PHP

Programmēšanas valoda

PHP ir jau vairāk nekā divas desmitgades bijis galvenais atbalsta punkts daudzām tīmekļa lietotnēm. Tāpēc nav pārsteigums, ka ir izveidojušās metodes un tehnoloģijas, lai darbotos ar tīmekļa komunikācijas niansēm, ieskaitot HTTP statusa kodus.

HTTP statusa kodu nozīme

Pirms mēs dziļāk iesaistāmies PHP, mums jāsaprot HTTP statusa kodu mērķis un nozīme. Tie ir būtiski tīmekļa servera un pārlūka komunikācijai, jo tie sniedz informāciju par to, kas notika ar pieprasījumu.

Ir vairākas statusa kodu klases:

  • 2xx (Veiksmīgs): Norāda, ka pieprasījums tika veiksmīgi apstrādāts.
  • 3xx (Pāradresācija): Norāda, ka ir nepieciešamas papildu darbības, lai pabeigtu pieprasījumu.
  • 4xx (Klienta kļūda): Šie kodi norāda uz problēmu ar pieprasījumu, bieži vien saistītu ar lietotāja kļūdu.
  • 5xx (Servera kļūda): Serveris ir konstatējis kļūdu vai savādāk nav spējīgs izpildīt pieprasījumu.

PHP un statusa kodi: Vēsturisks pārskats

Sākumposmās PHP, ilgi pirms mums zināmajiem frameworkiem un plašajām bibliotēkām, attīstītājiem bija jāpaļaujas uz valodas pamata funkcijām, lai iestatītu HTTP statusa kodus. Šajā gadījumā centrālā loma bija funkcijai header().

Funkcija header() ļauj sūtīt neapstrādātus HTTP galvenes. Statusa kodu iestatīšana izskatītos šādi:

header('HTTP/1.0 404 Not Found‘);

Cita bieži lietota manuāli iestatāmais statusa kods ir 301 pāradresācijas kods, kas bieži tiek izmantots SEO nolūkiem:

header('HTTP/1.0 301 Moved Permanently‘);
header('Location: /new-url.php‘);

Taču šai pieejai bija vairāki trūkumi:

Attīstība: http_response_code() funkcijas ieviešana

Lai gan laiks gāja un PHP dzinējs attīstījās, PHP kopiena atzina vajadzību šo procesu vienkāršot un mazāk pakļautu kļūdām. Tas noveda pie http_response_code() funkcijas ieviešanas.

Šī funkcija ļauj viegli iestatīt HTTP statusa kodu, nododot skaitlisko kodu:

http_response_code(404);

Šīs pieejas priekšrocības ir skaidras:

Papildu palīdzība modernajā PHP

Lai gan http_response_code() ir ievērojama uzlabošana, daudzi moderni PHP frameworki un bibliotēkas ir ieviesuši savas palīglīdzekļus un metodes HTTP statusa kodu apstrādei. Bieži vien tie piedāvā vēl augstāku abstrakcijas līmeni un papildu palīgfunkcijas.

Piemēram, Laravel frameworkā:

return response('Not Found', 404);

Vai Symfony frameworkā:

return new Response('Not Found', 404);

Šie modernie frameworki un to metodes nodrošina vēl lielāku konsistenci, uzlabotas testēšanas iespējas un ciešāku integrāciju ar citiem tīmekļa lietojuma komponentiem.

Kopumā PHP ir piedzīvojis ievērojamu attīstību: no kļūdainām un manuālām metodes HTTP statusa kodu iestatīšanai līdz tagad daudz intuitīvākām un stabilākām metodēm.

Labākās prakses

Bieži sastopamas problēmas un risinājumi

Savu statusa kodu izveide

HTTP protokols definē daudzus standarta statusa kodus, kas paredzēti konkrētiem scenārijiem. Bet ko darīt, ja jūtat, ka neviens no šiem kodiem precīzi neparāda to, ko vēlaties pateikt? Šajā gadījumā rodas jautājums, vai un kā izveidot savus statusa kodus PHP.

Kā to izdarīt:

Tehniski, ar funkciju header() varat nosūtīt jebkādu trīsciparu statusa kodu, kopā ar paziņojumu:

header('HTTP/1.1 599 Custom Status Message‘);

Šajā piemērā tiek nosūtīts statusa kods "599" ar paziņojumu "Custom Status Message".

Vai vajadzētu to darīt?

Vispārējā gadījumā nav ieteicams izveidot savus statusa kodus. Tam ir vairāki iemesli:

Ja jūtat, ka esošie statusa kodi neprecīzi apraksta jūsu situāciju, jūs varētu apsvērt iespēju izmantot pievienošanas galvenes vai detalizētu kļūdas ziņojumu atbildes ķermenī. Tas ļaus jums sniegt papildu informāciju, saglabājot standartizēto statusa kodu nozīmi un skaidrību.

Neskatoties uz to, ka PHP piedāvā iespēju izveidot savus statusa kodus, visos gadījumos labāk ir palikt pie esošajiem, standartizētajiem kodiem.

Kopsavilkums

HTTP statusa kodu pareiza apstrāde PHP ir gan māksla, gan zinātne. Lai gan tehnikas aspekti, piemēram, pareiza sintakse un funkciju izmantošana, ir relatīvi vienkārši, pareiza statusa kodu pārvaldīšana sarežģītos lietojumos prasa dziļu sapratni gan par HTTP protokolu, gan konkrētā lietojuma prasībām. Izstrādātāji, kuri velta laiku statusa kodu pārvaldības niansēm un to meistarīgai lietošanai, būs labāk pozicionēti, lai izveidotu izturīgas, lietotājam draudzīgas tīmekļa lietotnes.

PHP: header

header('HTTP/1.0 404 Not Found‘);     
header('HTTP/1.0 301 Moved Permanently‘);
header('Location: /new-url.php‘);

PHP: http_response_code