299

Miscellaneous Persistent Warning

Oficialus Deprecated
Turinio koduotės, medijos tipo ar pan. pakeitimas, rodantis nuolatinį įspėjimą.

HTTP būsenos kodo 299 specifikacija

Į įspėjimo tekstą gali būti įtraukta bet kokia informacija, kuri pateikiama naudotojui arba registruojama. Šį įspėjimą gavusi sistema NEGALI imtis jokių automatinių veiksmų.

Šaltinis / citata iš: HTTP būsenos kodas 299 Miscellaneous Persistent Warning nurodytas 5.5.7 skirsnyje 5.5.7.

HTTP protokolas

nebaigtas darbas

Kaip naudojant PHP išmesti 299 būsenos kodą?

Norint žiniatinklio puslapyje nurodyti HTTP būsenos kodą 299, galima naudoti PHP funkciją http_response_code. Sintaksė tokia: http_response_code(299) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

HTTP būsenos kodo 299 testavimas

Kad kliento pusėje būtų galima rodyti HTTP būsenos kodą (šiuo atveju 299 Miscellaneous Persistent Warning) ir kitą informaciją, kūrimo konsolę reikia atidaryti klavišu F12. Tada pereikite prie skirtuko "Network" (tinklas). Dabar galima atidaryti puslapį, tinklo skirtuke turi būti matoma svetainė (pavyzdys index.php). Ją reikia pasirinkti, o tada reikia pasirinkti skyrių Herder (Herderis). Tada naudotojas matys tokį rezultatą:

Būsenos kodas 299 Miscellaneous Persistent Warning
Apžvalga
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=299
Statusas: 299 Miscellaneous Persistent Warning
Šie: Network
IP adresas: XX.XX.XX.XX
Būsenos kodas 299 Miscellaneous Persistent Warning

299 būsenos kodo suderinamumas su naršyklėmis

Chrome no data
Edge no data
Firefox no data
Opera no data
Safari no data
Chrome Android no data
Firefox for Android no data
Opera Android no data
Safari on iOS no data
Internet no data
WebView Android no data

Išorinės nuorodos, kuriose pateikiama daugiau informacijos apie HTTP būsenos kodą 299:

Autorius: Tony Brüser
Autorius: Tony Brüser

Tony Brüseris yra entuziastingas žiniatinklio kūrėjas, mėgstantis HTTP būsenos kodus.

LinkedInGitHub