200-299

Successful responses

Codurile de stare HTTP cuprinse între 200 și 299 sunt coduri de succes. Acestea sunt utilizate de server pentru a comunica clientului că solicitarea a fost acceptată și că informațiile solicitate sunt conținute în răspuns. Aceste coduri indică faptul că solicitarea clientului a fost procesată cu succes și că informațiile așteptate sunt incluse în răspuns. Acestea sunt utilizate în mod obișnuit de aplicațiile web și API-uri pentru a returna clientului datele solicitate. Este important de reținut faptul că nu toate cererile reușite necesită un răspuns cu date. De exemplu, codul de stare 204 este utilizat atunci când clientul face o cerere care nu necesită returnarea de date, cum ar fi ștergerea unei resurse. În general, codurile de stare HTTP cuprinse între 200 și 299 indică faptul că solicitarea a avut succes și că serverul a returnat clientului informațiile solicitate.

<200/> OK

Solicitarea a avut succes
Oficial

<201/> Created

Noua resursă a fost creată în conformitate cu cererea
Oficial

<202/> Accepted

Cererea trimisă a fost acceptată, dar nu a fost încă procesată
Oficial

<203/> Non-Authoritative Information

Pentru a furniza meta-informații a fost utilizată o copie în memoria cache. Este posibil ca datele să nu fie actualizate.
Oficial

<204/> No Content

cererea nu are niciun conținut
Oficial

<205/> Reset Content

clientul trebuie să readucă documentul la starea sa inițială. Solicitarea a avut succes
Oficial

<206/> Partial Content

partea solicitată a resursei a fost transmisă. Solicitarea a avut succes.
Oficial

<207/> Multi-Status

Cu ajutorul unui document XML, se transmit mai multe coduri de stare, independent de operațiunea efectuată.
Oficial

<208/> Already Reported

Membrii sesiunii WebDAV au fost deja nominalizați și, prin urmare, nu vor fi nominalizați din nou.
Oficial

<214/> Transformation Applied

o modificare a codificării conținutului, a tipului de suport sau a unor elemente similare
Oficial Deprecated

<226/> IM Used

serverul a îndeplinit o cerere pentru resursă, iar răspunsul este o reprezentare a rezultatului uneia sau mai multor manipulări de instanță aplicate instanței curente.
Oficial

<299/> Miscellaneous Persistent Warning

Schimbarea codificării conținutului, a tipului de suport sau similar, care indică un avertisment persistent.
Oficial Deprecated