HTTP-STATUSCODE.COM

Pagina de start

Codurile de stare HTTP reprezintă o parte esențială a internetului și sunt utilizate pentru a descrie rezultatele cererilor adresate serverelor web. Există în total cinci categorii diferite de coduri de stare, fiecare dintre acestea având o semnificație specifică. Pe site-ul nostru veți găsi o listă completă a tuturor codurilor de stare HTTP, precum și explicații detaliate ale fiecărei categorii.

Blogul nostru despre codurile de stare HTTP

Blogul nostru despre codurile de stare HTTP oferă o privire aprofundată asupra semnificației și utilizării diferitelor coduri în traficul pe internet. De la erorile comune 404 la redirecționări și erori de server, aflați cum funcționează și cum să le gestionați pentru a îmbunătăți performanța site-ului dvs. web și a optimiza experiența utilizatorului. Descoperiți cele mai bune practici, studii de caz și sfaturi utile pentru a evita eventualele probleme și pentru a realiza întregul potențial al site-ului dvs. web.

Protecție împotriva atacurilor prin intermediul fișierului xmlrpc.php din WordPress

Secțiunea 1: Ce este fișierul xmlrpc.php și unde se găsește?Filierul xmlrpc.php este o componentă importantă în WordPress, unul dintre cele mai importante sisteme de gestionare a conținutului (CMS)...

Caching și codurile de stare HTTP: Optimizarea performanțelor web prin memorare inteligentă în cache

Performanța web și experiența utilizatorului care rezultă sunt aspecte centrale pentru succesul oricărui site web. Un factor semnificativ care afectează această performanță este reprezentat de codu...

Ce este o cerere HTTP - O perspectivă aprofundată

HTTP sau Protocolul de Transfer Hipertext este coloana vertebrală a internetului. Este mecanismul pe care navigatoarele web îl folosesc pentru a solicita date de la servere web și pentru a primi ac...

Jurnalele de coduri de stare HTTP: Un pas spre optimizarea prezenței pe web

Intr-o lume dominată de digital, în care site-urile servesc din ce în ce mai mult ca principală reprezentare a mărcilor, companiilor și indivizilor, mici neajunsuri pot avea consecințe severe. Un c...

Pentru mai multe articole de blog, faceți clic aici

Toate codurile de stare dintr-o privire

<1XX/> Informational responses

Codurile de stare HTTP cuprinse între 100 și 199 sunt coduri informative. Acestea sunt folosite de server pentru a comunica clientului că cererea a fost primită și că vor urma mai multe informații.

<100/> Continue

Clientul poate continua cererea
Oficial

<101/> Switching Protocols

Protocolul de transmisie este schimbat la cererea clientului.
Oficial

<102/> Processing

se procesează o cerere care necesită mult timp
Oficial Deprecated

<103/> Early Hints

Serverul pregătește un răspuns
Oficial

<110/> Response is Stale

răspunsul furnizat de o memorie cache este depășit
Oficial Deprecated

<111/> Revalidation Failed

memoria cache nu a putut valida răspunsul deoarece serverul de origine nu a putut fi contactat.
Oficial Deprecated

<112/> Disconnected Operation

memoria cache este separată în mod intenționat de restul rețelei
Oficial Deprecated

<113/> Heuristic Expiration

memoria cache a ales în mod euristic un timp de prospețime mai mare de 24 de ore, iar vârsta răspunsului este mai mare de 24 de ore.
Oficial Deprecated

<199/> Miscellaneous Warning

Orice avertisment nespecific
Oficial Deprecated

<2XX/> Successful responses

Codurile de stare HTTP cuprinse între 200 și 299 sunt coduri de succes. Acestea sunt utilizate de server pentru a comunica clientului că solicitarea a fost acceptată și că informațiile solicitate sunt conținute în răspuns.

<200/> OK

Solicitarea a avut succes
Oficial

<201/> Created

Noua resursă a fost creată în conformitate cu cererea
Oficial

<202/> Accepted

Cererea trimisă a fost acceptată, dar nu a fost încă procesată
Oficial

<203/> Non-Authoritative Information

Pentru a furniza meta-informații a fost utilizată o copie în memoria cache. Este posibil ca datele să nu fie actualizate.
Oficial

<204/> No Content

cererea nu are niciun conținut
Oficial

<205/> Reset Content

clientul trebuie să readucă documentul la starea sa inițială. Solicitarea a avut succes
Oficial

<206/> Partial Content

partea solicitată a resursei a fost transmisă. Solicitarea a avut succes.
Oficial

<207/> Multi-Status

Cu ajutorul unui document XML, se transmit mai multe coduri de stare, independent de operațiunea efectuată.
Oficial

<208/> Already Reported

Membrii sesiunii WebDAV au fost deja nominalizați și, prin urmare, nu vor fi nominalizați din nou.
Oficial

<214/> Transformation Applied

o modificare a codificării conținutului, a tipului de suport sau a unor elemente similare
Oficial Deprecated

<226/> IM Used

serverul a îndeplinit o cerere pentru resursă, iar răspunsul este o reprezentare a rezultatului uneia sau mai multor manipulări de instanță aplicate instanței curente.
Oficial

<299/> Miscellaneous Persistent Warning

Schimbarea codificării conținutului, a tipului de suport sau similar, care indică un avertisment persistent.
Oficial Deprecated

<3XX/> Redirection messages

Codurile de stare HTTP cuprinse între 300 și 399 sunt coduri de redirecționare. Acestea sunt utilizate de server pentru a comunica clientului că resursa solicitată este disponibilă la o altă adresă URL și că clientul ar trebui să se redirecționeze către acea adresă URL.

<300/> Multiple Choices

Sunt disponibile mai multe resurse diferite
Oficial

<301/> Moved Permanently

URL-ul s-a schimbat, pentru solicitări ulterioare trebuie să se folosească acest lucru
Oficial

<302/> Found

temporar, resursa este disponibilă sub un nou URL
Oficial

<303/> See Other

redirecționările nu trimit la resursa solicitată, ci la o altă pagină.
Oficial

<304/> Not Modified

Resursa nu trebuie retransmisă, deoarece nu a avut loc nicio modificare.
Oficial

<305/> Use Proxy

Resursa este accesibilă numai prin intermediul unui proxy.
Oficial Deprecated

<306/> Switch Proxy

Resursa poate fi accesată numai prin intermediul unui anumit proxy.
Oficial Deprecated

<307/> Temporary Redirect

Resursa este disponibilă temporar sub un nou URL. Noul apel trebuie să se bazeze pe aceeași metodă
Oficial

<308/> Permanent Redirect

Resursa este disponibilă în permanență sub un nou URL. Toate cererile viitoare trebuie să fie făcute prin intermediul noului URL
Oficial

<4XX/> Client error responses

Codurile de stare HTTP cuprinse între 400 și 499 sunt coduri de eroare ale clientului. Acestea sunt utilizate de server pentru a informa clientul că solicitarea a eșuat din cauza unei erori a acestuia.

<400/> Bad Request

Cererea nu este validă
Oficial

<401/> Unauthorized

Cererea a fost neautorizată
Oficial

<402/> Payment Required

este necesară o plată
Oficial

<403/> Forbidden

Această cerere nu este permisă
Oficial

<404/> Not Found

Serverul web nu a putut găsi resursa solicitată
Oficial

<405/> Method Not Allowed

Metoda utilizată pentru cerere nu este permisă
Oficial

<406/> Not Acceptable

Agentul utilizator nu are o reprezentare acceptată
Oficial

<407/> Proxy Authentication Required

Este necesară autentificarea cu proxy-ul
Oficial

<408/> Request Timeout

A expirat timpul pentru cerere
Oficial

<409/> Conflict

A existat un conflict în starea actuală a Ressouce
Oficial

<410/> Gone

Resursele nu mai sunt permanent disponibile și probabil au fost șterse.
Oficial

<411/> Length Required

Cererea nu a fost procesată deoarece se aștepta o lungime a conținutului.
Oficial

<412/> Precondition Failed

Condițiile prealabile nu au fost satisfăcătoare, cererea nu a avut succes
Oficial

<413/> Payload Too Large

Sarcina utilă este prea mare pentru server
Oficial

<414/> URI Too Long

URL-ul este prea lung, serverul nu este pregătit să îl evalueze
Oficial

<415/> Unsupported Media Type

Formatul încărcăturii utile nu este disponibil pentru resuscitare
Oficial

<416/> Range Not Satisfiable

Zonele solicitate nu pot fi furnizate
Oficial

<417/> Expectation Failed

Așteptările nu au putut fi îndeplinite
Oficial

<418/> I'm a teapot

Cafeaua nu putea fi făcută cu un ceainic
Oficial

<421/> Misdirected Request

Cererea a fost direcționată greșit
Oficial

<422/> Unprocessable Content

Din cauza unei erori semantice, cererea nu a putut fi procesată.
Oficial

<423/> Locked

Resortul este blocat
Oficial

<424/> Failed Dependency

Nu există o dependență indispensabilă
Oficial

<425/> Too Early

Serverul nu dorește încă să proceseze cererea
Oficial

<426/> Upgrade Required

Este necesară o actualizare a protocolului
Oficial

<428/> Precondition Required

Este necesară o condiție prealabilă pentru a procesa cererea
Oficial

<429/> Too Many Requests

Serverul a primit prea multe cereri
Oficial

<431/> Request Header Fields Too Large

Antetul cererii este prea mare
Oficial

<451/> Unavailable For Legal Reasons

Din motive juridice, cererea a fost respinsă
Oficial

<5XX/> Server error responses

Codurile de stare HTTP cuprinse între 500 și 599 sunt coduri de eroare a serverului. Acestea sunt utilizate de server pentru a informa clientul că a apărut o eroare care a împiedicat procesarea cererii.

<500/> Internal Server Error

O eroare nespecificată a serverului intern
Oficial

<501/> Not Implemented

În prezent nu este implementat
Oficial

<502/> Bad Gateway

serverul din aval a returnat un mesaj de eroare
Oficial

<503/> Service Unavailable

serviciul nu este disponibil
Oficial

<504/> Gateway Timeout

Serverul părinților nu a răspuns în timp util
Oficial

<506/> Variant Also Negotiates

Punctul final se negociază singur
Oficial

<507/> Insufficient Storage

Nu există memorie disponibilă
Oficial

<508/> Loop Detected

Bucla detectată
Oficial

<510/> Not Extended

Așteptările nu au fost îndeplinite
Oficial

<511/> Network Authentication Required

se aștepta o autentificare în rețea
Oficial