500-599

Server error responses

HTTP statusa kodi diapazonā no 500 līdz 599 ir servera kļūdu kodi. Tos izmanto serveris, lai informētu klientu, ka ir notikusi kļūda, kas neļauj apstrādāt pieprasījumu. Šie kodi norāda, ka ir notikusi kļūda, kas nav ļāvusi apstrādāt pieprasījumu. Tos parasti izmanto tīmekļa lietojumprogrammās un API, lai norādītu uz problēmām serverī. Ir svarīgi atzīmēt, ka daži no šiem kodiem var palīdzēt klientam arī diagnosticēt un novērst kļūdu. Piemēram, 500 kods norāda, ka ir notikusi servera iekšējā kļūda, savukārt 503 kods norāda, ka serveris pašlaik nav pieejams. Šī informācija var palīdzēt klientam izlemt, vai atkārtoti nosūtīt pieprasījumu vai gaidīt, kamēr serveris atkal būs pieejams.

<500/> Internal Server Error

Nenoteikta iekšējā servera kļūda
Oficiālais Apakšstāvokļa kodi

<501/> Not Implemented

Pašlaik nav ieviests
Oficiālais

<502/> Bad Gateway

pakārtotais serveris atgrieza kļūdas ziņojumu
Oficiālais Apakšstāvokļa kodi

<503/> Service Unavailable

pakalpojums nav pieejams
Oficiālais Apakšstāvokļa kodi

<504/> Gateway Timeout

Vecāku serveris savlaicīgi neatbildēja.
Oficiālais

<506/> Variant Also Negotiates

Galapunkts pats risina sarunas
Oficiālais

<507/> Insufficient Storage

Nav pieejama atmiņa
Oficiālais

<508/> Loop Detected

Atklāta cilpa
Oficiālais

<510/> Not Extended

Gaidījumi netika izpildīti
Oficiālais

<511/> Network Authentication Required

tika gaidīta tīkla autentifikācija
Oficiālais

<520/> Web Server Returned an Unknown Error

izcelsmes serveris Cloudflare ir nosūtījis tukšu, nezināmu vai negaidītu atbildi.
Neoficiāls (Cloudflare)

<521/> Web Server Is Down

Izcelsmes serveris ir noraidījis savienojumus no Cloudflare
Neoficiāls (Cloudflare)

<522/> Connection Timed Out

Cloudflare ir pārstājis sazināties ar izcelsmes serveri
Neoficiāls (Cloudflare)

<523/> Origin Is Unreachable

Cloudflare nevarēja sasniegt izcelsmes serveri
Neoficiāls (Cloudflare)

<524/> A Timeout Occurred

Cloudflare izdevās izveidot TCP savienojumu ar izcelsmes serveri.
Neoficiāls (Cloudflare)

<525/> SSL Handshake Failed

Cloudflare nevarēja vienoties ar izcelsmes serveri par SSL/TLS sakārtošanu.
Neoficiāls (Cloudflare)

<526/> Invalid SSL Certificate

Cloudflare nevarēja apstiprināt izcelsmes tīmekļa servera SSL sertifikātu.
Neoficiāls (Cloudflare)

<527/> Railgun Error

Savienojums starp Cloudflare un Railgun serveri pārtraukts
Neoficiāls (Cloudflare)

<530/> Error 530

tiek atgriezta HTTP kļūda 530 un tiek parādīta 1XXX kļūda.
Neoficiāls (Cloudflare)