JavaEE 7

Kūrimo aplinka: JavaEE 7

JavaEE 7: Bendra

"Java EE" - tai technologija, ypač tinkama žiniatinklio programoms kurti. Ji siūlo įvairias API ir karkasus, specialiai sukurtus žiniatinklio programoms kurti. Vieni svarbiausių "Java EE" komponentų, susijusių su žiniatinklio programomis, yra servletai, JSP (JavaServer Pages), EJB (Enterprise Java Beans), JPA (Java Persistence API) ir JSF (JavaServer Faces). Servetės yra Java žiniatinklio programų pagrindas. Jos gauna užklausą iš žiniatinklio naršyklės, atlieka apdorojimą ir siunčia atsakymą atgal į žiniatinklio naršyklę. JSP leidžia programuotojams kurti HTML puslapius su įterptu "Java" kodu, kuris vykdomas paleidimo metu. EJB - tai komponentai, naudojami "Java EE" taikomojoje programoje sudėtingai verslo logikai apdoroti ir duomenų prieigos operacijoms atlikti. JPA palengvina duomenų valdymą "Java EE" taikomojoje programoje naudojant objektinį duomenų modelį. JSF - tai sistema, skirta žiniatinklio programų naudotojo sąsajoms kurti. JSF teikia komponentus, kurie leidžia programuotojams greitai ir lengvai kurti naudotojo sąsajas.

JavaEE 7: HTTP Konstantos

HttpServletResponse.SC_CONTINUE
HttpServletResponse.SC_SWITCHING_PROTOCOLS