400-499

Client error responses

HTTP būsenos kodai nuo 400 iki 499 yra kliento klaidų kodai. Juos serveris naudoja norėdamas informuoti klientą, kad užklausa nepavyko dėl kliento klaidos. Pati užklausa buvo negaliojanti arba klientas neturėjo reikiamų leidimų pasiekti prašomą išteklių. Juos dažnai naudoja žiniatinklio programos ir API, norėdamos nurodyti užklausos apdorojimo problemas. Svarbu pažymėti, kad kai kurie iš šių kodų taip pat gali padėti klientui diagnozuoti ir ištaisyti klaidą. Pavyzdžiui, kodas 400 rodo, kad kliento užklausa yra klaidinga, ir gali padėti klientui nustatyti klaidos priežastį. 401 kodas klientui nurodo, kad norint pasiekti prašomą išteklių reikia autentifikacijos, o 403 kodas rodo, kad klientas neturi leidimo pasiekti išteklių.

<400/> Bad Request

Užklausa negalioja
Oficialus Substatuto kodai

<401/> Unauthorized

Prašymas buvo neleistinas
Oficialus Substatuto kodai

<402/> Payment Required

reikia atlikti mokėjimą.
Oficialus

<403/> Forbidden

Šis prašymas neleidžiamas
Oficialus Substatuto kodai

<404/> Not Found

Žiniatinklio serveris nerado prašomo ištekliaus
Oficialus Substatuto kodai

<405/> Method Not Allowed

Užklausoje naudojamas metodas neleidžiamas
Oficialus Substatuto kodai

<406/> Not Acceptable

Vartotojo agentas neturi priimtino atvaizdavimo
Oficialus Substatuto kodai

<407/> Proxy Authentication Required

Reikalingas autentiškumo patvirtinimas per tarpinį serverį
Oficialus

<408/> Request Timeout

Prašymo pateikimo laikas baigėsi
Oficialus

<409/> Conflict

Dabartinėje Ressouce būklėje kilo konfliktas
Oficialus

<410/> Gone

Ressouce visam laikui nebėra ir tikriausiai buvo ištrintas
Oficialus

<411/> Length Required

Užklausa nebuvo apdorota, nes tikėtasi turinio ilgio.
Oficialus

<412/> Precondition Failed

Išankstinės sąlygos buvo nepatenkinamos, prašymas nebuvo patenkintas
Oficialus Substatuto kodai

<413/> Payload Too Large

Naudingoji apkrova yra per didelė serveriui
Oficialus

<414/> URI Too Long

URL yra per ilgas, serveris nepasirengęs jo įvertinti
Oficialus

<415/> Unsupported Media Type

Naudingosios apkrovos formatas nėra prieinamas ressouce
Oficialus

<416/> Range Not Satisfiable

Prašomų plotų negalima suteikti
Oficialus

<417/> Expectation Failed

Lūkesčiai neišsipildė
Oficialus

<418/> I'm a teapot

Kavos nebuvo galima pasigaminti iš arbatinuko
Oficialus

<421/> Misdirected Request

Prašymas buvo neteisingai nukreiptas
Oficialus

<422/> Unprocessable Content

Dėl semantinės klaidos užklausos nepavyko apdoroti.
Oficialus

<423/> Locked

Resouce yra užrakintas
Oficialus

<424/> Failed Dependency

Nėra būtinos priklausomybės
Oficialus

<425/> Too Early

Serveris dar nenori apdoroti užklausos
Oficialus

<426/> Upgrade Required

Reikia atnaujinti protokolą
Oficialus

<428/> Precondition Required

Norint apdoroti užklausą, būtina išankstinė sąlyga
Oficialus

<429/> Too Many Requests

Serveris gavo per daug užklausų
Oficialus

<431/> Request Header Fields Too Large

Užklausos antraštė yra per didelė
Oficialus

<440/> Login Time-out

kliento HTTP sesija baigėsi ir jam reikia prisijungti iš naujo.
Neoficialus (Microsoft Internet Information Services)

<444/> No Response

Naudojamas serveriui nurodyti negrąžinti jokios informacijos klientui ir nedelsiant uždaryti ryšį.
Neoficialus (nginx)

<449/> Retry With

Būsenos kodas rodo, kad užklausa negali būti įvykdyta, nes klientas nepateikė pakankamai informacijos.
Neoficialus (Microsoft Internet Information Services)

<451/> Unavailable For Legal Reasons

Dėl teisinių priežasčių prašymas buvo atmestas
Oficialus

<451/> Redirect

nepavyko pasiekti naudotojo pašto dėžutės
Neoficialus (Microsoft Internet Information Services)

<494/> Request header too large

Klientas išsiuntė per didelę HTTP užklausą arba perduodamos HTTP antraštės yra per ilgos.
Neoficialus (nginx)

<495/> SSL Certificate Error

Tikrinant kliento sertifikatą įvyko klaida
Neoficialus (nginx)

<496/> SSL Certificate Required

Užklausa, kurioje nėra SSL sertifikato, nors jis yra privalomas.
Neoficialus (nginx)

<497/> HTTP Request Sent to HTTPS Port

į HTTPS prievadą buvo išsiųsta įprasta HTTP užklausa.
Neoficialus (nginx)

<499/> Client Closed Request

klientas užbaigė užklausą prieš serveriui išsiunčiant atsakymą.
Neoficialus (nginx)