499

Client Closed Request

Uoffisielt (nginx)
klienten avsluttet forespørselen før serveren kunne sende et svar.

Generell forklaring av 499-statuskoden

HTTP-statuskoden 499 Client Closed Request er en uoffisiell statuskode som brukes spesielt av nginx-webserveren. Den oppstår når klienten (dvs. nettleseren eller et annet klientprogram) avslutter forbindelsen til serveren før serveren har rukket å behandle forespørselen og sende et svar. Dette kan skje av ulike årsaker, for eksempel hvis brukeren avbryter forespørselen ved å laste inn siden på nytt eller klikke på en annen lenke før serveren har svart. Det kan også skyldes nettverksproblemer eller tidsavbrudd på klienten. Siden dette er en uoffisiell statuskode, er den ikke en del av standard HTTP-protokollen, men en spesifikk implementering av nginx for å flagge slike hendelser.

Spesifikasjon av HTTP-statuskoden 499

pågående arbeid

Kilde / Sitat fra: 499 Client Closed Request HTTP-statuskoden er spesifisert av seksjon 499 i HTTP NGINX.

Hvordan kaste en 499-statuskode med PHP?

For å kaste HTTP-statuskoden 499 på en nettside kan PHP-funksjonen http_response_code brukes. Syntaksen er som følger: http_response_code(499) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

Test 499 HTTP-statuskoden

For å kunne vise HTTP-statuskoden (i dette tilfellet 499 Client Closed Request) og annen informasjon på klientsiden, må utviklingskonsollen åpnes med F12. Naviger deretter til fanen "Nettverk". Nå kan siden åpnes, nettstedet (eksempel index.php) skal være synlig i nettverksfanen. Dette må velges, og deretter må Herder-delen velges. Brukeren vil da se følgende resultat:

Statuskode 499 Client Closed Request
Oversikt
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=499
Status: 499 Client Closed Request
De: Network
IP-adresse: XX.XX.XX.XX
Statuskode 499 Client Closed Request

Hvordan løser jeg problemet med 499-statuskoden?

HTTP-statuskoden 499 Client Closed Request, en uoffisiell statuskode som brukes av webserveren nginx, signaliserer at klienten har avbrutt tilkoblingen før serveren kunne behandle forespørselen fullstendig. Det kan være flere årsaker til dette fenomenet, både på klient- og serversiden.

Mulige årsaker:

  • Brukerhandling: Brukeren avbryter forespørselen ved å laste inn siden på nytt, navigere til en annen side eller lukke nettleseren før serveren kan svare.
  • Timeout på klientsiden: Klienten sender inn en forespørsel og venter en viss tid på svar. Hvis serveren ikke svarer innen denne tiden, avbryter klienten forespørselen.
  • Nettverksproblemer: Ustabile nettverksforbindelser eller feil kan føre til at forbindelsen mellom klient og server avbrytes.
  • Serveroverbelastning: Høy serverutnyttelse kan øke behandlingstiden for forespørsler, noe som igjen kan føre til tidsavbrudd på klientsiden.

Løsninger:

  • Optimalisering av serverytelsen: Forbedringer av serverkonfigurasjonen og maskinvaren kan bidra til å redusere svartidene. Dette omfatter blant annet skalering av serverressurser, hurtigbufring av innhold og optimalisering av databasespørringer.
  • Justering av klientens tidsavbrudd: Ved å utvide tidsavbruddsverdiene på klientsiden kan serveren få mer tid til å svare på forespørsler, noe som reduserer risikoen for 499 Client Closed Request-feil.
  • Stabilisering av nettverksforbindelsen: Ved å kontrollere og forbedre nettverksinfrastrukturen mellom klient og server kan du minimere antall brudd på forbindelsen.
  • Overvåking og logging: Implementering av overvåkings- og loggingsverktøy kan bidra til å identifisere årsaker til 499 Client Closed Request-feil. Ved å analysere serverlogger kan flaskehalser eller feilkilder avdekkes og løses.

Det er viktig å merke seg at 499 Client Closed Request-statuskoden er spesifikk for nginx og derfor krever spesiell håndtering som er tilpasset det aktuelle servermiljøet og de spesifikke kravene til webapplikasjonen. Et tett samarbeid mellom webutviklere, nettverksadministratorer og serveradministratorer er avgjørende for å finne en effektiv løsning på problemet og forbedre brukeropplevelsen.

Nettleserkompatibilitet for 499-statuskoden

Chrome no data
Edge no data
Firefox no data
Opera no data
Safari no data
Chrome Android no data
Firefox for Android no data
Opera Android no data
Safari on iOS no data
Internet no data
WebView Android no data
Forfatter: Tony Brüser
Forfatter: Tony Brüser

Tony Brüser er en entusiastisk webutvikler med en forkjærlighet for HTTP-statuskoder.

LinkedInGitHub