HTTP-metode

HTTP-metode

HTTP-statuskoder og -metoder er viktige elementer i internettets økosystem og utgjør ryggraden i kommunikasjonen mellom webservere og klienter. Alle som noen gang har besøkt et nettsted, har vært i kontakt med disse mekanismene, ofte ubemerket. Når en side ikke blir funnet, får man for eksempel den velkjente statuskoden "404 Not Found". I et slikt øyeblikk blir det tydelig hvor nært knyttet våre opplevelser på nettet er til disse kodene. I den komplekse koreografien som nettrafikken utgjør, fungerer HTTP-metodene som veivisere for hvilke handlinger som skal utføres, mens HTTP-statuskodene informerer oss om hvorvidt disse handlingene er vellykkede eller mislykkede. Dette doble systemet skaper klarhet og effektivitet i nettrafikken, og gjør det mulig for nettsteder og webapplikasjoner å samhandle problemfritt med et bredt spekter av enheter og brukere. Det er et språk som for det meste er usynlig, men som likevel spiller en sentral rolle i den digitale verdenen som omgir oss.

#GET

HTTP-metode GET er spesifisert i avsnitt 4.3.1 i dokument RFC 7231 av Internet Engineering Task Force (IETF) og World Wide Web Consortium (W3C).

#HEAD

HTTP-metode HEAD er spesifisert i avsnitt 4.3.2 i dokument RFC 7231 av Internet Engineering Task Force (IETF) og World Wide Web Consortium (W3C).

#POST

HTTP-metode POST er spesifisert i avsnitt 4.3.3 i dokument RFC 7231 av Internet Engineering Task Force (IETF) og World Wide Web Consortium (W3C).

#PUT

HTTP-metode PUT er spesifisert i avsnitt 4.3.4 i dokument RFC 7231 av Internet Engineering Task Force (IETF) og World Wide Web Consortium (W3C).

#DELETE

HTTP-metode DELETE er spesifisert i avsnitt 4.3.5 i dokument RFC 7231 av Internet Engineering Task Force (IETF) og World Wide Web Consortium (W3C).

#CONNECT

HTTP-metode CONNECT er spesifisert i avsnitt 4.3.6 i dokument RFC 7231 av Internet Engineering Task Force (IETF) og World Wide Web Consortium (W3C).

#OPTIONS

HTTP-metode OPTIONS er spesifisert i avsnitt 4.3.7 i dokument RFC 7231 av Internet Engineering Task Force (IETF) og World Wide Web Consortium (W3C).

#TRACE

HTTP-metode TRACE er spesifisert i avsnitt 4.3.8 i dokument RFC 7231 av Internet Engineering Task Force (IETF) og World Wide Web Consortium (W3C).

#PROPFIND

HTTP-metode PROPFIND er spesifisert i avsnitt 9.1 i dokument RFC 4918 av Internet Engineering Task Force (IETF) og World Wide Web Consortium (W3C).

#PROPPATCH

HTTP-metode PROPPATCH er spesifisert i avsnitt 9.2 i dokument RFC 4918 av Internet Engineering Task Force (IETF) og World Wide Web Consortium (W3C).

#MKCOL

HTTP-metode MKCOL er spesifisert i avsnitt 9.3 i dokument RFC 4918 av Internet Engineering Task Force (IETF) og World Wide Web Consortium (W3C).

#COPY

HTTP-metode COPY er spesifisert i avsnitt 9.8 i dokument RFC 4918 av Internet Engineering Task Force (IETF) og World Wide Web Consortium (W3C).

#MOVE

HTTP-metode MOVE er spesifisert i avsnitt 9.9 i dokument RFC 4918 av Internet Engineering Task Force (IETF) og World Wide Web Consortium (W3C).

#LOCK

HTTP-metode LOCK er spesifisert i avsnitt 9.10 i dokument RFC 4918 av Internet Engineering Task Force (IETF) og World Wide Web Consortium (W3C).

#UNLOCK

HTTP-metode UNLOCK er spesifisert i avsnitt 9.11 i dokument RFC 4918 av Internet Engineering Task Force (IETF) og World Wide Web Consortium (W3C).

HTTP-metodeCacheableIdempotentSafeRequest has payload bodyResponse has payload body
GETYesYesYesValgfrittYes
HEADYesYesYesValgfrittNei
POSTYesNeiNeiYesYes
PUTNeiYesNeiYesYes
DELETENeiYesNeiValgfrittYes
CONNECTNeiNeiNeiValgfrittYes
OPTIONSNeiYesYesValgfrittYes
TRACENeiYesYesNeiYes