PHP

Programmeringsspråk

PHP har vært den sentrale støtten for mange webapplikasjoner i over to tiår. Det er derfor ikke overraskende at det har utviklet seg metoder og teknikker for å håndtere finesse i webkommunikasjon, inkludert HTTP-statuskoder.

Betydningen av HTTP-statuskoder

Før vi går dypere inn i PHP, bør vi klargjøre formålet og betydningen av HTTP-statuskoder. De er essensielle for kommunikasjonen mellom webserver og nettleser, da de gir informasjon om hva som skjedde med en forespørsel.

Det er flere klasser av statuskoder:

 • 2xx (Suksess): Indikerer at forespørselen ble behandlet vellykket.
 • 3xx (Omdirigering): Angir at ytterligere handlinger må tas for å fullføre forespørselen.
 • 4xx (Klientfeil): Disse kodene indikerer at det er et problem med forespørselen, ofte på grunn av en brukerfeil.
 • 5xx (Serverfeil): Serveren har oppdaget en feil eller kan av andre grunner ikke oppfylle forespørselen.

PHP og statuskoder: En historisk oversikt

I de tidlige dagene av PHP, lenge før rammeverkene og de omfattende bibliotekene vi kjenner i dag, måtte utviklere stole på de mest grunnleggende funksjonene i språket for å sette HTTP-statuskoder. Her spilte funksjonen header() en sentral rolle.

Funksjonen header() gjør det mulig å sende råe HTTP-hodere. Å sette statuskoder så slik ut:

header('HTTP/1.0 404 Not Found');

En annen vanlig statuskode som ble satt manuelt er 301 omdirigeringskoden, som ofte brukes av SEO-årsaker:

header('HTTP/1.0 301 Moved Permanently');
header('Location: /ny-url.php');

Denne tilnærmingen hadde imidlertid forskjellige ulemper:

 • Feilutsatthet: Et glemt mellomrom, ...
 • Uoversiktlig: Utviklere måtte huske eller slå opp den nøyaktige HTTP-strengen for hver statuskode.
 • Inkonsistens: Forskjellige servere eller PHP-konfigurasjoner kunne oppføre seg annerledes hvis hodene ikke var nøyaktig riktig formatert.

Utviklingen: Introduksjon av http_response_code() funksjonen Etter hvert som PHP-motoren utviklet seg, innså PHP-fellesskapet behovet for å forenkle denne handlingen og gjøre den mindre utsatt for feil. Dette førte til introduksjonen av http_response_code() funksjonen.

Denne funksjonen gjør det mulig å sette HTTP-statuskoden ved å bare angi det numeriske koden:

http_response_code(404);

Fordelene med denne metoden er tydelige:

 • Enkelhet: Det er mye mer intuitivt og mindre utsatt for menneskelige feil.
 • Fleksibilitet: Utviklere trenger ikke lenger å bekymre seg for nøyaktig HTTP-protokollversjon eller nøyaktig tekst for statusmeldingen. PHP tar seg av dette internt.
 • Lesbarhet: Koden blir renere og lettere å forstå, spesielt for utviklere som er nye i et prosjekt eller har mindre erfaring med HTTP-statuskoder.

Ytterligere hjelpemidler i moderne PHP

Mens http_response_code() representerer en betydelig forbedring, har mange moderne PHP-rammeverk og biblioteker introdusert sine egne verktøy og metoder for å håndtere HTTP-statuskoder. Disse tilbyr ofte enda høyere abstraksjonsnivåer og ekstra hjelpefunksjoner.

For eksempel i Laravel-rammeverket:

return response('Not Found', 404);

Eller i Symfony-rammeverket:

return new Response('Not Found', 404);

Dette moderne rammeverkene og deres metoder gir enda større konsistens, forbedrede testmuligheter og tettere integrasjon med andre deler av webapplikasjonen.

Oppsummering har PHP gjennom årene hatt en betydelig utvikling: Fra sårbare og manuelle teknikker for å sette HTTP-statuskoder til dagens langt mer intuitive og robuste metoder.

Beste praksis

 • Hold logikken klar: Sørg for at logikken som brukes til å sende statuskoder er tydelig og lett forståelig. Unngå dype, innbyrdes betingelser som kan føre til flere mulige statuskoder.
 • Unngå magi: Stol ikke på rammeverk eller biblioteker for å sette statuskoder automatisk med mindre du forstår nøyaktig hvordan og hvorfor de gjør det.
 • Dokumentasjon: Hold intern dokumentasjon som forklarer når og hvorfor visse statuskoder sendes.

Vanlige problemer og løsninger

 • Headers already sent: Denne feilen oppstår når du prøver å sende en header eller statuskode etter at utdata allerede er sendt. Løsningen er å sørge for at alle kall til header() eller http_response_code() kommer før noe utdata sendes.
 • Feil kode: Spesielt ved bruk av eldre PHP-versjoner uten http_response_code(), er det enkelt å sette en statuskode unøyaktig. Det er viktig å kjenne den nøyaktige syntaksen og betydningen av hver statuskode.

Opprette egne statuskoder

HTTP-protokollen definerer en rekke standardstatuskoder som er ment for spesifikke situasjoner. Men hva om du føler at ingen av disse kodene nøyaktig uttrykker det du vil formidle? Spørsmålet oppstår om og hvordan man kan opprette egne statuskoder i PHP.

Hvordan gjøres det:

Teknisk sett kan du bruke header() funksjonen til å sende hvilken som helst tresifret statuskode sammen med en melding:

header('HTTP/1.1 599 Custom Status Message');

I dette eksempelet blir statuskoden "599" sendt med meldingen "Custom Status Message".

Burde du gjøre det?

Generelt anbefales det ikke å opprette egne statuskoder. Det er flere grunner til dette:

 • Standardisering: De standardiserte HTTP-statuskodene er utformet for å dekke et bredt spekter av scenarier. De er kjent over hele verden og forstått av mange verktøy, proxyer, roboter og selvfølgelig nettlesere. En egendefinert statuskode vil sannsynligvis ikke bli gjenkjent eller misforstått av flertallet av disse verktøyene.
 • Forvirring: Egne statuskoder kan føre til forvirring hos andre utviklere eller systemer som samhandler med applikasjonen din.
 • Fremtidige kollisjoner: Det er mulig at en egendefinert statuskode definert av deg blir standardisert i en fremtidig HTTP-spesifikasjon, men med en annen betydning. Dette kan føre til uventede problemer.
 • Manglende støtte: Noen systemer kan ikke håndtere ikke-standardiserte koder ordentlig og tolke dem som "500 Internal Server Error" eller vise andre uventede atferd.

Hvis du likevel føler at de eksisterende statuskodene ikke beskriver situasjonen din nøyaktig, bør du vurdere å bruke egendefinerte headere eller en detaljert feilmelding i svarkroppen. Dette gir deg muligheten til å gi ytterligere informasjon uten å påvirke betydningen og klarheten til standardiserte statuskoder.

Selv om PHP gir deg fleksibiliteten til å opprette egne statuskoder, er det i de fleste tilfeller best å holde seg til de etablerte, standardiserte kodene.

Oppsummering

Riktig håndtering av HTTP-statuskoder i PHP er både en kunst og en vitenskap. Mens de tekniske aspektene med riktig syntaks og funksjonalitet er relativt enkle å håndtere, krever riktig håndtering av statuskoder i komplekse applikasjoner en dyp forståelse av både HTTP og de spesifikke kravene til den aktuelle applikasjonen. Utviklere som tar seg tid til å forstå og mestre nyansene i håndteringen av statuskoder, vil være bedre rustet til å lage robuste, brukervennlige webapplikasjoner.

PHP: header

header('HTTP/1.0 404 Not Found‘);   
header('HTTP/1.0 301 Moved Permanently‘);
header('Location: /new-url.php‘);

PHP: http_response_code