302

Found

Offisiell
Midlertidig er ressursen tilgjengelig under en ny nettadresse.

Spesifikasjon av HTTP-statuskoden 302

Statuskoden 302 Found indikerer at målressursen ligger midlertidig under en annen URI. Siden viderekoblingen kan endres av og til, bør klienten fortsette å bruke den effektive forespørsels-URI-en for fremtidige forespørsler.

Serveren BØR generere et Location-hodefelt i svaret som inneholder en URI-referanse for den forskjellige URI-en. Brukeragenten KAN bruke Location-feltverdien for automatisk omdirigering. Serverens svar-nyttelast inneholder vanligvis en kort hypertekstnotat med en hyperlenke til de forskjellige URI-ene.

Merk: Av historiske årsaker KAN en brukeragent endre forespørselsmetoden fra POST til GET for den påfølgende forespørselen. Hvis denne oppførselen er uønsket, kan statuskoden 307 (midlertidig omdirigering) brukes i stedet.

.

Kilde / Sitat fra: 302 Found HTTP-statuskoden er spesifisert av seksjon 6.4.3 i RFC7231.

Hvordan kaste en 302-statuskode med PHP?

For å kaste HTTP-statuskoden 302 på en nettside kan PHP-funksjonen http_response_code brukes. Syntaksen er som følger: http_response_code(302) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

Test 302 HTTP-statuskoden

For å kunne vise HTTP-statuskoden (i dette tilfellet 302 Found) og annen informasjon på klientsiden, må utviklingskonsollen åpnes med F12. Naviger deretter til fanen "Nettverk". Nå kan siden åpnes, nettstedet (eksempel index.php) skal være synlig i nettverksfanen. Dette må velges, og deretter må Herder-delen velges. Brukeren vil da se følgende resultat:

Statuskode 302 Found
Oversikt
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=302
Status: 302 Found
De: Network
IP-adresse: XX.XX.XX.XX
Statuskode 302 Found

Nettleserkompatibilitet for 302-statuskoden

Chrome Yes
Edge Yes
Firefox Yes
Opera Yes
Safari Yes
Chrome Android Yes
Firefox for Android Yes
Opera Android Yes
Safari on iOS Yes
Internet Yes
WebView Android Yes

Hvilke SEO-effekter har statuskoden 302?

Den digitale verden av søkemotoroptimalisering (SEO) er full av nyanser, og hver av dem har sin egen innvirkning på nettstedets rangering. En av disse nyansene er den ofte misforståtte HTTP-statuskoden 302 Found. Denne koden, som står for "Found", ble tidligere kalt "Moved Temporarily". Den signaliserer at en bestemt nettressurs er midlertidig tilgjengelig et annet sted. Men hva betyr dette for SEO?

Først og fremst er det viktig å understreke at ikke alle omdirigeringer er like. Mens en 302 Found-statuskode representerer en midlertidig omdirigering, indikerer en 301-statuskode et permanent skifte. Denne forskjellen har stor betydning for nettstedets SEO.

En stor del av et nettsteds SEO-ytelse kommer fra dets "link juice" eller "link authority". Når en side omdirigeres permanent ved hjelp av en 301-omdirigering, overføres denne lenkeautoriteten i stor grad til den nye URL-en. Dette skjer imidlertid ikke i samme grad med en 302 Found-omdirigering. Siden søkemotorene anser 302 Found-omdirigeringen som midlertidig, antar de at den opprinnelige URL-en snart vil bli aktiv igjen. Dette kan føre til at lenkeautoriteten forblir hos den opprinnelige URL-en, selv om innholdet faktisk finnes et annet sted.

Et annet problem med 302 Found-statuskoden når det gjelder SEO, er spørsmålet om indeksering. Søkemotorer kan beholde den opprinnelige URL-en i indeksen på grunn av 302 Found-statuskodens midlertidige karakter. Dette kan føre til at de kvier seg for å indeksere den nye URL-en, ettersom den oppfattes som mindre stabil eller permanent.

Hvis en slik midlertidig omdirigering vedvarer i lang tid, kan det bli en utfordring for søkemotorene. De kan ha problemer med å avgjøre hvilken versjon - den gamle eller den nye - som skal vises i søkeresultatene. Dette kan føre til uforutsigbar og ofte uønsket oppførsel i søkeresultatene.

Dette betyr imidlertid ikke at 302 Found-statuskoden ikke er berettiget. I situasjoner der innholdet bare flyttes i en kort periode, for eksempel i forbindelse med vedlikehold eller A/B-testing, er det helt på sin plass.

Samlet sett bør du ikke ta lett på valget mellom en 302 Found- og en 301-omdirigering. Hver omdirigering har sine egne SEO-implikasjoner, og nettredaktører bør nøye vurdere hvilken statuskode som skal brukes og når. For permanente endringer bør en 301-omdirigering nesten alltid foretrekkes for å opprettholde SEO-integriteten. 302 Found er et effektivt verktøy, men bare hvis det brukes på riktig måte.

Konstanter i programmeringsspråk

HttpStatusCode.Found
http.StatusFound
Response::HTTP_FOUND
httplib.FOUND
http.client.FOUND
http.HTTPStatus.FOUND
:found

Bloggartikler

SEO og HTTP-statuskoder: En omfattende analyse

Optimalisering av et nettsted for søkemotorer (SEO) er en kompleks oppgave. Et av de ofte oversette, men avgjørende aspektene for en god rangering er HTTP-statuskoder. Disse små tresifrede kodene i...

Forfatter: Tony Brüser
Forfatter: Tony Brüser

Tony Brüser er en entusiastisk webutvikler med en forkjærlighet for HTTP-statuskoder.

LinkedInGitHub