300-399

Redirection messages

HTTP-statuskodene i området 300 til 399 er omdirigeringskoder. De brukes av serveren for å fortelle klienten at den forespurte ressursen er tilgjengelig på en annen nettadresse, og at klienten bør omdirigere til denne nettadressen. Disse kodene indikerer at den forespurte ressursen er tilgjengelig på en ny nettadresse. Klienten blir bedt om å bruke den nye nettadressen for å hente den forespurte informasjonen. Dette kan for eksempel skyldes en endring i banen eller domenet til ressursen, eller en midlertidig omdirigering. Omdirigeringskoder kan være nyttige for å sikre at klienten får tilgang til den nyeste versjonen av ressursen og for å øke trafikken til nettstedet. Det er imidlertid viktig å merke seg at dette kan ha innvirkning på ytelsen ettersom klienten må sende flere forespørsler for å få den forespurte ressursen.

<300/> Multiple Choices

Flere ulike ressurser er tilgjengelige
Offisiell

<301/> Moved Permanently

nettadressen er endret, for ytterligere forespørsler bør denne brukes.
Offisiell

<302/> Found

Midlertidig er ressursen tilgjengelig under en ny nettadresse.
Offisiell

<303/> See Other

viderekoblingene peker ikke til selve den forespurte ressursen, men til en annen side.
Offisiell

<304/> Not Modified

Ressursen trenger ikke å overføres på nytt siden det ikke har skjedd noen endring.
Offisiell

<305/> Use Proxy

Ressursen er bare tilgjengelig via en proxy.
Offisiell Deprecated

<306/> Switch Proxy

Ressursen kan bare nås via en spesifikk proxy.
Offisiell Deprecated

<307/> Temporary Redirect

Ressursen er midlertidig tilgjengelig under en ny nettadresse. Den nye utlysningen må være basert på samme metode.
Offisiell

<308/> Permanent Redirect

Ressursen er tilgjengelig for alltid under en ny nettadresse. Alle fremtidige forespørsler skal gjøres via den nye nettadressen.
Offisiell