JavaEE 7

Mediul de dezvoltare: JavaEE 7

JavaEE 7: General

Java EE este o tehnologie deosebit de potrivită pentru dezvoltarea de aplicații web. Aceasta oferă diverse API-uri și cadre special concepute pentru dezvoltarea de aplicații web. Unele dintre cele mai importante componente ale Java EE în ceea ce privește aplicațiile web sunt servlets, JSP (JavaServer Pages), EJB (Enterprise Java Beans), JPA (Java Persistence API) și JSF (JavaServer Faces). Servlets reprezintă baza aplicațiilor web bazate pe Java. Acestea primesc o cerere de la un browser web, efectuează procesarea și trimit un răspuns înapoi către browserul web. JSP permite dezvoltatorilor să creeze pagini HTML cu cod Java încorporat, care este executat la momentul execuției. EJB sunt componente utilizate într-o aplicație Java EE pentru a procesa logica de afaceri complexă și operațiunile complexe de acces la date. JPA facilitează gestionarea datelor într-o aplicație Java EE prin utilizarea unui model de date orientat pe obiecte. JSF este un cadru pentru crearea de interfețe utilizator pentru aplicații web. JSF oferă componente care permit dezvoltatorilor să creeze interfețe utilizator rapid și ușor.

JavaEE 7: HTTP Constante

HttpServletResponse.SC_CONTINUE
HttpServletResponse.SC_SWITCHING_PROTOCOLS