500-599

Server error responses

HTTP-statuskodene i området fra 500 til 599 er serverfeilkoder. De brukes av serveren for å informere klienten om at det har oppstått en feil som har forhindret behandlingen av forespørselen. Disse kodene indikerer at det har oppstått en feil som har hindret forespørselen i å bli behandlet. De brukes ofte av webapplikasjoner og API-er for å indikere problemer på serveren. Det er viktig å merke seg at noen av disse kodene også kan hjelpe klienten med å diagnostisere og fikse feilen. For eksempel indikerer 500-koden at det har oppstått en intern serverfeil, mens 503-koden indikerer at serveren for øyeblikket er utilgjengelig. Denne informasjonen kan hjelpe klienten med å avgjøre om han skal sende forespørselen på nytt eller vente til serveren er tilgjengelig igjen.

<500/> Internal Server Error

En uspesifisert intern serverfeil
Offisiell Understatuskoder

<501/> Not Implemented

Foreløpig ikke implementert
Offisiell

<502/> Bad Gateway

nedstrømsserveren returnerte en feilmelding
Offisiell Understatuskoder

<503/> Service Unavailable

tjenesten er ikke tilgjengelig
Offisiell Understatuskoder

<504/> Gateway Timeout

Den overordnede serveren svarte ikke i tide.
Offisiell

<506/> Variant Also Negotiates

Sluttpunktet forhandler seg selv
Offisiell

<507/> Insufficient Storage

Ingen minne tilgjengelig
Offisiell

<508/> Loop Detected

Sløyfe oppdaget
Offisiell

<510/> Not Extended

Forventningene ble ikke innfridd
Offisiell

<511/> Network Authentication Required

nettverksautentisering var forventet
Offisiell

<520/> Web Server Returned an Unknown Error

opprinnelsesserveren har returnert et tomt, ukjent eller uventet svar til Cloudflare.
Uoffisielt (Cloudflare)

<521/> Web Server Is Down

Opprinnelsesserveren har avvist tilkoblinger fra Cloudflare
Uoffisielt (Cloudflare)

<522/> Connection Timed Out

Cloudflare har sluttet å kontakte opprinnelsesserveren.
Uoffisielt (Cloudflare)

<523/> Origin Is Unreachable

Cloudflare kunne ikke nå opprinnelsesserveren
Uoffisielt (Cloudflare)

<524/> A Timeout Occurred

Cloudflare var i stand til å opprette en TCP-forbindelse til opprinnelsesserveren.
Uoffisielt (Cloudflare)

<525/> SSL Handshake Failed

Cloudflare kunne ikke forhandle frem et SSL/TLS-handshake med opprinnelsesserveren.
Uoffisielt (Cloudflare)

<526/> Invalid SSL Certificate

Cloudflare kunne ikke validere SSL-sertifikatet på den opprinnelige webserveren.
Uoffisielt (Cloudflare)

<527/> Railgun Error

Forbindelsen mellom Cloudflare og Railgun-serveren er avbrutt.
Uoffisielt (Cloudflare)

<530/> Error 530

HTTP-feil 530 returneres og en 1XXX-feil vises.
Uoffisielt (Cloudflare)