JavaEE 7

Utviklingsmiljøet: JavaEE 7

JavaEE 7: Generelt

Java EE er en teknologi som er spesielt godt egnet for utvikling av webapplikasjoner. Den tilbyr ulike API-er og rammeverk som er spesielt utviklet for utvikling av webapplikasjoner. Noen av de viktigste komponentene i Java EE i forbindelse med webapplikasjoner er servlets, JSP (JavaServer Pages), EJB (Enterprise Java Beans), JPA (Java Persistence API) og JSF (JavaServer Faces). Servlets er grunnlaget for Java-baserte webapplikasjoner. De mottar en forespørsel fra en nettleser, behandler den og sender et svar tilbake til nettleseren. JSP gjør det mulig for utviklere å lage HTML-sider med innebygd Java-kode som kjøres under kjøring. EJB-er er komponenter som brukes i en Java EE-applikasjon for å behandle kompleks forretningslogikk og datatilgangsoperasjoner. JPA gjør det enklere å administrere data i en Java EE-applikasjon ved hjelp av en objektorientert datamodell. JSF er et rammeverk for å lage brukergrensesnitt for webapplikasjoner. JSF inneholder komponenter som gjør det mulig for utviklere å lage brukergrensesnitt raskt og enkelt.

JavaEE 7: HTTP Konstanter

HttpServletResponse.SC_CONTINUE
HttpServletResponse.SC_SWITCHING_PROTOCOLS