499

Client Closed Request

Neoficialus (nginx)
klientas užbaigė užklausą prieš serveriui išsiunčiant atsakymą.

Bendras būsenos kodo 499 paaiškinimas

HTTP būsenos kodas 499 Client Closed Request yra neoficialus būsenos kodas, kurį specialiai naudoja "nginx" žiniatinklio serveris. Jis atsiranda, kai klientas (t. y. naršyklė arba kita kliento programa) nutraukia ryšį su serveriu, kol serveris nespėjo visiškai apdoroti užklausos ir išsiųsti atsakymo. Taip gali atsitikti dėl įvairių priežasčių, pavyzdžiui, jei naudotojas atšaukia užklausą perkraudamas puslapį arba spustelėdamas kitą nuorodą, kol serveris dar neatsakė. Taip pat tai gali atsitikti dėl tinklo problemų arba kliento uždelsto laiko. Kadangi tai yra neoficialus būsenos kodas, jis nėra standartinio HTTP protokolo dalis, o yra specialios "nginx" realizacijos, skirtos tokiems įvykiams žymėti.

HTTP būsenos kodo 499 specifikacija

nebaigtas darbas

Šaltinis / citata iš: HTTP būsenos kodas 499 Client Closed Request nurodytas 499 skirsnyje 499.

Kaip naudojant PHP išmesti 499 būsenos kodą?

Norint žiniatinklio puslapyje nurodyti HTTP būsenos kodą 499, galima naudoti PHP funkciją http_response_code. Sintaksė tokia: http_response_code(499) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

HTTP būsenos kodo 499 testavimas

Kad kliento pusėje būtų galima rodyti HTTP būsenos kodą (šiuo atveju 499 Client Closed Request) ir kitą informaciją, kūrimo konsolę reikia atidaryti klavišu F12. Tada pereikite prie skirtuko "Network" (tinklas). Dabar galima atidaryti puslapį, tinklo skirtuke turi būti matoma svetainė (pavyzdys index.php). Ją reikia pasirinkti, o tada reikia pasirinkti skyrių Herder (Herderis). Tada naudotojas matys tokį rezultatą:

Būsenos kodas 499 Client Closed Request
Apžvalga
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=499
Statusas: 499 Client Closed Request
Šie: Network
IP adresas: XX.XX.XX.XX
Būsenos kodas 499 Client Closed Request

Kaip išspręsti 499 būsenos kodo problemą?

HTTP būsenos kodas 499 Client Closed Request - neoficialus būsenos kodas, kurį naudoja žiniatinklio serveris "nginx", - reiškia, kad klientas nutraukė ryšį, kol serveris nespėjo visiškai apdoroti užklausos. Šį reiškinį gali lemti kelios priežastys, kurios gali būti ir kliento, ir serverio pusėje.

Galimos priežastys:

  • Vartotojo veiksmai: Vartotojas atšaukia užklausą perkraudamas puslapį, pereidamas į kitą puslapį arba uždarydamas naršyklę, kol serveris nespėjo atsakyti.
  • Laiko limitas kliento pusėje: Klientas pateikia užklausą ir laukia atsakymo tam tikrą laiką. Jei per šį laiką serveris neatsako, klientas atšaukia užklausą.
  • Tinklo problemos: Dėl nestabilaus tinklo ryšio arba gedimų gali nutrūkti kliento ir serverio ryšys.
  • Serverio perkrova: Didelis serverio apkrovimas gali pailginti užklausų apdorojimo laiką, o tai savo ruožtu gali lemti kliento laiko trukmę.

Sprendimai:

  • Serverio našumo optimizavimas: Serverio konfigūracijos ir techninės įrangos patobulinimai gali padėti sumažinti atsakymo laiką. Tai apima serverio išteklių mastelio keitimą, turinio talpinimą į spartinančiąją atmintinę ir duomenų bazės užklausų optimizavimą.
  • Kliento laiko limito reguliavimas: Išplėtus laiko limito vertes kliento pusėje, serveriui galima suteikti daugiau laiko atsakyti į užklausas ir taip sumažinti 499 Client Closed Request klaidos riziką.
  • Tinklo ryšio stabilizavimas: Patikrinus ir patobulinus tinklo infrastruktūrą tarp kliento ir serverio, galima sumažinti ryšio nutrūkimą.
  • Pastebėjimas ir registravimas: Įdiegus stebėjimo ir registravimo priemones, galima nustatyti 499 Client Closed Request klaidų priežastis. Analizuojant serverio žurnalus galima atskleisti ir pašalinti kliūtis ar klaidų šaltinius.

Svarbu pažymėti, kad 499 Client Closed Request būsenos kodas būdingas "nginx", todėl jam reikia specialaus tvarkymo, pritaikyto prie atitinkamos serverio aplinkos ir specifinių žiniatinklio programos reikalavimų. Glaudus žiniatinklio kūrėjų, tinklo administratorių ir serverių administratorių bendradarbiavimas yra labai svarbus siekiant rasti veiksmingą problemos sprendimą ir pagerinti naudotojų patirtį.

499 būsenos kodo suderinamumas su naršyklėmis

Chrome no data
Edge no data
Firefox no data
Opera no data
Safari no data
Chrome Android no data
Firefox for Android no data
Opera Android no data
Safari on iOS no data
Internet no data
WebView Android no data

Išorinės nuorodos, kuriose pateikiama daugiau informacijos apie HTTP būsenos kodą 499:

Autorius: Tony Brüser
Autorius: Tony Brüser

Tony Brüseris yra entuziastingas žiniatinklio kūrėjas, mėgstantis HTTP būsenos kodus.

LinkedInGitHub