206

Partial Content

Oficialus
buvo perduota prašoma ištekliaus dalis. Užklausa buvo sėkminga.

HTTP būsenos kodo 206 specifikacija

Statuso kodas 206 Partial Content rodo, kad serveris sėkmingai vykdo tikslinio ištekliaus diapazono užklausą, perduodamas vieną ar daugiau pasirinkto atvaizdavimo dalių, atitinkančių patenkinamus diapazonus, rastus užklausos antraštės lauke Range (3.1 skirsnis).

Jeigu perduodama viena dalis, 206 Partial Content atsakymą generuojantis serveris PRIVALO sukurti antraštės lauką Content-Range, kuriame aprašoma, koks pasirinkto atvaizdavimo diapazonas pridedamas, ir naudingąją apkrovą, kurią sudaro diapazonas. Pavyzdžiui:

HTTP/1.1 206 Partial Content Dalinis turinys
Data: Wed, 15 Nov 1995 06:25:24 GMT
Last-Modified: Wed, 15 Nov 1995 04:58:08 GMT
Content-Range: bytes 21010-47021/47022
Content-Length: 26012
Content-Type: image/gif

... 26012 baitų dalinių vaizdo duomenų ...

Jeigu perduodamos kelios dalys, 206 Partial Content atsakymą generuojantis serveris PRIVALO sukurti "multipart/byteranges" naudingąją apkrovą, kaip apibrėžta A priedėlyje, ir antraštės lauką "Content-Type", kuriame yra "multipart/byteranges" medijos tipas ir jo privalomas ribinis parametras. Kad būtų išvengta painiavos su vienos dalies atsakymais, serveris NEGALI generuoti Content-Range antraštės lauko HTTP antraštės dalyje, skirtoje kelių dalių atsakymui (šis laukas bus siunčiamas kiekvienoje dalyje).

Kiekvienos daugiadalykės atsakymo dalies antraštės srityje serveris PRIVALO generuoti Content-Range antraštės lauką, atitinkantį toje dalyje esantį diapazoną. Jei pasirinktas atvaizdavimas 200 (OK) atsakyme būtų turėjęs antraštės lauką Content-Type (Turinio tipas), serveris TURI sugeneruoti tą patį Content-Type (Turinio tipas) lauką kiekvienos kūno dalies antraštės srityje.

Pvz:

HTTP/1.1 206 Partial Content Dalinis turinys
Data: Wed, 15 Nov 1995 06:25:24 GMT
Last-Modified: Wed, 15 Nov 1995 04:58:08 GMT
Content-Length: 1741
Content-Type: multipart/byteranges; boundary=THIS_STRING_SEPARATES--THIS_STRING_SEPARATES
Content-Type: application/pdf
Content-Range: bytes 500-999/8000


...pirmasis diapazonas...
--THIS_STRING_SEPARATES
Content-Type: application/pdf
Content-Range: bytes 7000-7999/8000


...antrasis diapazonas
--THIS_STRING_SEPARATES--

Kai prašoma kelių diapazonų, serveris GALI sujungti bet kurį iš persidengiančių diapazonų arba tuos, kuriuos skiria tarpas, mažesnis nei kelių dalių siuntimo pridėtinės išlaidos, nepriklausomai nuo to, kokia tvarka gautame diapazono antraštės lauke Range atsirado atitinkama baitų diapazono specifikacija. Kadangi tipinė pridėtinė vertė tarp multipart/byteranges naudingosios apkrovos dalių yra apie 80 baitų, priklausomai nuo pasirinktos pateikimo medijos tipo ir pasirinkto ribinio parametro ilgio, gali būti mažiau efektyvu perduoti daug mažų nesusijusių dalių nei perduoti visą pasirinktą pateikimą.

Serveris NEGALI generuoti kelių dalių atsakymo į vieno diapazono užklausą, nes klientas, kuris neprašo kelių dalių, gali nepalaikyti kelių dalių atsakymų. Tačiau serveris GALI sugeneruoti daugiadalę / byteranges naudingąją apkrovą tik su viena kūno dalimi, jei buvo prašoma kelių intervalų ir buvo nustatyta, kad tik vienas intervalas yra patenkinamas, arba po susiejimo liko tik vienas intervalas. Klientas, kuris negali apdoroti daugiadalis/byterangų atsakymo, NEGALI generuoti užklausos, kurioje prašoma kelių intervalų.

Kai generuojamas kelių dalių atsakymo naudingasis krūvis, serveris PRIVALO siųsti dalis ta pačia tvarka, kuria gautame diapazono antraštės lauke atsirado atitinkama baitų diapazono specifikacija, išskyrus tuos diapazonus, kurie buvo pripažinti nepatenkinamais arba kurie buvo sujungti į kitus diapazonus. Kelių dalių atsakymą gavęs klientas PRIVALO patikrinti kiekvienoje kūno dalyje esantį antraštės lauką Content-Range, kad nustatytų, koks intervalas yra toje kūno dalyje; klientas negali pasikliauti, kad gaus tuos pačius intervalus, kurių prašė, ir ta pačia tvarka, kurios prašė. Gavęs 206 Partial Content atsakymą, serveris PRIVALO sukurti ne tik pirmiau reikalaujamus, bet ir šiuos antraštės laukus, j

Šaltinis / citata iš: HTTP būsenos kodas 206 Partial Content nurodytas 4.1 skirsnyje 4.1.

Kaip naudojant PHP išmesti 206 būsenos kodą?

Norint žiniatinklio puslapyje nurodyti HTTP būsenos kodą 206, galima naudoti PHP funkciją http_response_code. Sintaksė tokia: http_response_code(206) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

HTTP būsenos kodo 206 testavimas

Kad kliento pusėje būtų galima rodyti HTTP būsenos kodą (šiuo atveju 206 Partial Content) ir kitą informaciją, kūrimo konsolę reikia atidaryti klavišu F12. Tada pereikite prie skirtuko "Network" (tinklas). Dabar galima atidaryti puslapį, tinklo skirtuke turi būti matoma svetainė (pavyzdys index.php). Ją reikia pasirinkti, o tada reikia pasirinkti skyrių Herder (Herderis). Tada naudotojas matys tokį rezultatą:

Būsenos kodas 206 Partial Content
Apžvalga
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=206
Statusas: 206 Partial Content
Šie: Network
IP adresas: XX.XX.XX.XX
Būsenos kodas 206 Partial Content

206 būsenos kodo suderinamumas su naršyklėmis

Chrome Yes
Edge Yes
Firefox Yes
Opera Yes
Safari Yes
Chrome Android Yes
Firefox for Android Yes
Opera Android Yes
Safari on iOS Yes
Internet Yes
WebView Android Yes

Konstantos programavimo kalbose

http.StatusPartialContent
Response::HTTP_PARTIAL_CONTENT
:partial_content

Išorinės nuorodos, kuriose pateikiama daugiau informacijos apie HTTP būsenos kodą 206:

Tinklaraščio straipsniai

SEO ir HTTP būsenos kodai: Išsami analizė

Svetainės optimizavimas paieškos sistemoms (SEO) yra sudėtinga užduotis. Vienas iš dažnai nepastebimų, tačiau labai svarbių aspektų, lemiančių gerą reitingą, yra HTTP būsenos kodai. Šie nedideli, t...

Autorius: Tony Brüser
Autorius: Tony Brüser

Tony Brüseris yra entuziastingas žiniatinklio kūrėjas, mėgstantis HTTP būsenos kodus.

LinkedInGitHub