405

Method Not Allowed

Oficial Coduri de sub-status
Metoda utilizată pentru cerere nu este permisă

Specificarea codului de stare HTTP 405

Codul de stare 405 Method Not Allowed indică faptul că metoda primită în linia de cerere este cunoscută de serverul de origine, dar nu este acceptată de resursa țintă. Serverul de origine TREBUIE să genereze un câmp de antet "Allow" într-un răspuns 405 Method Not Allowed care să conțină o listă a metodelor acceptate în prezent de resursa țintă. Un răspuns 405 Method Not Allowed poate fi memorat în memoria cache în mod implicit; adică, dacă nu se indică altfel prin definiția metodei sau prin controale explicite ale memoriei cache.

Sursa / Citat din: Codul de stare HTTP 405 Method Not Allowed este specificat în secțiunea 6.5.5 din RFC7231.

Cum să arunci un cod de stare 405 cu PHP?

Pentru a afișa codul de stare HTTP 405 pe o pagină web, se poate utiliza funcția PHP http_response_code. Sintaxa este următoarea: http_response_code(405) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

Testați codul de stare HTTP 405

Pentru a putea afișa codul de stare HTTP (în acest caz 405 Method Not Allowed) și alte informații pe partea clientului, consola de dezvoltare trebuie deschisă cu F12. Apoi navigați la fila "Network" (Rețea). Acum pagina poate fi deschisă, site-ul web (exemplu index.php) ar trebui să fie vizibil în fila rețea. Acesta trebuie selectat și apoi trebuie selectată secțiunea Herder. Utilizatorul va vedea apoi următorul rezultat:

Cod de stare 405 Method Not Allowed
Prezentare generală
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=405
Stare: 405 Method Not Allowed
Cei de la: Network
Adresa IP: XX.XX.XX.XX
Cod de stare 405 Method Not Allowed

Cum pot rezolva problema cu codul de stare 405?

Soluția la problema cu codul de stare HTTP 405 Method Not Allowed este de a face modificările necesare pe partea de client sau server. În cele ce urmează voi explica diferite abordări care pot ajuta la rezolvarea problemei:

  1. Verificați metodele HTTP acceptate: Codul de stare 405 Method Not Allowed apare atunci când clientul utilizează o metodă HTTP care nu este suportată de server. Asigurați-vă că folosiți metoda corectă, de exemplu GET, POST, PUT sau DELETE, în funcție de acțiunea pe care doriți să o efectuați. Verificați documentația API sau a serverului pentru a determina metodele acceptate pentru resursa în cauză.
  2. Verificați URL-ul: Este posibil ca URL-ul să fie formatat incorect sau să fie invalid, ceea ce duce la o eroare 405 Method Not Allowed. Asigurați-vă că URL-ul este corect și că indică resursa corectă de pe server.
  3. Verificați permisiunile de acces: Este posibil să apară o eroare 405 Method Not Allowed dacă clientul nu are permisiunile necesare pentru a efectua acțiunea solicitată asupra resursei. Verificați mecanismele de control al accesului de pe server și asigurați-vă că clientul are permisiunile necesare.
  4. Verificați configurația serverului: Este posibil ca serverul să fie configurat să blocheze anumite metode HTTP pentru anumite resurse. Verificați configurația serverului pentru a vă asigura că metoda dorită este permisă pentru resursa în cauză. Dacă aveți acces la configurația serverului, o puteți ajusta în mod corespunzător.
  5. Verificați firewall-urile și proxy-urile: Este posibil ca firewall-urile sau proxy-urile să restricționeze traficul HTTP și să cauzeze eroarea 405 Method Not Allowed. Asigurați-vă că firewall-urile sau proxy-urile sunt configurate corect și permit metodele HTTP necesare pentru comunicare.
  6. Actualizați software-ul utilizat: Uneori, versiunile învechite sau defectuoase ale software-ului (cum ar fi browserele web sau clienții API) pot cauza erori. Actualizați software-ul pe care îl utilizați la cea mai recentă versiune stabilă și verificați dacă problema persistă.
  7. Consultați documentația sau suportul: Dacă niciuna dintre soluțiile de mai sus nu rezolvă problema, ar trebui să consultați documentația oficială a serverului sau a API-ului. Acolo este posibil să găsiți informații specifice sau pași suplimentari de depanare. Dacă este necesar, puteți contacta, de asemenea, suportul tehnic al serverului sau API pentru asistență suplimentară.

Rețineți că soluția la eroarea 405 Method Not Allowed poate depinde de mediul și contextul specific.

.

Cum să vă creați propria pagină de eroare pentru codul de stare 405

Crearea propriei pagini de eroare 405 Method Not Allowed este relativ ușoară atât cu serverele web "Apache", cât și cu cele "NGINX".

Apache Webserver

Serverul web "Apache" este unul dintre cele mai răspândite servere web de pe internet. Pentru a vă crea propria pagină de eroare 405 Method Not Allowed în "Apache", trebuie făcută următoarea modificare în următorul fișier.

File: .htaccess
ErrorDocument 405 /errors/405.html

NGINX Webserver

Similar cu serverul web "Apache", "NGINX" este, de asemenea, utilizat pe scară largă pe internet. Pentru a vă crea propria pagină de eroare 405 Method Not Allowed în "NGINX", trebuie făcută următoarea modificare în următorul fișier.

File: sites-enabled/default
error_page 405 /405.html;
location = /405.html {
    root /usr/share/nginx/html;
    internal;
}

Compatibilitatea browserului cu codul de stare 405

Chrome no data
Edge no data
Firefox no data
Opera no data
Safari no data
Chrome Android no data
Firefox for Android no data
Opera Android no data
Safari on iOS no data
Internet no data
WebView Android no data

Constante în limbajele de programare

HttpStatusCode.MethodNotAllowed
http.StatusMethodNotAllowed
Response::HTTP_METHOD_NOT_ALLOWED
httplib.METHOD_NOT_ALLOWED
http.client.METHOD_NOT_ALLOWED
http.HTTPStatus.METHOD_NOT_ALLOWED
:method_not_allowed

Coduri de sub-status ale codului de stare 405 Cod de stare

Codurile de stare secundare sunt pur tehnice și nu ar trebui să fie trimise niciodată utilizatorului. De exemplu, dacă este aruncat codul de stare 405.1, acesta poate fi înregistrat, dar codul de stare 405 va fi trimis utilizatorului.:
405.0 Method not allowed
HTTP IIS, Neoficial

Meme-uri amuzante despre codul de stare HTTP 405

Autor: Tony Brüser
Autor: Tony Brüser

Tony Brüser este un dezvoltator web entuziast cu o înclinație pentru codurile de stare HTTP.

LinkedInGitHub