206

Partial Content

Oficial
partea solicitată a resursei a fost transmisă. Solicitarea a avut succes.

Specificarea codului de stare HTTP 206

Codul de stare 206 Partial Content indică faptul că serverul îndeplinește cu succes o solicitare de interval pentru resursa țintă prin transferul uneia sau mai multor părți din reprezentarea selectată care corespund intervalelor satisfăcătoare găsite în câmpul de antet Range al solicitării (secțiunea 3.1).

Dacă se transferă o singură parte, serverul care generează răspunsul 206 Partial Content TREBUIE să genereze un câmp de antet Content-Range, care descrie ce interval din reprezentarea selectată este inclus și o sarcină utilă care constă în intervalul respectiv. De exemplu:

HTTP/1.1 206 Partial Content Partial Content
Date: Wed, 15 Nov 1995 06:25:24 GMT
Last-Modified: Wed, 15 Nov 1995 04:58:08 GMT
Content-Range: bytes 21010-47021/47022
Content-Length: 26012
Content-Type: image/gif

... 26012 octeți de date parțiale ale imaginii ...

Dacă se transferă mai multe părți, serverul care generează răspunsul 206 Partial Content TREBUIE să genereze o încărcătură utilă "multipart/byteranges", astfel cum este definită în apendicele A, și un câmp de antet Content-Type care conține tipul de suport multipart/byteranges și parametrul său limită necesar. Pentru a evita confuziile cu răspunsurile dintr-o singură parte, un server NU TREBUIE să genereze un câmp de antet Content-Range în secțiunea de antet HTTP a unui răspuns în mai multe părți (acest câmp va fi trimis în schimb în fiecare parte).

În zona de antet a fiecărei părți de corp din sarcina utilă multiplă, serverul TREBUIE să genereze un câmp de antet Content-Range corespunzător intervalului care este inclus în acea parte de corp. În cazul în care reprezentarea selectată ar fi avut un câmp de antet Content-Type într-un răspuns 200 (OK), serverul TREBUIE să genereze același câmp Content-Type în zona antetului fiecărei părți a corpului.

De exemplu:

HTTP/1.1 206 Partial Content Partial Content
Date: Wed, 15 Nov 1995 06:25:24 GMT
Last-Modified: Wed, 15 Nov 1995 04:58:08 GMT
Content-Length: 1741
Content-Type: multipart/byteranges; boundary=THIS_STRING_SEPARATES


--THIS_STRING_SEPARATES
Content-Type: application/pdf
Content-Range: bytes 500-999/8000


...primul interval...
--THIS_STRING_SEPARATES
Content-Type: application/pdf
Content-Range: bytes 7000-7999/8000


....al doilea interval
--THIS_STRING_SEPARATES--

Când sunt solicitate mai multe intervale, un server POATE unifica oricare dintre intervalele care se suprapun sau care sunt separate de un decalaj care este mai mic decât cheltuielile de expediere a mai multor părți, indiferent de ordinea în care au apărut specificațiile corespunzătoare intervalului de octeți în câmpul de antet Range primit. Deoarece cheltuielile generale tipice între părțile unei încărcături utile multipart/byteranges sunt de aproximativ 80 de octeți, în funcție de tipul de suport al reprezentării selectate ș i de lungimea parametrului de delimitare ales, poate fi mai puțin eficient să se transfere multe părți mici ș i disjuncte decât să se transfere întreaga reprezentare selectată.

Un server NU TREBUIE să genereze un răspuns în mai multe părți la o cerere pentru un singur interval, deoarece un client care nu solicită mai multe părți ar putea să nu suporte răspunsurile în mai multe părți. Cu toate acestea, un server POATE genera o încărcătură utilă multipart/byteranges cu o singură parte a corpului dacă au fost solicitate mai multe intervale și s-a constatat că numai una dintre ele este satisfăcătoare sau dacă a rămas numai una după coalizare. Un client care nu poate procesa un răspuns multipart/byteranges NU TREBUIE să genereze o cerere care solicită mai multe intervale.

Când se generează o încărcătură utilă de răspuns multipart, serverul TREBUIE să trimită părțile în aceeași ordine în care a apărut specificația de interval de octeți corespunzătoare în câmpul de antet Range primit, excluzând acele intervale care au fost considerate nesatisfăcătoare sau care au fost coalizate în alte intervale. Un client care primeș te un răspuns în

Sursa / Citat din: Codul de stare HTTP 206 Partial Content este specificat în secțiunea 4.1 din RFC7233.

Cum să arunci un cod de stare 206 cu PHP?

Pentru a afișa codul de stare HTTP 206 pe o pagină web, se poate utiliza funcția PHP http_response_code. Sintaxa este următoarea: http_response_code(206) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

Testați codul de stare HTTP 206

Pentru a putea afișa codul de stare HTTP (în acest caz 206 Partial Content) și alte informații pe partea clientului, consola de dezvoltare trebuie deschisă cu F12. Apoi navigați la fila "Network" (Rețea). Acum pagina poate fi deschisă, site-ul web (exemplu index.php) ar trebui să fie vizibil în fila rețea. Acesta trebuie selectat și apoi trebuie selectată secțiunea Herder. Utilizatorul va vedea apoi următorul rezultat:

Cod de stare 206 Partial Content
Prezentare generală
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=206
Stare: 206 Partial Content
Cei de la: Network
Adresa IP: XX.XX.XX.XX
Cod de stare 206 Partial Content

Compatibilitatea browserului cu codul de stare 206

Chrome Yes
Edge Yes
Firefox Yes
Opera Yes
Safari Yes
Chrome Android Yes
Firefox for Android Yes
Opera Android Yes
Safari on iOS Yes
Internet Yes
WebView Android Yes

Constante în limbajele de programare

http.StatusPartialContent
Response::HTTP_PARTIAL_CONTENT
:partial_content

Meme-uri amuzante despre codul de stare HTTP 206

Articole de blog

SEO și codurile de stare HTTP: O analiză cuprinzătoare

Optimizarea unui site web pentru motoarele de căutare (SEO) este o întreprindere complexă. Unul dintre aspectele adesea trecute cu vederea, dar cruciale pentru o bună poziționare, sunt codurile de ...

Autor: Tony Brüser
Autor: Tony Brüser

Tony Brüser este un dezvoltator web entuziast cu o înclinație pentru codurile de stare HTTP.

LinkedInGitHub