415

Unsupported Media Type

Oficial
Formatul încărcăturii utile nu este disponibil pentru resuscitare

Specificarea codului de stare HTTP 415

Codul de stare 415 Unsupported Media Type indică faptul că serverul de origine refuză să servească cererea deoarece sarcina utilă este într-un format care nu este acceptat de această metodă pe resursa țintă. Problema de format poate fi cauzată de Content-Type sau Content-Encoding indicate în cerere sau ca urmare a inspectării directe a datelor.

.

Sursa / Citat din: Codul de stare HTTP 415 Unsupported Media Type este specificat în secțiunea 6.5.13 din RFC7231.

Cum să arunci un cod de stare 415 cu PHP?

Pentru a afișa codul de stare HTTP 415 pe o pagină web, se poate utiliza funcția PHP http_response_code. Sintaxa este următoarea: http_response_code(415) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

Testați codul de stare HTTP 415

Pentru a putea afișa codul de stare HTTP (în acest caz 415 Unsupported Media Type) și alte informații pe partea clientului, consola de dezvoltare trebuie deschisă cu F12. Apoi navigați la fila "Network" (Rețea). Acum pagina poate fi deschisă, site-ul web (exemplu index.php) ar trebui să fie vizibil în fila rețea. Acesta trebuie selectat și apoi trebuie selectată secțiunea Herder. Utilizatorul va vedea apoi următorul rezultat:

Cod de stare 415 Unsupported Media Type
Prezentare generală
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=415
Stare: 415 Unsupported Media Type
Cei de la: Network
Adresa IP: XX.XX.XX.XX
Cod de stare 415 Unsupported Media Type

Cum să vă creați propria pagină de eroare pentru codul de stare 415

Crearea propriei pagini de eroare 415 Unsupported Media Type este relativ ușoară atât cu serverele web "Apache", cât și cu cele "NGINX".

Apache Webserver

Serverul web "Apache" este unul dintre cele mai răspândite servere web de pe internet. Pentru a vă crea propria pagină de eroare 415 Unsupported Media Type în "Apache", trebuie făcută următoarea modificare în următorul fișier.

File: .htaccess
ErrorDocument 415 /errors/415.html

NGINX Webserver

Similar cu serverul web "Apache", "NGINX" este, de asemenea, utilizat pe scară largă pe internet. Pentru a vă crea propria pagină de eroare 415 Unsupported Media Type în "NGINX", trebuie făcută următoarea modificare în următorul fișier.

File: sites-enabled/default
error_page 415 /415.html;
location = /415.html {
    root /usr/share/nginx/html;
    internal;
}

Compatibilitatea browserului cu codul de stare 415

Chrome no data
Edge no data
Firefox no data
Opera no data
Safari no data
Chrome Android no data
Firefox for Android no data
Opera Android no data
Safari on iOS no data
Internet no data
WebView Android no data

Constante în limbajele de programare

HttpStatusCode.UnsupportedMediaType
http.StatusUnsupportedMediaType
Response::HTTP_UNSUPPORTED_MEDIA_TYPE
httplib.UNSUPPORTED_MEDIA_TYPE
http.client.UNSUPPORTED_MEDIA_TYPE
http.HTTPStatus.UNSUPPORTED_MEDIA_TYPE
:unsupported_media_type

Meme-uri amuzante despre codul de stare HTTP 415

Autor: Tony Brüser
Autor: Tony Brüser

Tony Brüser este un dezvoltator web entuziast cu o înclinație pentru codurile de stare HTTP.

LinkedInGitHub