307

Temporary Redirect

Oficiālais
Resurss uz laiku ir pieejams jaunā URL adresē. Jaunā izsaukuma pamatā jābūt tai pašai metodei.

HTTP statusa koda 307 specifikācija

Statusa kods 307 Temporary Redirect norāda, ka mērķa resurss uz laiku atrodas citā URI, un lietotāja aģents NEPIEMĒRO mainīt pieprasījuma metodi, ja tas veic automātisku pāradresāciju uz šo URI. Tā kā novirzīšana laika gaitā var mainīties, klientam turpmākajos pieprasījumos jāturpina izmantot sākotnējo efektīvo pieprasījuma URI.

Serverim BŪT jāģenerē atrašanās vietas galvenes lauks atbildē, kas satur URI atsauci uz atšķirīgo URI. Lietotāja aģents VAR izmantot atrašanās vietas lauka vērtību automātiskai pāradresācijai. Servera atbildes ielāde parasti satur īsu hiperteksta piezīmi ar hipersaiti uz atšķirīgo(-ajiem) URI.

Piezīme: Šis statusa kods ir līdzīgs 302 (Atrasts), izņemot to, ka tas neļauj mainīt pieprasījuma metodi no POST uz GET. Šajā specifikācijā nav definēts līdzvērtīgs 301 (Moved Permanently) ekvivalents ([RFC7238] šim nolūkam tomēr definē statusa kodu 308 (Permanent Redirect)).

.

Avots / citāts no: 307 Temporary Redirect HTTP statusa kods ir norādīts 6.4.7 sadaļā 6.4.7.

Kā, izmantojot PHP, ievadīt 307 statusa kodu?

Lai tīmekļa lapā norādītu HTTP statusa kodu 307, var izmantot PHP funkciju http_response_code. Sintakse ir šāda: http_response_code(307) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

Pārbaudīt 307 HTTP statusa kodu

Lai klienta pusē varētu attēlot HTTP statusa kodu (šajā gadījumā 307 Temporary Redirect) un citu informāciju, ar F12 ir jāatver izstrādes konsole. Pēc tam dodieties uz cilni "Tīkls". Tagad lapu var atvērt, tīmekļa vietnei (piemērs index.php) jābūt redzamai tīkla cilnē. Tā ir jāizvēlas un pēc tam jāizvēlas sadaļa Herder. Pēc tam lietotājs redzēs šādu rezultātu:

Statusa kods 307 Temporary Redirect
Pārskats
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=307
Statuss: 307 Temporary Redirect
Šie: Network
IP adrese: XX.XX.XX.XX
Statusa kods 307 Temporary Redirect

307 statusa koda saderība ar pārlūkprogrammu

Chrome Yes
Edge Yes
Firefox Yes
Opera Yes
Safari Yes
Chrome Android Yes
Firefox for Android Yes
Opera Android Yes
Safari on iOS Yes
Internet Yes
WebView Android Yes

Kāda ir 307 statusa koda ietekme uz SEO?

Array

Konstantes programmēšanas valodās

Response::HTTP_TEMPORARY_REDIRECT
:temporary_redirect

Izklaidējošas memes par HTTP statusa kodu 307

Autors: Tony Brüser
Autors: Tony Brüser

Tonijs Brūsers ir aizrautīgs tīmekļa izstrādātājs, kurš aizraujas ar HTTP statusa kodiem.

LinkedInGitHub