Ruby on Rails

Kūrimo aplinka: Ruby on Rails

Ruby on Rails: Bendra

"Rails" siūlo programuotojams greitą ir veiksmingą būdą kurti žiniatinklio programas, nes pateikia iš anksto parengtų komponentų ir bibliotekų rinkinį. Ši sistema pagrįsta modelio-vaizdo-kontrolerio (MVC) architektūriniu modeliu, kuris aiškiai atskiria duomenų modelį, taikomosios programos logiką ir naudotojo sąsają. HTTP konstantos yra svarbios "Ruby on Rails", nes jos suteikia kūrėjams paprastą būdą apibrėžti ir naudoti HTTP būsenos kodus ir antraštės pavadinimus. Šios konstantos yra HTTP protokolo dalis ir leidžia žiniatinklio programoms keistis informacija tarp serverio ir kliento.

Ruby on Rails: HTTP Konstantos

:continue
:switching_protocols
:processing
:early_hints
:ok
:created
:accepted
:non_authoritative_information
:no_content
:reset_content
:partial_content
:multi_status
:already_reported
:im_used
:multiple_choices
:moved_permanently
:found
:see_other
:not_modified
:use_proxy
:reserved
:temporary_redirect
:permanent_redirect
:bad_request
:unauthorized
:payment_reqired
:forbidden
:not_found
:method_not_allowed
:not_acceptable
:proxy_authentication_required
:request_timeout
:conflict
:gone
:length_required
:precondition_failed
:request_entity_too_large
:request_uri_too_long
:unsupported_media_type
:requested_range_not_satisfiable
:expectation_failed
:misdirected_request
:unprocessable_entity
:locked
:failed_dependency
:too_early
:upgrade_required
:precondition_required
:too_many_requests
:request_header_fields_too_large
:unavailable_for_legal_reasons
:internal_server_error
:not_implemented
:bad_gateway
:service_unavailable
:gateway_timeout
:variant_also_negotiates
:insufficient_storage
:loop_detected
:not_extended
:network_authentication_required