425

Too Early

Oficiālais
Serveris vēl nevēlas apstrādāt pieprasījumu

HTTP statusa koda 425 specifikācija

Stāvokļa kods 425 Too Early norāda, ka serveris nevēlas riskēt apstrādāt pieprasījumu, kas varētu tikt atkārtots.

Tiek sagaidīts, ka lietotāja aģenti, kas nosūta pieprasījumu ar agrīniem datiem, saņems atbildes statusa kodu 425 Too Early un mēģinās pieprasījumu atkārtoti. Lietotāja aģents PIENĀCĪGI ATKĀRTĪJOTU pieprasījumu automātiski, bet atkārtotus pieprasījumus NAV jānosūta agrīnajos datos.

Visos gadījumos starpnieks var pārsūtīt 425 Too Early statusa kodu. Starpniekam JĀpārsūta 425 Too Early statusa kods, ja pieprasījumā, ko tas saņēmis un pārsūtījis, ir agrīno datu galvenes lauks. Pretējā gadījumā starpnieks, kas saņem pieprasījumu agrīno datu formā, VAR automātiski atkārtot šo pieprasījumu, atbildot uz 425 Too Early statusa kodu, bet tam JĀGADĀ jāgaida, kamēr TLS handshake tiks pabeigts savienojumā, kurā tas saņēma pieprasījumu.

Serveris nevar pieņemt, ka klients var atkārtot pieprasījumu, ja vien pieprasījums nav saņemts agrīnos datos vai ja Early-Data galvenes laukā nav iestatīta vērtība "1". Serveris NEPIECERĪGI drīkst raidīt 425 Too Early statusa kodu, ja nav izpildīts viens no šiem nosacījumiem.

Statusa kods 425 Too Early pēc noklusējuma nav kešējams. Tā lietderīgā slodze nav neviena identificēta resursa atveidojums.

Avots / citāts no: 425 Too Early HTTP statusa kods ir norādīts 5.2 sadaļā 5.2.

HTTP protokols

nepabeigtie darbi

Kā, izmantojot PHP, ievadīt 425 statusa kodu?

Lai tīmekļa lapā norādītu HTTP statusa kodu 425, var izmantot PHP funkciju http_response_code. Sintakse ir šāda: http_response_code(425) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

Pārbaudīt 425 HTTP statusa kodu

Lai klienta pusē varētu attēlot HTTP statusa kodu (šajā gadījumā 425 Too Early) un citu informāciju, ar F12 ir jāatver izstrādes konsole. Pēc tam dodieties uz cilni "Tīkls". Tagad lapu var atvērt, tīmekļa vietnei (piemērs index.php) jābūt redzamai tīkla cilnē. Tā ir jāizvēlas un pēc tam jāizvēlas sadaļa Herder. Pēc tam lietotājs redzēs šādu rezultātu:

Statusa kods 425 Too Early
Pārskats
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=425
Statuss: 425 Too Early
Šie: Network
IP adrese: XX.XX.XX.XX
Statusa kods 425 Too Early

Kā izveidot savu kļūdas lapu statusa kodam 425

Gan ar Apache, gan NGINX tīmekļa serveriem ir salīdzinoši viegli izveidot savu 425 Too Early. kļūdas lapu.

Apache Webserver

Tīmekļa serveris "Apache" ir viens no visizplatītākajiem tīmekļa serveriem internetā. Lai "Apache" serverī izveidotu savu 425 Too Early. kļūdas lapu, šajā failā jāveic šādas izmaiņas.

File: .htaccess
ErrorDocument 425 /errors/425.html

NGINX Webserver

Līdzīgi kā tīmekļa serveris "Apache", arī "NGINX" tiek plaši izmantots internetā. Lai izveidotu savu 425 Too Early. kļūdas lapu "NGINX" serverī, ir jāveic šādas izmaiņas šajā failā.

File: sites-enabled/default
error_page 425 /425.html;
location = /425.html {
    root /usr/share/nginx/html;
    internal;
}

425 statusa koda saderība ar pārlūkprogrammu

Chrome no data
Edge no data
Firefox no data
Opera no data
Safari no data
Chrome Android no data
Firefox for Android no data
Opera Android no data
Safari on iOS no data
Internet no data
WebView Android no data

Konstantes programmēšanas valodās

http.StatusTooEarly
Response::HTTP_TOO_EARLY
:too_early

Izklaidējošas memes par HTTP statusa kodu 425

Autors: Tony Brüser
Autors: Tony Brüser

Tonijs Brūsers ir aizrautīgs tīmekļa izstrādātājs, kurš aizraujas ar HTTP statusa kodiem.

LinkedInGitHub