100-199

Informational responses

HTTP-statuskodene i området fra 100 til 199 er informasjonskoder. De brukes av serveren for å fortelle klienten at forespørselen er mottatt og at mer informasjon vil følge. Disse kodene er normalt ikke av særlig interesse for de fleste brukere, ettersom de bare angir at forespørselen er mottatt og at ytterligere skritt må tas før et fullstendig svar returneres. De brukes imidlertid av applikasjons- og webutviklere for å overvåke status for forespørsler og svar og for å diagnostisere problemer som kan oppstå under kommunikasjonen mellom klient og server.

<100/> Continue

Kunden kan fortsette forespørselen
Offisiell

<101/> Switching Protocols

Overføringsprotokollen endres på forespørsel fra klienten.
Offisiell

<102/> Processing

en tidkrevende forespørsel behandles
Offisiell Deprecated

<103/> Early Hints

Serveren forbereder et svar
Offisiell

<110/> Response is Stale

svaret gitt av en cache er utdatert
Offisiell Deprecated

<111/> Revalidation Failed

Cachen kunne ikke validere svaret fordi opprinnelsesserveren ikke kunne nås.
Offisiell Deprecated

<112/> Disconnected Operation

hurtigbufferen er bevisst atskilt fra resten av nettverket.
Offisiell Deprecated

<113/> Heuristic Expiration

cachen har heuristisk valgt en ferskhetstid på mer enn 24 timer og svarets alder er større enn 24 timer.
Offisiell Deprecated

<199/> Miscellaneous Warning

Enhver uspesifikk advarsel
Offisiell Deprecated