HTTP-STATUSCODE.COM

Mājas lapa

HTTP statusa kodi ir būtiska interneta daļa, un tos izmanto, lai aprakstītu tīmekļa serveriem adresēto pieprasījumu rezultātus. Kopumā ir piecas dažādas statusa kodu kategorijas, un katrai no tām ir īpaša nozīme. Mūsu tīmekļa vietnē atradīsiet visaptverošu visu HTTP statusa kodu sarakstu, kā arī detalizētus skaidrojumus par katru kategoriju.

Mūsu emuārs par HTTP statusa kodiem

Mūsu emuārā par HTTP statusa kodiem sniegts padziļināts ieskats dažādu kodu nozīmē un izmantošanā interneta datplūsmā. Uzziniet, kā tie darbojas un kā ar tiem rīkoties, lai uzlabotu vietnes veiktspēju un optimizētu lietotāja pieredzi, sākot ar bieži sastopamajām 404 kļūdām un beidzot ar novirzīšanām un servera kļūdām. Atklājiet labāko praksi, gadījumu izpēti un noderīgus padomus, lai izvairītos no iespējamām problēmām un pilnībā izmantotu savas tīmekļa vietnes potenciālu.

Aizsardzība pret uzbrukumiem, izmantojot xmlrpc.php failu WordPress sistēmā

1. sadaļa: Kas ir xmlrpc.php fails un kur tas atrodas?Fails xmlrpc.php ir svarīgs komponents WordPress, vienā no pasaulē vadošajām satura pārvaldības sistēmām (CMS), kas paredzēta tīmekļa vietņu iz...

Kešēšana un HTTP statusa kodi: Tīmekļa veiktspējas optimizēšana, izmantojot inteliģento kešēšanu

Tīmekļa vietnes veiktspēja un no tās izrietošā lietotāja pieredze ir jebkuras tīmekļa vietnes panākumu galvenie aspekti. Nozīmīgs faktors, kas ietekmē šo veiktspēju, ir HTTP statusa kodi, jo īpaši ...

Kas ir HTTP pieprasījums - Padziļināts ieskats

HTTP, jeb Hypertext Transfer Protocol, ir Interneta mugurs. Tas ir standarta mehānisms, ar kuru tīmekļa pārlūkprogrammas pieprasa datus no tīmekļa serveriem un saņem šos datus. Bet kas tieši ir HTT...

HTTP statusa koda žurnāli: Solis ceļā uz tīmekļa klātbūtnes optimizāciju

Digitāli pārņemtā pasaulē, kur mājaslapas arvien vairāk kalpo kā zīmolu, uzņēmumu un indivīdu galvenā seja, mazi nelaimēm var būt smagas sekas. Nepareiza klišeja, kļūdaina lapa vai lēna ielādes lai...

Lai uzzinātu vairāk bloga rakstu, noklikšķiniet šeit

Visi statusa kodi īsumā

<1XX/> Informational responses

HTTP statusa kodi diapazonā no 100 līdz 199 ir informatīvie kodi. Tos izmanto serveris, lai paziņotu klientam, ka pieprasījums ir saņemts un ka tiks sniegta papildu informācija.

<100/> Continue

Klients var turpināt pieprasījumu
Oficiālais

<101/> Switching Protocols

Pārraides protokols tiek mainīts pēc klienta pieprasījuma.
Oficiālais

<102/> Processing

tiek apstrādāts laikietilpīgs pieprasījums.
Oficiālais Deprecated

<103/> Early Hints

Serveris sagatavo atbildi
Oficiālais

<110/> Response is Stale

kešatmiņas sniegtā atbilde ir novecojusi.
Oficiālais Deprecated

<111/> Revalidation Failed

kešatmiņā nebija iespējams apstiprināt atbildi, jo nebija iespējams sasniegt izcelsmes serveri.
Oficiālais Deprecated

<112/> Disconnected Operation

kešatmiņa ir apzināti atdalīta no pārējā tīkla.
Oficiālais Deprecated

<113/> Heuristic Expiration

kešatmiņā heiristiski ir izvēlēts svaiguma laiks, kas ir ilgāks par 24 stundām, un atbildes vecums ir lielāks par 24 stundām.
Oficiālais Deprecated

<199/> Miscellaneous Warning

Jebkurš nespecifisks brīdinājums
Oficiālais Deprecated

<2XX/> Successful responses

HTTP statusa kodi diapazonā no 200 līdz 299 ir panākumu kodi. Tos izmanto serveris, lai paziņotu klientam, ka pieprasījums ir bijis veiksmīgs un ka pieprasītā informācija ir iekļauta atbildē.

<200/> OK

Pieprasījums tika izpildīts veiksmīgi
Oficiālais

<201/> Created

Jaunais resurss tika izveidots saskaņā ar pieprasījumu
Oficiālais

<202/> Accepted

Nosūtītais pieprasījums ir pieņemts, bet vēl nav apstrādāts.
Oficiālais

<203/> Non-Authoritative Information

Lai sniegtu metainformāciju, tika izmantota kopija kešatmiņā. Dati var nebūt aktuāli.
Oficiālais

<204/> No Content

pieprasījumam nav satura
Oficiālais

<205/> Reset Content

klientam ir jāatjauno dokumenta sākotnējais stāvoklis. Pieprasījums ir veiksmīgs
Oficiālais

<206/> Partial Content

pieprasītā resursa pieprasītā daļa ir nosūtīta. Pieprasījums ir veiksmīgs.
Oficiālais

<207/> Multi-Status

Izmantojot XML dokumentu, neatkarīgi no veiktās operācijas tiek nosūtīti vairāki statusa kodi.
Oficiālais

<208/> Already Reported

WebDAV sesijas locekļi jau ir iecelti, tāpēc tos vairs nevarēs iecelt.
Oficiālais

<214/> Transformation Applied

satura kodēšanas, multivides tipa vai līdzīga veida izmaiņas.
Oficiālais Deprecated

<226/> IM Used

serveris ir izpildījis resursa pieprasījumu, un atbilde ir viena vai vairāku pašreizējam eksemplāram piemēroto manipulāciju ar eksemplāru rezultātu attēlojums.
Oficiālais

<299/> Miscellaneous Persistent Warning

Satura kodēšanas, multivides tipa vai līdzīga veida izmaiņas, kas norāda uz pastāvīgu brīdinājumu.
Oficiālais Deprecated

<3XX/> Redirection messages

HTTP statusa kodi diapazonā no 300 līdz 399 ir novirzīšanas kodi. Tos izmanto serveris, lai paziņotu klientam, ka pieprasītais resurss ir pieejams citā URL adresē un ka klientam jāpārvirza uz šo URL.

<300/> Multiple Choices

Ir pieejami vairāki dažādi resursi
Oficiālais

<301/> Moved Permanently

URL ir mainījies, turpmākajiem pieprasījumiem jāizmanto šis adresāts.
Oficiālais

<302/> Found

īslaicīgi resurss ir pieejams jaunā URL adresē.
Oficiālais

<303/> See Other

novirzīšana nenorāda uz pašu pieprasīto resursu, bet gan uz citu lapu.
Oficiālais

<304/> Not Modified

Resurss nav jāpārraida atkārtoti, jo izmaiņas nav notikušas.
Oficiālais

<305/> Use Proxy

Resurss ir pieejams tikai ar starpnieka starpniecību.
Oficiālais Deprecated

<306/> Switch Proxy

Resursam var piekļūt tikai ar konkrēta starpnieka starpniecību.
Oficiālais Deprecated

<307/> Temporary Redirect

Resurss uz laiku ir pieejams jaunā URL adresē. Jaunā izsaukuma pamatā jābūt tai pašai metodei.
Oficiālais

<308/> Permanent Redirect

Resurss ir pieejams beztermiņā ar jaunu URL adresi. Visi turpmākie pieprasījumi jāveic, izmantojot jauno URL.
Oficiālais

<4XX/> Client error responses

HTTP statusa kodi diapazonā no 400 līdz 499 ir klienta kļūdu kodi. Tos izmanto serveris, lai informētu klientu, ka pieprasījums nav izpildīts klienta kļūdas dēļ.

<400/> Bad Request

Pieprasījums ir nederīgs
Oficiālais

<401/> Unauthorized

Pieprasījums bija neatļauts
Oficiālais

<402/> Payment Required

ir nepieciešams maksājums
Oficiālais

<403/> Forbidden

Šis pieprasījums nav atļauts
Oficiālais

<404/> Not Found

Tīmekļa serveris nevarēja atrast pieprasīto resursu
Oficiālais

<405/> Method Not Allowed

Pieprasījumam izmantotā metode nav atļauta
Oficiālais

<406/> Not Acceptable

Lietotāja aģentam nav pieņemtas pārstāvniecības
Oficiālais

<407/> Proxy Authentication Required

Nepieciešama autentifikācija ar starpniekserveri
Oficiālais

<408/> Request Timeout

Pieprasījuma laiks ir beidzies
Oficiālais

<409/> Conflict

Ressouce pašreizējā stāvoklī bija konflikts
Oficiālais

<410/> Gone

Ressouce ir pastāvīgi vairs nav pieejams un, iespējams, ir izdzēsts
Oficiālais

<411/> Length Required

Pieprasījums netika apstrādāts, jo tika gaidīts satura garums.
Oficiālais

<412/> Precondition Failed

Priekšnosacījumi nebija apmierinoši, pieprasījums netika apmierināts.
Oficiālais

<413/> Payload Too Large

Slodze ir pārāk liela serverim
Oficiālais

<414/> URI Too Long

URL ir pārāk garš, serveris nav gatavs to izvērtēt.
Oficiālais

<415/> Unsupported Media Type

Kravas formāts nav pieejams ressouce
Oficiālais

<416/> Range Not Satisfiable

Pieprasītās platības nevar nodrošināt
Oficiālais

<417/> Expectation Failed

Cerības nevarēja piepildīties
Oficiālais

<418/> I'm a teapot

Kafiju nevarēja pagatavot ar tējkannu
Oficiālais

<421/> Misdirected Request

Pieprasījums tika novirzīts nepareizi
Oficiālais

<422/> Unprocessable Content

Semantiskas kļūdas dēļ pieprasījumu nevarēja apstrādāt.
Oficiālais

<423/> Locked

Ressouce ir bloķēts
Oficiālais

<424/> Failed Dependency

Nav obligātas atkarības
Oficiālais

<425/> Too Early

Serveris vēl nevēlas apstrādāt pieprasījumu
Oficiālais

<426/> Upgrade Required

Nepieciešams atjaunināt protokolu
Oficiālais

<428/> Precondition Required

Lai apstrādātu pieprasījumu, ir nepieciešams priekšnosacījums
Oficiālais

<429/> Too Many Requests

Serveris ir saņēmis pārāk daudz pieprasījumu
Oficiālais

<431/> Request Header Fields Too Large

Pieprasījuma galvene ir pārāk liela
Oficiālais

<451/> Unavailable For Legal Reasons

Juridisku iemeslu dēļ pieprasījums ir noraidīts
Oficiālais

<5XX/> Server error responses

HTTP statusa kodi diapazonā no 500 līdz 599 ir servera kļūdu kodi. Tos izmanto serveris, lai informētu klientu, ka ir notikusi kļūda, kas neļauj apstrādāt pieprasījumu.

<500/> Internal Server Error

Nenoteikta iekšējā servera kļūda
Oficiālais

<501/> Not Implemented

Pašlaik nav ieviests
Oficiālais

<502/> Bad Gateway

pakārtotais serveris atgrieza kļūdas ziņojumu
Oficiālais

<503/> Service Unavailable

pakalpojums nav pieejams
Oficiālais

<504/> Gateway Timeout

Vecāku serveris savlaicīgi neatbildēja.
Oficiālais

<506/> Variant Also Negotiates

Galapunkts pats risina sarunas
Oficiālais

<507/> Insufficient Storage

Nav pieejama atmiņa
Oficiālais

<508/> Loop Detected

Atklāta cilpa
Oficiālais

<510/> Not Extended

Gaidījumi netika izpildīti
Oficiālais

<511/> Network Authentication Required

tika gaidīta tīkla autentifikācija
Oficiālais