Ruby on Rails

Izstrādes vide: Ruby on Rails

Ruby on Rails: Vispārīgi

Rails piedāvā izstrādātājiem ātru un efektīvu veidu, kā izveidot tīmekļa lietojumprogrammas, piedāvājot iepriekš sagatavotu komponentu un bibliotēku kopumu. Sistēmas pamatā ir arhitektūras modelis Model-View-Controller (MVC), kas nodrošina skaidru nošķīrumu starp datu modeli, lietojumprogrammas loģiku un lietotāja saskarni. HTTP konstantes ir svarīgas Ruby on Rails, jo tās nodrošina izstrādātājiem vienkāršu veidu, kā definēt un izmantot HTTP statusa kodus un galvenes nosaukumus. Šīs konstantes ir daļa no HTTP protokola un ļauj tīmekļa lietojumprogrammām apmainīties ar informāciju starp serveri un klientu.

Ruby on Rails: HTTP Konstantes

:continue
:switching_protocols
:processing
:early_hints
:ok
:created
:accepted
:non_authoritative_information
:no_content
:reset_content
:partial_content
:multi_status
:already_reported
:im_used
:multiple_choices
:moved_permanently
:found
:see_other
:not_modified
:use_proxy
:reserved
:temporary_redirect
:permanent_redirect
:bad_request
:unauthorized
:payment_reqired
:forbidden
:not_found
:method_not_allowed
:not_acceptable
:proxy_authentication_required
:request_timeout
:conflict
:gone
:length_required
:precondition_failed
:request_entity_too_large
:request_uri_too_long
:unsupported_media_type
:requested_range_not_satisfiable
:expectation_failed
:misdirected_request
:unprocessable_entity
:locked
:failed_dependency
:too_early
:upgrade_required
:precondition_required
:too_many_requests
:request_header_fields_too_large
:unavailable_for_legal_reasons
:internal_server_error
:not_implemented
:bad_gateway
:service_unavailable
:gateway_timeout
:variant_also_negotiates
:insufficient_storage
:loop_detected
:not_extended
:network_authentication_required