400-499

Client error responses

Codurile de stare HTTP cuprinse între 400 și 499 sunt coduri de eroare ale clientului. Acestea sunt utilizate de server pentru a informa clientul că solicitarea a eșuat din cauza unei erori a acestuia. Cererea în sine nu era validă sau clientul nu avea permisiunile necesare pentru a accesa resursa solicitată. Acestea sunt adesea folosite de aplicațiile web și API-uri pentru a indica probleme cu procesarea cererilor. Este important de reținut că unele dintre aceste coduri pot ajuta, de asemenea, clientul să diagnosticheze și să remedieze eroarea. De exemplu, codul 400 indică faptul că solicitarea clientului este eronată și poate ajuta clientul să determine cauza erorii. Codul 401 indică clientului că este necesară autentificarea pentru a accesa resursa solicitată, în timp ce codul 403 indică faptul că clientul nu are permisiunea de a accesa resursa.

<400/> Bad Request

Cererea nu este validă
Oficial Coduri de sub-status

<401/> Unauthorized

Cererea a fost neautorizată
Oficial Coduri de sub-status

<402/> Payment Required

este necesară o plată
Oficial

<403/> Forbidden

Această cerere nu este permisă
Oficial Coduri de sub-status

<404/> Not Found

Serverul web nu a putut găsi resursa solicitată
Oficial Coduri de sub-status

<405/> Method Not Allowed

Metoda utilizată pentru cerere nu este permisă
Oficial Coduri de sub-status

<406/> Not Acceptable

Agentul utilizator nu are o reprezentare acceptată
Oficial Coduri de sub-status

<407/> Proxy Authentication Required

Este necesară autentificarea cu proxy-ul
Oficial

<408/> Request Timeout

A expirat timpul pentru cerere
Oficial

<409/> Conflict

A existat un conflict în starea actuală a Ressouce
Oficial

<410/> Gone

Resursele nu mai sunt permanent disponibile și probabil au fost șterse.
Oficial

<411/> Length Required

Cererea nu a fost procesată deoarece se aștepta o lungime a conținutului.
Oficial

<412/> Precondition Failed

Condițiile prealabile nu au fost satisfăcătoare, cererea nu a avut succes
Oficial Coduri de sub-status

<413/> Payload Too Large

Sarcina utilă este prea mare pentru server
Oficial

<414/> URI Too Long

URL-ul este prea lung, serverul nu este pregătit să îl evalueze
Oficial

<415/> Unsupported Media Type

Formatul încărcăturii utile nu este disponibil pentru resuscitare
Oficial

<416/> Range Not Satisfiable

Zonele solicitate nu pot fi furnizate
Oficial

<417/> Expectation Failed

Așteptările nu au putut fi îndeplinite
Oficial

<418/> I'm a teapot

Cafeaua nu putea fi făcută cu un ceainic
Oficial

<421/> Misdirected Request

Cererea a fost direcționată greșit
Oficial

<422/> Unprocessable Content

Din cauza unei erori semantice, cererea nu a putut fi procesată.
Oficial

<423/> Locked

Resortul este blocat
Oficial

<424/> Failed Dependency

Nu există o dependență indispensabilă
Oficial

<425/> Too Early

Serverul nu dorește încă să proceseze cererea
Oficial

<426/> Upgrade Required

Este necesară o actualizare a protocolului
Oficial

<428/> Precondition Required

Este necesară o condiție prealabilă pentru a procesa cererea
Oficial

<429/> Too Many Requests

Serverul a primit prea multe cereri
Oficial

<431/> Request Header Fields Too Large

Antetul cererii este prea mare
Oficial

<440/> Login Time-out

sesiunea HTTP a clientului a expirat și acesta trebuie să se conecteze din nou
Neoficial (Microsoft Internet Information Services)

<444/> No Response

Utilizat la nivel intern pentru a instrui serverul să nu returneze nicio informație clientului și să închidă imediat conexiunea.
Neoficial (nginx)

<449/> Retry With

Codul de stare indică faptul că solicitarea nu poate fi îndeplinită deoarece clientul nu a furnizat suficiente informații.
Neoficial (Microsoft Internet Information Services)

<451/> Unavailable For Legal Reasons

Din motive juridice, cererea a fost respinsă
Oficial

<451/> Redirect

căsuța poștală a utilizatorului nu a putut fi accesată
Neoficial (Microsoft Internet Information Services)

<494/> Request header too large

Clientul fie a trimis o cerere HTTP prea mare, fie anteturile HTTP transmise sunt prea lungi.
Neoficial (nginx)

<495/> SSL Certificate Error

A apărut o eroare în timpul verificării certificatului clientului
Neoficial (nginx)

<496/> SSL Certificate Required

Cerere care nu conține un certificat SSL, deși este necesar unul
Neoficial (nginx)

<497/> HTTP Request Sent to HTTPS Port

o cerere HTTP obișnuită a fost trimisă la portul HTTPS
Neoficial (nginx)

<499/> Client Closed Request

clientul a închis cererea înainte ca serverul să poată trimite un răspuns
Neoficial (nginx)