nødvendige HTTP-metoder til kommunikation.
  6. Opdater den anvendte software: Nogle gange kan forældede eller defekte versioner af software (såsom webbrowsere eller API-klienter) forårsage fejl. Opdater den software, du bruger, til den seneste stabile version, og tjek, om problemet fortsætter.
  7. Konsulter dokumentation eller support: Hvis ingen af ovenstående løsninger løser problemet, bør du konsultere den officielle dokumentation for serveren eller API'en. Der kan du finde specifikke oplysninger eller yderligere fejlfindingstrin. Hvis det er nødvendigt, kan du også kontakte serverens eller API'ens tekniske support for yderligere hjælp.

Bemærk, at løsningen på 405 Method Not Allowed-fejlen kan afhænge af det specifikke miljø og kontekst.

.

Sådan opretter du din egen fejlside for statuskode 405

Det er relativt nemt at oprette din egen 405 Method Not Allowed-fejlside med både Apache- og NGINX-webservere.

Apache Webserver

Webserveren "Apache" er en af de mest almindelige webservere på internettet. For at oprette din egen 405 Method Not Allowed-fejlside i "Apache" skal du foretage følgende ændring i følgende fil.

File: .htaccess
ErrorDocument 405 /errors/405.html

NGINX Webserver

I lighed med webserveren "Apache" er "NGINX" også meget udbredt på internettet. For at oprette din egen 405 Method Not Allowed-fejlside i "NGINX" skal du foretage følgende ændring i følgende fil.

File: sites-enabled/default
error_page 405 /405.html;
location = /405.html {
    root /usr/share/nginx/html;
    internal;
}

Browserkompatibilitet for 405-statuskoden

Chrome no data
Edge no data
Firefox no data
Opera no data
Safari no data
Chrome Android no data
Firefox for Android no data
Opera Android no data
Safari on iOS no data
Internet no data
WebView Android no data

Konstanter i programmeringssprog

HttpStatusCode.MethodNotAllowed
http.StatusMethodNotAllowed
Response::HTTP_METHOD_NOT_ALLOWED
httplib.METHOD_NOT_ALLOWED
http.client.METHOD_NOT_ALLOWED
http.HTTPStatus.METHOD_NOT_ALLOWED
:method_not_allowed

Understatuskoder til 405-statuskoden

Substatuskoder er rent tekniske og bør aldrig sendes til brugeren. Hvis f.eks. statuskode 405.1 vises, kan det logges, men statuskode 405 sendes til brugeren.:
405.0 Method not allowed
HTTP IIS, Uofficiel
Forfatter: Tony Brüser
Forfatter: Tony Brüser

Tony Brüser er en entusiastisk webudvikler med en forkærlighed for HTTP-statuskoder.

LinkedInGitHub