201

Created

Oficial
Noua resursă a fost creată în conformitate cu cererea

Specificarea codului de stare HTTP 201

Codul de stare 201 Created indică faptul că cererea a fost îndeplinită și a dus la crearea uneia sau mai multor resurse noi. Resursa primară creată de cerere este identificată fie printr-un câmp de antet de locație în răspuns, fie, dacă nu se primește niciun câmp de locație, prin URI-ul efectiv al cererii. În general, conținutul util al răspunsului 201 Created descrie și face trimitere la resursa (resursele) creată (create). A se vedea secțiunea 7.2 pentru o discuție privind semnificația și scopul câmpurilor de antet de validare, cum ar fi ETag și Last-Modified, într-un răspuns 201 Created.

Sursa / Citat din: Codul de stare HTTP 201 Created este specificat în secțiunea 6.3.2 din RFC7231.

Cum să arunci un cod de stare 201 cu PHP?

Pentru a afișa codul de stare HTTP 201 pe o pagină web, se poate utiliza funcția PHP http_response_code. Sintaxa este următoarea: http_response_code(201) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

Testați codul de stare HTTP 201

Pentru a putea afișa codul de stare HTTP (în acest caz 201 Created) și alte informații pe partea clientului, consola de dezvoltare trebuie deschisă cu F12. Apoi navigați la fila "Network" (Rețea). Acum pagina poate fi deschisă, site-ul web (exemplu index.php) ar trebui să fie vizibil în fila rețea. Acesta trebuie selectat și apoi trebuie selectată secțiunea Herder. Utilizatorul va vedea apoi următorul rezultat:

Cod de stare 201 Created
Prezentare generală
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=201
Stare: 201 Created
Cei de la: Network
Adresa IP: XX.XX.XX.XX
Cod de stare 201 Created

Compatibilitatea browserului cu codul de stare 201

Chrome Yes
Edge Yes
Firefox Yes
Opera Yes
Safari Yes
Chrome Android Yes
Firefox for Android Yes
Opera Android Yes
Safari on iOS Yes
Internet Yes
WebView Android Yes

Constante în limbajele de programare

http.StatusCreated
Response::HTTP_CREATED
:created

Meme-uri amuzante despre codul de stare HTTP 201

Articole de blog

Codurile de stare HTTP 200 OK și 201 Created: reușite, dar cu semnificații diferite

Istoria codurilor de stare HTTPIstoria codurilor de stare HTTP datează din 1996, când, odată cu introducerea HTTP 1.0, a apărut codul de stare 200 OK. La acea vreme, acest cod era folosit pentru a ...

SEO și codurile de stare HTTP: O analiză cuprinzătoare

Optimizarea unui site web pentru motoarele de căutare (SEO) este o întreprindere complexă. Unul dintre aspectele adesea trecute cu vederea, dar cruciale pentru o bună poziționare, sunt codurile de ...

Autor: Tony Brüser
Autor: Tony Brüser

Tony Brüser este un dezvoltator web entuziast cu o înclinație pentru codurile de stare HTTP.

LinkedInGitHub