425

Too Early

Oficialus
Serveris dar nenori apdoroti užklausos

HTTP būsenos kodo 425 specifikacija

Būklės kodas 425 Too Early rodo, kad serveris nenori rizikuoti apdoroti užklausos, kuri gali būti pakartota.

Vartotojų agentai, kurie siunčia ankstyvųjų duomenų užklausą, gavę atsakymo būsenos kodą 425 Too Early, turėtų ją pakartoti. Vartotojo agentas TURI automatiškai pakartoti užklausą, tačiau bet kokie pakartojimai NEGALI būti siunčiami ankstyvaisiais duomenimis.

Visais atvejais tarpininkas gali persiųsti 425 Too Early būsenos kodą. Tarpininkai PRIVALO persiųsti 425 Too Early būsenos kodą, jei gautoje ir persiųstoje užklausoje buvo ankstyvųjų duomenų antraštės laukas. Priešingu atveju tarpininkas, gavęs ankstyvųjų duomenų užklausą, GALI automatiškai pakartoti tą užklausą, atsakydamas į 425 Too Early būsenos kodą, tačiau jis PRIVALO palaukti, kol bus baigtas TLS rankinis suvedimas jungtyje, kurioje jis gavo užklausą.

Serveris negali manyti, kad klientas gali pakartoti užklausą, nebent užklausa gauta ankstyvaisiais duomenimis arba antraštės laukas "Early-Data" nustatytas į "1". Serveris NEGALI skelbti būsenos kodo 425 Too Early, jei netenkinama viena iš šių sąlygų.

Pagal numatytuosius nustatymus 425 Too Early būsenos kodas nėra talpinamas į talpyklą. Jo naudingoji apkrova nėra jokio identifikuoto ištekliaus atvaizdavimas.

Šaltinis / citata iš: HTTP būsenos kodas 425 Too Early nurodytas 5.2 skirsnyje 5.2.

HTTP protokolas

nebaigtas darbas

Kaip naudojant PHP išmesti 425 būsenos kodą?

Norint žiniatinklio puslapyje nurodyti HTTP būsenos kodą 425, galima naudoti PHP funkciją http_response_code. Sintaksė tokia: http_response_code(425) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

HTTP būsenos kodo 425 testavimas

Kad kliento pusėje būtų galima rodyti HTTP būsenos kodą (šiuo atveju 425 Too Early) ir kitą informaciją, kūrimo konsolę reikia atidaryti klavišu F12. Tada pereikite prie skirtuko "Network" (tinklas). Dabar galima atidaryti puslapį, tinklo skirtuke turi būti matoma svetainė (pavyzdys index.php). Ją reikia pasirinkti, o tada reikia pasirinkti skyrių Herder (Herderis). Tada naudotojas matys tokį rezultatą:

Būsenos kodas 425 Too Early
Apžvalga
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=425
Statusas: 425 Too Early
Šie: Network
IP adresas: XX.XX.XX.XX
Būsenos kodas 425 Too Early

Kaip sukurti savo klaidų puslapį, kuriame būtų rodomas būsenos kodas 425

Sukurti savo 425 Too Early klaidos puslapį gana paprasta naudojant tiek "Apache", tiek "NGINX" žiniatinklio serverius.

Apache Webserver

Interneto serveris "Apache" yra vienas iš labiausiai paplitusių interneto svetainių serverių. Norėdami sukurti savo 425 Too Early klaidos puslapį "Apache", šiame faile reikia atlikti toliau nurodytus pakeitimus.

File: .htaccess
ErrorDocument 425 /errors/425.html

NGINX Webserver

Panašiai kaip ir žiniatinklio serveris "Apache", "NGINX" taip pat plačiai naudojamas internete. Norėdami sukurti savo 425 Too Early klaidos puslapį "NGINX", šiame faile reikia atlikti toliau nurodytus pakeitimus.

File: sites-enabled/default
error_page 425 /425.html;
location = /425.html {
    root /usr/share/nginx/html;
    internal;
}

425 būsenos kodo suderinamumas su naršyklėmis

Chrome no data
Edge no data
Firefox no data
Opera no data
Safari no data
Chrome Android no data
Firefox for Android no data
Opera Android no data
Safari on iOS no data
Internet no data
WebView Android no data

Konstantos programavimo kalbose

http.StatusTooEarly
Response::HTTP_TOO_EARLY
:too_early

Išorinės nuorodos, kuriose pateikiama daugiau informacijos apie HTTP būsenos kodą 425:

Autorius: Tony Brüser
Autorius: Tony Brüser

Tony Brüseris yra entuziastingas žiniatinklio kūrėjas, mėgstantis HTTP būsenos kodus.

LinkedInGitHub