499

Client Closed Request

Neoficiāls (nginx)
klients aizvēra pieprasījumu, pirms serveris varēja nosūtīt atbildi.

Statusa koda 499 vispārīgs skaidrojums

HTTP statusa kods 499 Client Closed Request ir neoficiāls statusa kods, ko izmanto tieši nginx tīmekļa serveris. Tas rodas, kad klients (t. i., pārlūkprogramma vai cita klienta programma) pārtrauc savienojumu ar serveri, pirms serveris ir spējis pilnībā apstrādāt pieprasījumu un nosūtīt atbildi. Tas var notikt dažādu iemeslu dēļ, piemēram, ja lietotājs atceļ pieprasījumu, pārlādējot lapu no jauna vai noklikšķinot uz citas saites, pirms serveris ir atbildējis. To var izraisīt arī tīkla problēmas vai klienta laika kavējumi. Tā kā tas ir neoficiāls statusa kods, tas nav daļa no standarta HTTP protokola, bet gan īpaša nginx implementācija, lai atzīmētu šādus notikumus.

HTTP statusa koda 499 specifikācija

nepabeigtie darbi

Avots / citāts no: 499 Client Closed Request HTTP statusa kods ir norādīts 499 sadaļā 499.

Kā, izmantojot PHP, ievadīt 499 statusa kodu?

Lai tīmekļa lapā norādītu HTTP statusa kodu 499, var izmantot PHP funkciju http_response_code. Sintakse ir šāda: http_response_code(499) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

Pārbaudīt 499 HTTP statusa kodu

Lai klienta pusē varētu attēlot HTTP statusa kodu (šajā gadījumā 499 Client Closed Request) un citu informāciju, ar F12 ir jāatver izstrādes konsole. Pēc tam dodieties uz cilni "Tīkls". Tagad lapu var atvērt, tīmekļa vietnei (piemērs index.php) jābūt redzamai tīkla cilnē. Tā ir jāizvēlas un pēc tam jāizvēlas sadaļa Herder. Pēc tam lietotājs redzēs šādu rezultātu:

Statusa kods 499 Client Closed Request
Pārskats
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=499
Statuss: 499 Client Closed Request
Šie: Network
IP adrese: XX.XX.XX.XX
Statusa kods 499 Client Closed Request

Kā atrisināt problēmu ar 499 statusa kodu?

HTTP statusa kods 499 Client Closed Request, neoficiāls statusa kods, ko izmanto tīmekļa serveris nginx, signalizē, ka klients ir pārtraucis savienojumu, pirms serveris varēja pilnībā apstrādāt pieprasījumu. Šo parādību var saistīt ar vairākiem iemesliem, kas var būt gan klienta, gan servera pusē.

Mazākie iespējamie iemesli:

 • Lietotāja darbība: Lietotājs atceļ pieprasījumu, pārlādējot lapu no jauna, pārejot uz citu lapu vai aizverot pārlūkprogrammu, pirms serveris var sniegt atbildi.
 • Laiks klienta pusē: Klients iesniedz pieprasījumu un gaida noteiktu laiku, līdz tiks saņemta atbilde. Ja serveris šajā laikā neatbild, klients anulē pieprasījumu.
 • Tīkla problēmas: Nestabili tīkla savienojumi vai kļūmes var izraisīt savienojuma starp klientu un serveri pārtraukšanu.
 • Servera pārslodze: Liela servera noslodze var palielināt pieprasījumu apstrādes laiku, kas, savukārt, var izraisīt traucējumus klienta pusē.

  Risinājumi:

  • Servera veiktspējas optimizēšana: Servera konfigurācijas un aparatūras uzlabošana var palīdzēt samazināt atbildes laiku. Tas ietver servera resursu mērogošanu, satura kešēšanu un datubāzes vaicājumu optimizēšanu.
  • Klienta laika ierobežojuma pielāgošana: Paplašinot klienta pusē laika ierobežojuma vērtības, serverim var piešķirt vairāk laika, lai atbildētu uz pieprasījumiem, tādējādi samazinot 499 Client Closed Request kļūdas risku.
  • Tīkla savienojuma stabilizēšana: Tīkla infrastruktūras starp klientu un serveri pārskatīšana un uzlabošana var palīdzēt samazināt savienojuma pārrāvumus.
  • Monitorēšana un reģistrēšana: Uzraudzības un reģistrēšanas rīku ieviešana var palīdzēt noteikt 499 Client Closed Request kļūdu cēloņus. Analizējot servera žurnālus, var atklāt un novērst vājās vietas vai kļūdu avotus.

  Svarīgi atzīmēt, ka 499 Client Closed Request statusa kods ir specifisks nginx, tāpēc tam nepieciešama īpaša apstrāde, kas pielāgota attiecīgā servera videi un tīmekļa lietojumprogrammas īpašajām prasībām. Cieša sadarbība starp tīmekļa izstrādātājiem, tīkla administratoriem un serveru administratoriem ir ļoti svarīga, lai rastu efektīvu problēmas risinājumu un uzlabotu lietotāja pieredzi.

499 statusa koda saderība ar pārlūkprogrammu

Chrome no data
Edge no data
Firefox no data
Opera no data
Safari no data
Chrome Android no data
Firefox for Android no data
Opera Android no data
Safari on iOS no data
Internet no data
WebView Android no data
Autors: Tony Brüser
Autors: Tony Brüser

Tonijs Brūsers ir aizrautīgs tīmekļa izstrādātājs, kurš aizraujas ar HTTP statusa kodiem.

LinkedInGitHub