300-399

Redirection messages

Codurile de stare HTTP cuprinse între 300 și 399 sunt coduri de redirecționare. Acestea sunt utilizate de server pentru a comunica clientului că resursa solicitată este disponibilă la o altă adresă URL și că clientul ar trebui să se redirecționeze către acea adresă URL. Aceste coduri indică faptul că resursa solicitată este disponibilă la un nou URL. Clientul este invitat să utilizeze noul URL pentru a prelua informațiile solicitate. Acest lucru se poate datora, de exemplu, unei modificări a căii de acces sau a domeniului resursei, sau unei redirecționări temporare. Codurile de redirecționare pot fi utile pentru a se asigura că clientul accesează cea mai recentă versiune a resursei și pentru a atrage trafic pe site. Cu toate acestea, este important de reținut că acest lucru poate avea un impact asupra performanței, deoarece clientul trebuie să trimită mai multe cereri pentru a obține resursa solicitată.

<300/> Multiple Choices

Sunt disponibile mai multe resurse diferite
Oficial

<301/> Moved Permanently

URL-ul s-a schimbat, pentru solicitări ulterioare trebuie să se folosească acest lucru
Oficial

<302/> Found

temporar, resursa este disponibilă sub un nou URL
Oficial

<303/> See Other

redirecționările nu trimit la resursa solicitată, ci la o altă pagină.
Oficial

<304/> Not Modified

Resursa nu trebuie retransmisă, deoarece nu a avut loc nicio modificare.
Oficial

<305/> Use Proxy

Resursa este accesibilă numai prin intermediul unui proxy.
Oficial Deprecated

<306/> Switch Proxy

Resursa poate fi accesată numai prin intermediul unui anumit proxy.
Oficial Deprecated

<307/> Temporary Redirect

Resursa este disponibilă temporar sub un nou URL. Noul apel trebuie să se bazeze pe aceeași metodă
Oficial

<308/> Permanent Redirect

Resursa este disponibilă în permanență sub un nou URL. Toate cererile viitoare trebuie să fie făcute prin intermediul noului URL
Oficial