412

Precondition Failed

Oficiālais Apakšstāvokļa kodi
Priekšnosacījumi nebija apmierinoši, pieprasījums netika apmierināts.

HTTP statusa koda 412 specifikācija

Statusa kods 412 Precondition Failed norāda, ka viens vai vairāki nosacījumi, kas norādīti pieprasījuma galvenes laukos, servera testēšanas laikā ir novērtēti kā nepatiesi. Šis atbildes kods ļauj klientam izvirzīt priekšnosacījumus pašreizējam resursa stāvoklim (tā pašreizējām reprezentācijām un metadatiem) un tādējādi novērst pieprasījuma metodes piemērošanu, ja mērķa resurss ir neparedzētā stāvoklī.

Avots / citāts no: 412 Precondition Failed HTTP statusa kods ir norādīts 4.2 sadaļā 4.2.

Kā, izmantojot PHP, ievadīt 412 statusa kodu?

Lai tīmekļa lapā norādītu HTTP statusa kodu 412, var izmantot PHP funkciju http_response_code. Sintakse ir šāda: http_response_code(412) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

Pārbaudīt 412 HTTP statusa kodu

Lai klienta pusē varētu attēlot HTTP statusa kodu (šajā gadījumā 412 Precondition Failed) un citu informāciju, ar F12 ir jāatver izstrādes konsole. Pēc tam dodieties uz cilni "Tīkls". Tagad lapu var atvērt, tīmekļa vietnei (piemērs index.php) jābūt redzamai tīkla cilnē. Tā ir jāizvēlas un pēc tam jāizvēlas sadaļa Herder. Pēc tam lietotājs redzēs šādu rezultātu:

Statusa kods 412 Precondition Failed
Pārskats
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=412
Statuss: 412 Precondition Failed
Šie: Network
IP adrese: XX.XX.XX.XX
Statusa kods 412 Precondition Failed

Kā atrisināt problēmu ar 412 statusa kodu?

1. cēloņa izpratne

Pārbaudiet priekšnosacījuma galveni: Vispirms noskaidrojiet, kurš priekšnosacījums bija iestatīts jūsu pieprasījuma galvenē un nav izpildīts. Tas varētu būt If-Match, If-None-Match, If-Modified-Since, If-Unmodified-Since vai If-Range galvene.

2. Resursu metadatu pārbaude

E-Tag un Last-Modified galvene: pārbaudiet pieprasītā resursa metadatus. Salīdziniet resursa E-Tag vērtību vai Last-Modified datumu ar pieprasījumā norādīto vērtību, lai noteiktu neatbilstības.

3. Pieprasījuma labošana

Pielāgojiet galvenes: Ja pārbaude parāda, ka pieprasījuma nosacījumu galvenēs norādītās vērtības neatbilst pašreizējam resursa stāvoklim, attiecīgi tās pielāgojiet.

Nepamatotu galvenu noņemšana: dažos gadījumos var būt lietderīgi noņemt noteiktas nosacījumu galvenes, ja tās nav absolūti nepieciešamas pieprasījumam.

4. Kešatmiņas pārvaldība

Kešatmiņas pārbaude: pārliecinieties, vai pieprasījumu neietekmē resursa kešatmiņas stāvoklis. Ja nepieciešams, izdzēsiet kešatmiņu vai izmantojiet Cache-Control galvenes, lai apietu kešatmiņu.

5. Servera konfigurācija

Konfigurācijas pārbaude: pārbaudiet, vai serverī nav īpašu noteikumu vai konfigurāciju, kas varētu izraisīt šo problēmu, jo īpaši saistībā ar nosacītu pieprasījumu apstrādi.

6. Saziņa ar API/servera izstrādātāju

Dokumentācija un atbalsts: Ja problēma saglabājas, iepazīstieties ar API vai servera dokumentāciju un, ja nepieciešams, sazinieties ar atbalsta dienestu vai izstrādātāju kopienu, lai saņemtu papildu palīdzību.

7. Kļūdu apstrāde lietojumprogrammā

Robusta kļūdu apstrāde: Ievietojiet lietojumprogrammā robustu kļūdu apstrādi, lai atbilstoši reaģētu uz 412 Precondition Failed statusa kodu, piemēram, atkārtoti nosūtot pieprasījumu ar pielāgotām galvenēm vai informējot lietotāju par kļūdu.

8. Testēšana un uzraudzība

Visaptveroša testēšana: Testējiet lietojumprogrammu dažādos apstākļos, lai nodrošinātu, ka tā pareizi reaģē uz 412 Precondition Failed kļūdām.

Novērošana: Izmantojiet uzraudzības rīkus, lai atklātu un analizētu šādas kļūdas un varētu proaktīvi reaģēt uz problēmām.

Kā izveidot savu kļūdas lapu statusa kodam 412

Gan ar Apache, gan NGINX tīmekļa serveriem ir salīdzinoši viegli izveidot savu 412 Precondition Failed. kļūdas lapu.

Apache Webserver

Tīmekļa serveris "Apache" ir viens no visizplatītākajiem tīmekļa serveriem internetā. Lai "Apache" serverī izveidotu savu 412 Precondition Failed. kļūdas lapu, šajā failā jāveic šādas izmaiņas.

File: .htaccess
ErrorDocument 412 /errors/412.html

NGINX Webserver

Līdzīgi kā tīmekļa serveris "Apache", arī "NGINX" tiek plaši izmantots internetā. Lai izveidotu savu 412 Precondition Failed. kļūdas lapu "NGINX" serverī, ir jāveic šādas izmaiņas šajā failā.

File: sites-enabled/default
error_page 412 /412.html;
location = /412.html {
    root /usr/share/nginx/html;
    internal;
}

412 statusa koda saderība ar pārlūkprogrammu

Chrome no data
Edge no data
Firefox no data
Opera no data
Safari no data
Chrome Android no data
Firefox for Android no data
Opera Android no data
Safari on iOS no data
Internet no data
WebView Android no data

Konstantes programmēšanas valodās

HttpStatusCode.PreconditionFailed
http.StatusPreconditionFailed
Response::HTTP_PRECONDITION_FAILED
httplib.PRECONDITION_FAILED
http.client.PRECONDITION_FAILED
http.HTTPStatus.PRECONDITION_FAILED
:precondition_failed

412 statusa koda apakšstāvokļa kodi

Substāvokļa kodi ir tīri tehniski, un tos nekad nevajadzētu sūtīt lietotājam. Piemēram, ja tiek izmests statusa kods 412.1, to var reģistrēt, bet lietotājam tiks nosūtīts statusa kods 412.:
412.0 Precondition failed
HTTP IIS, Neoficiāls

Izklaidējošas memes par HTTP statusa kodu 412

Autors: Tony Brüser
Autors: Tony Brüser

Tonijs Brūsers ir aizrautīgs tīmekļa izstrādātājs, kurš aizraujas ar HTTP statusa kodiem.

LinkedInGitHub