502

Bad Gateway

Offisiell Understatuskoder
nedstrømsserveren returnerte en feilmelding

Spesifikasjon av HTTP-statuskoden 502

Statuskoden 502 Bad Gateway indikerer at serveren, mens den fungerte som gateway eller proxy, mottok et ugyldig svar fra en innkommende server den fikk tilgang til mens den forsøkte å oppfylle forespørselen.

Kilde / Sitat fra: 502 Bad Gateway HTTP-statuskoden er spesifisert av seksjon 6.6.3 i RFC7231.

Hvordan kaste en 502-statuskode med PHP?

For å kaste HTTP-statuskoden 502 på en nettside kan PHP-funksjonen http_response_code brukes. Syntaksen er som følger: http_response_code(502) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

Test 502 HTTP-statuskoden

For å kunne vise HTTP-statuskoden (i dette tilfellet 502 Bad Gateway) og annen informasjon på klientsiden, må utviklingskonsollen åpnes med F12. Naviger deretter til fanen "Nettverk". Nå kan siden åpnes, nettstedet (eksempel index.php) skal være synlig i nettverksfanen. Dette må velges, og deretter må Herder-delen velges. Brukeren vil da se følgende resultat:

Statuskode 502 Bad Gateway
Oversikt
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=502
Status: 502 Bad Gateway
De: Network
IP-adresse: XX.XX.XX.XX
Statuskode 502 Bad Gateway

Hvordan løser jeg problemet med 502-statuskoden?

HTTP-statuskoden 502 Bad Gateway returneres vanligvis av en proxy-server, som fungerer som et mellomledd mellom klienten (f.eks. en nettleser) og serveren som klienten ønsker å kommunisere med. Feilen oppstår når proxy-serveren mottar et ugyldig svar fra en oppstrømsserver. Det er flere mulige årsaker til denne feilen, og jeg vil diskutere noen av de mest sannsynlige problemene nedenfor og forklare hvordan du kan løse dem.

  • Overbelastet eller utilgjengelig oppstrømsserver: En vanlig årsak til HTTP-statuskode 502 Bad Gateway er at oppstrømsserveren som proxyserveren kobles til, er overbelastet eller utilgjengelig. I slike tilfeller bør du forsikre deg om at oppstrømsserveren fungerer som den skal og har nok ressurser til å behandle forespørslene. Sjekk serverloggene og nettverkstilkoblingene for å se om det er noen problemer. Hvis oppstrømsserveren er overbelastet, kan du kanskje fordele belastningen på flere servere eller legge til ekstra ressurser for å løse problemet.
  • Nettverksproblemer: Et annet mulig problem er nettverksproblemer mellom proxy-serveren og oppstrømsserveren. Det kan være en ustabil forbindelse, et DNS-problem eller en brannmurinnstilling som hindrer kommunikasjonen. Kontroller nettverksinnstillingene for å sikre at alle nødvendige porter er åpne og at tilkoblingen er stabil. Test også DNS-oppløsningen for å sikre at oppstrømsserveren er korrekt oppløst. I noen tilfeller kan det også være nyttig å starte proxy-serveren på nytt for å løse nettverksproblemer.
  • Feilkonfigurert proxy-server: Feil konfigurasjon av proxy-serveren kan også føre til en HTTP-statuskode 502 Bad Gateway. Kontroller at proxy-innstillingene er korrekte og at proxy-serveren videresender forespørslene riktig til oppstrømsserveren. Kontroller at proxy-konfigurasjonsfilene og -innstillingene er korrekte. I noen tilfeller kan det også være nyttig å oppdatere proxy-serveren eller bytte til en annen versjon for å løse kjente problemer.
  • Feilaktig program på oppstrømsserveren: Det er også mulig at oppstrømsserveren har en feilaktig applikasjon eller konfigurasjon som resulterer i en HTTP-statuskode 502 Bad Gateway. Sjekk applikasjons- og serverloggene for å se etter mulige feil eller unntak. Oppdater eller reparer applikasjonen for å løse kjente problemer. Det kan også være nyttig å samarbeide med en utvikler eller systemadministrator for å analysere og løse problemet.
  • Problemer med selve proxy-serveren: Endelig kan HTTP-statuskode 502 Bad Gateway også skyldes problemer med selve proxy-serveren. Dette kan skyldes programvarefeil, manglende oppdateringer eller maskinvareproblemer. Se etter feilmeldinger eller advarsler i proxy-serverens logger. Oppdater proxyserveren til den nyeste versjonen og se etter kjente problemer. I noen tilfeller kan det være nødvendig å installere proxyserveren på nytt eller bytte til en alternativ programvareløsning for å løse problemet.
    • Det er viktig å merke seg at løsning av HTTP-statuskode 502 Bad Gateway er svært avhengig av ditt spesifikke miljø og konfigurasjon. Det kan være nyttig å samarbeide med en erfaren utvikler eller systemadministrator for å diagnostisere og løse problemet.

      .

Slik oppretter du din egen feilside for statuskode 502

Det er relativt enkelt å lage din egen 502 Bad Gateway-feilside med både "Apache" og "NGINX" webservere.

Apache Webserver

Webserveren "Apache" er en av de vanligste webserverne på Internett. For å lage din egen 502 Bad Gateway-feilside i "Apache", må følgende endring gjøres i følgende fil.

File: .htaccess
ErrorDocument 502 /errors/502.html

NGINX Webserver

I likhet med webserveren "Apache" er "NGINX" også mye brukt på Internett. For å lage din egen 502 Bad Gateway-feilside i "NGINX", må følgende endring gjøres i følgende fil.

File: sites-enabled/default
error_page 502 /502.html;
location = /502.html {
    root /usr/share/nginx/html;
    internal;
}

Nettleserkompatibilitet for 502-statuskoden

Chrome no data
Edge no data
Firefox no data
Opera no data
Safari no data
Chrome Android no data
Firefox for Android no data
Opera Android no data
Safari on iOS no data
Internet no data
WebView Android no data

Konstanter i programmeringsspråk

HttpStatusCode.BadGateway
http.StatusBadGateway
Response::HTTP_BAD_GATEWAY
httplib.BAD_GATEWAY
http.client.BAD_GATEWAY
http.HTTPStatus.BAD_GATEWAY
:bad_gateway

Understatuskoder til 502-statuskoden

Understatuskoder er rent tekniske, og skal aldri sendes til brukeren. Hvis for eksempel statuskode 502.1 kastes, kan den logges, men statuskode 502 vil bli sendt til brukeren.:
502.1 CGI application timeout
HTTP IIS, Uoffisielt
502.2 Bad gateway: Premature Exit
HTTP IIS, Uoffisielt
502.3 Bad Gateway: Forwarder Connection Error (ARR)
HTP IIS, Uoffisielt
502.4 Bad Gateway: No Server (ARR)
HTP IIS, Uoffisielt
502.5 WebSocket failure (ARR)
HTTP IIS, Uoffisielt
502.6 Forwarded request failure (ARR)
HTTP IIS, Uoffisielt
502.7 Execute request failure (ARR)
HTTP IIS, Uoffisielt
Forfatter: Tony Brüser
Forfatter: Tony Brüser

Tony Brüser er en entusiastisk webutvikler med en forkjærlighet for HTTP-statuskoder.

LinkedInGitHub